Homologatie Floresteca gedupeerden nog geen gelopen zaak!

 

Belangrijk nieuws!
Homologatie Floresteca gedupeerden nog geen gelopen zaak!

Ondanks ons protest heeft de Rechtbank Amsterdam op 28 augustus 2019 op verzoek van Floresteca BV en op verzoek van de bewindvoerders de homologatie uitgesproken van het crediteurenakkoord namens Floresteca, dat op 25 juli 2019 door een vereisde meerderheid van de schuldeisers is aangenomen.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken tegen ontwerpakkoord Floresteca BV!

 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken tegen ontwerpakkoord Floresca BV!

Ontwerpakkoord Floresteca BV uiterst risicovolle zaak voor de obligatiehouders die het ontwerpakkoord tekenen!

Zij verliezen al hun rechten en pandrecht en bij een faillissement zijn ze simpelweg alles kwijt!

Laat u niet misleiden! 

Op vrijdag 17 mei jl. is tijdens een vergadering op het kantoor van BFRG in Almere het ontwerpakkoord namens Floresteca BV besproken. Aanwezig waren de advocaten van BFRG mr. drs. Paul Bavelaar en mr. R. Teitler.

Stichting Schadeclaimafwikkeling BFRG opgericht!

28-07-2018

Speciaal t.b.v. het terugvorderen van inleggelden voor investeerders van Goodwood - ATF en Floresteca BV.

BFRG pakt de zaak voor ATF - Goodwood en Floresteca beleggers stevig aan!

Bent u een investeerder van :

ATF voor de rechter wegens misleiding

 

Nieuwsbrief 28
24 mei 2016

Stichting Amazon Teak Foundation (ATF) opnieuw voor de rechter!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken daagt ATF opnieuw voor het gerecht wegens verspreiding van valselijke informatie aan de beleggers van ATF - GoodWood en Floresteca!

ATF heeft juridisch gezien totaal geen zeggenschap over de GoodWood investeerders laat staan dat zij partij hierin zijn!

Uitslag vonnis Kort geding i.v.m. eis inzage boekhouding ATF en SATT terecht ingesteld!

21 januari 2016 nieuwsbrief 27
Belangrijk nieuws!

Uitspraak Kort geding tegen Floresteca BV -ATF en SATT

Voorzieningenrechter heeft bepaald dat de vordering terecht is ingesteld tegen gedaagden Floresteca Nederland BV – ATF en SATT dat door BFRG en zijn eisers in het Kort geding is geëist!

Strijd om miljarden opbrengst Floresteca losgebarsten!

 

Persbericht

 

Van                                   Bureau Fraude Recht & Geldzaken

Datum                               13 november 2015

Nieuwsbrief 25 12 februari 2015

 

 

Good News!
BFRG in het gelijk gesteld door AFM!

Positief nieuws voor GoodWood en ATF beleggers die niet in het fonds geplaatst wensen te worden!

AFM komt met voorstel!

Nieuwsbrief 24

 12 december 2014

LAATSTE SOMMATIE AAN TECTONA (SATT)!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken geeft de Stichting Administratie-en Trustkantoor Tecona (SATT) tot 18 december 2014 nog de gelegenheid om openheid van zaken te geven en bewijstukken aan te leveren!


Stichting Administratie-en Trustkantoor Tectona
T.a.v. het bestuur Dhr. Marius van Eibergen Santhagens
Jan van Goyenkade 8
1075 HP Amsterdam

 

Aangetekend

Laatste Sommatie!

 

Nieuwsbrief 23

 4 december 2014

LAATSTE SOMMATIE AAN ATF!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken geeft ATF tot 12 december 2014 om openheid van zaken te geven en bewijstukken aan te leveren!


Stichting Amazon Teak Foundation
T.a.v. de Directie
Wittekruislaan 6
1217 AP Hilversum

 

Betreft:

Laatste sommatie!

Aantekenen

Almere 4 december 2014

 

Geachte heer Marius van Eibergen Santhagens,

Nieuwsbrief 22

  

 

 

Stichting Amazon Teak Foundation
T.a.v. de Directie
Wittekruislaan 6
1217 AP Hilversum