Nieuwsbrief 13

 

BFRG DEELT FORSE TIK  UIT NAAR  ATF, TECTONA EN BAUM.

 

Kapopbrengstrechten investeerders ATF en GoodWood veiliggesteld door Bureau Fraude Recht & Geldzaken!

 

Investeerders melden zich massaal aan bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken om de kapopbrengstrechten veilig te stellen!

 

Februari 2014

 

Op 6 december 2013 heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken voor zijn cliënten die hebben geïnvesteerd in Amazon Teak Foundation (ATF) - GoodWood Investments B.V. (GWI) en GoodWood Direct Marketing B.V. (GDM) per aangetekend schrijven de kapopbrengstrechten definitief veiliggesteld! Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft hiermee een forse tik uitgedeeld aan dhr. Marius van Eibergen Santhagens, bestuurder en directeur van Stichting Amazon teak Foundation en de Stichting Tectona. De heer Marius van Eibergen Santhagens die de beleggers vlak voor de hoofdkap in een nog steeds onbekend Fonds wil stoppen en daarmee de investeerders de hoofdprijs zou ontnemen van vele miljarden dollars.

De ATF en GoodWood beleggers zijn het meer dan zat om constant aan het lijntje gehouden te worden, zij hebben gezamenlijk ruim € 200.000.000, - geïnvesteerd in de teakplantage Floresteca SA te Brazilië.

De 20 jarige eindkapopbrengst brengt miljarden dollars op! Om deze rechten te kunnen beschermen voor de investeerders hanteert Bureau Fraude Recht & Geldzaken een stevige aanpak.

De investeerders zijn jaren lang aan het lijntje gehouden door ATF en GoodWood!

Zo zou er sinds 2008 een Fonds in Nederland opgericht worden door GoodWood Investments B.V. van directeur Marius van Eibergen Santhagens. Het resultaat was duidelijk, de investeerders werden vanaf 2008 tot december 2010 aan het lijntje gehouden en geheel voorspelbaar volgde er een faillissement in december 2010 van GoodWood Investments B.V., terwijl het Fonds klaarstond met slecht nog een paar puntjes te gaan en dat was slechts een formaliteit aldus Marius van Eibergen Santhagens! Om een Fonds op te richten heb je een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM) en De Nederlandse Bank ( DNB). Na het faillissement van GoodWood Investments B.V. volgt er een doorstart door ATF wederom onder leiding van de heer Marius van Eibergen Santhagens!

Ook de ATF belooft bij de doorstart een Fonds op te richten! Het is niet te bevatten en het verbaast mij dan ook dat ATF ook een Fonds gaat oprichten terwijl het Fonds al klaarstaat bij GoodWood! Het zogenaamde gereedstaande Fonds is plotseling van de aardbodem verdwenen en ATF gaat het dus opnieuw proberen om een Fonds op te richten en dit gaat dus wederom veel geld kosten over de ruggen van de investeerders. Ik merk even op, dat ATF notabene zelf eigenaar c.q. oprichter is van GoodWood Investments B.V.!

Het in Nederland op te richten beloofde Fonds van ATF bleek ook een grote zeepbel met alleen maar loze beloftes aan de investeerders. ATF staat al geruime tijd onder curatele van een stille curator en intussen is onomstotelijk vast komen te staan, dat de heer Marius van Eibergen Santhagens vanaf 2008 tot heden de investeerders langdurig aan het lijntje heeft gehouden. Dhr. Marius van Eibergen Santhagens heeft intussen ruim zes jaar nodig gehad om een Fonds op te richten in Nederland. Het moge duidelijk zijn dat zowel GoodWood Investments B.V. als ATF, de beleggers letterlijk een worst heeft voorgehouden en intussen ruim 6 jaar tijdswinst heeft behaald waardoor de hoofdkappen intussen in zicht is gekomen.

De AFM en de DNB hebben géén vergunning verleend aan de ATF en GoodWood Investments B.V. voor een Fonds in Nederland en daar zijn naar mijn mening vanzelfsprekend zeer gegronde redenen voor.

Naar mijn mening en dan druk ik mij zeer voorzichtig uit, kan het niet anders zijn dan dat, Marius van Eibergen Santhagens dit feit al geruime tijd wist en hierover meer dan 6 jaar lang heeft gezwegen en hierdoor de goedgelovige beleggers eenvoudig gezegd ruim 6 jaar lang bewust op het verkeerde been gezet! In mijn ogen meer dan schandalig!

Vijf petten en de belangenverstrengeling!

De heer Marius van Eibergen Santhagen draagt meerdere petten, werkt dus zeker niet onafhankelijk en de belangenverstrengeling is een voldongen feit!

Zo is de heer Marius van Eibergen Santhagens in 2008 aangenomen als Interim Manager met als doelstelling de zittende directie van GoodWood en ATF te ondersteunen!

Maar in plaats van de zittende directie van GoodWood en ATF te ondersteunen moesten zij allen het veld ruimen en benoemde de heer Marius van Eibergen Santhagens (blijkbaar?) zich zelf en beklede de onderstaande functies. Voor de uitgebreide informatie verwijs ik u naar Nieuwsbrief 7 van onze website “hoe betrouwbaar is de heer Marius van Eibergen Santhagens”!

U vindt ons op www.frauderechtengeldzaken.nl hier staan al onze nieuwsbrieven en ik raad u aan deze aandachtig te lezen.

De vraag is:

Wie heeft Marius van Eibergen Santhagens aangenomen als Interim Manager om de zittende GoodWood en ATF directie te ondersteunen maar vooral wie heeft hem de macht gegeven om de zittende GoodWood en ATF directeuren er zomaar uit te gooien zonder dat deze zittende directie in verweer zijn gegaan waardoor Marius van Eibergen Santhagens alle hieronder vermelde posities zomaar kon innemen.

De Functies!

1. Directeur van GoodWood Investments B.V. Verkoop  van teakpercelen maar ook beheertaken vanaf 2008 tot december 2010. Vergunning van de AFM voor de beheertaken?

2. Directeur van GoodWood Direct Marketing B.V.Verkoop teakpercelen maar ook beheertaken vanaf 2008 tot december 2010. Vergunning van de AFM voor de beheertaken?

3. Directeur van Stichting Amazon Teak Foundation. Beheer taken vanaf december 2010 tot heden 2014, na doorstart faillissement GoodWood Investments B.V. Beheer taken vanaf december 2010 tot heden 2014 doorstart na faillissement GoodWood Investments B.V. ATF heeft hiervoor wel een beheervergunning van de AFM gekregen.

4. Bestuurder van Stichting Amazon Teak Foundation.

5. Voorzitter van Tectona - Stichting administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) Verantwoordelijk voor de bewaring van bosbouw-assets en het optreden als betaalkantoor van de aan de investeerders toebehorende kapopbrengsten evenals ook verantwoordelijk voor de perceel registratie.

Maar liefs vijf petten tegelijk dragen kan niet en mag niet! Ik merk hierbij nog even op, dat de Stichting ATF en de Stichting Tectona onafhankelijk dienen te opereren! Van onafhankelijkheid is hier zeker geen sprake.

Even resumé!

GoodWood en ATF verkochten teakpercelen aan investeerders en er werden tevens ook twee Stichtingen opgericht te weten Stichting ATF en Stichting Tectona!

ATF doet beheertaken en Tectona doet de bewaring van de bosbouw-assets. Tectona is ook verantwoordelijk voor de kapopbrengst uitbetalingen en de perceel registratie en dient helder en transparant de kap alsmede de opbrengsten te controleren en verder strikt onafhankelijk te zijn met eveneens onafhankelijke bestuurders!

Marius van Eibergen Santhagens doet alles ALL INN!

Het lijkt mij, dat de Autoriteit Financiële Markten zou moeten ingrijpen gezien de vijf petten en de belangenverstrengeling.

BFRG heeft de AFM hierop gewezen maar er gebeurt thans helemaal niets.

In Nieuwsbrief 9 leest u alles hieromtrent! Er wordt dus niet ingegrepen door de AFM en u zult begrijpen dat mij dat verbaast! Zij hebben immers ATF een beheervergunning verstrekt en dienen dan ook naar mijn mening te controleren hoe ATF deze beheertaken uitvoert lijkt mij. En hoe zit het dan met de vergunning van Tectona! Tectona is namelijk verantwoordelijk voor de kapopbrengst uitbetalingen, moet controlerende taken uitvoeren betreffende de kosten van de kap en dient controlerende taken uit te voeren betreffende de opbrengsten van deze kap. Ook dient Tectona er voor te zorgen dat deze opbrengsten aan Tectona overgemaakt worden door Floresteca SA zodat tot uitbetaling overgegaan kan worden aan de investeerders!

Heeft Tectona überhaupt wel een vergunning hiervoor verkregen van de AFM? Tectona is immers verantwoordelijk voor de uitbetaling van de kapopbrengstrechten en niet ATF! Wij zullen de AFM hieromtrent om opheldering vragen.

Plotseling worden de goedgelovige en argeloze GoodWood Investment B.V. investeerders benaderd door GoodWood.nl, die deze investeerders geheel op het verkeerde been zet en op geraffineerde wijze probeert over te halen om aan hen de opbrengstrechten van hun percelen te verkopen tegen een belachelijk lage prijs en tegen voorwaarden met garantie tot aan de deur. Bij een eventueel faillissement van GoodWood.nl verliest de verkoper dan alsnog zijn gehele investering.

In Nieuwsbrief 10 op onze website “waarschuwing voor GoodWood.nl” treft u zeer uitgebreide informatie aan over GoodWood.nl en over de reactie van de curator van GoodWood Investments B.V. BFRG raadt u aan de reactie van de curator zeer aandachtig te lezen!

De curator heeft verklaard dat zij de domeinnaam GoodWood.nl niet in beslag heeft genomen!

Dit kan naar mijn mening uitsluitend betekenen dat ATF, die eveneens onder leiding staat van de heer Marius van Eibergen Santhagens dus de eigenaar en de bezitter is van GoodWood.nl daar zij GoodWood hebben opgericht.

De prangende vraag is?

Hoe komt de nieuwe eigenaar aan de domeinnaam GoodWood.nl?

Hoe komt de nieuwe eigenaar aan het complete adressenbestand van ATF en GoodWood investeerders inclusief alle gegevens van hun investering en telefoonnummer?

Ik merk op, dat ATF eigenaar is van deze domeinnaam en tevens ook beheerder is van de adressenbestanden!

U kunt extra informatie hieromtrent lezen in Nieuwsbrief 10 op onze website!

Los daarvan heeft Stichting Tectona ook onder leiding van de heer Marius van Eibergen Santhagens ruim een jaar lang meegewerkt aan GoodWood.nl en gewoon de rechten aan hen overgedaan, indien zij een investeerder zover hadden gekregen dat zij de participatie wel aan hen wilde over doen tegen absurd lage prijzen! Ik merk tevens nog maar  even op, dat Marius van Eibergen Santhagens de voorzitter van Tectona – de directeur en tevens bestuurder van ATF en GoodWood is.

Marius van Eibergen Santhagens die met het dragen van vijf petten tracht de belangen van de investeerders te behartigen heeft blijkbaar zeer lange tijd geen enkele moeite gehad met GoodWood.nl. Hij heeft de investeerders niet eens gewaarschuwd voor GoodWood.nl wat hij toch zeker moreel verplicht zou zijn als hij zich voordoet als zaakbehartiger van de investeerders. Tja hoe zou dat nu toch komen! En nu opeens gaat Tectona (Santhagens), GoodWood.nl plotseling en geheel onverwachts wel weren en wil Tectona opeens niet meer meewerken aan het overdragen van participaties aan GoodWood.nl. Ik merk even op, dat er dus hoogstwaarschijnlijk onverwachte problemen zijn ontstaan en Stichting Tectona plots niet meer zo coulant is! Ik merk tevens nog even op, dat het wel heel erg laat is dat GoodWood.nl nu plotseling wel geweerd gaat worden door Stichting Tectona. Het kan dus zijn, dat GoodWood.nl geen vergunning heeft van de AFM indien zij op afbetaling contracten trachten over te nemen. Het zou dus dan wel degelijk onder een financiële dienstverlening kunnen vallen en daar heb je dan wel een vergunning voor nodig van de AFM. Een AFM vergunning heb je niet nodig als het contant afgerekend zou worden. Het lijkt mij dan ook zeker de moeite waard indien u wel in zee bent gegaan met GoodWood.nl op basis van een afbetalingsregeling of langere termijn betaling en/of rentedeelbetaling zou hebben afgesloten met GoodWood.nl om te onderzoeken of u op grond van het niet hebben van een vergunnnig van de AFM u zich nog wettelijk kunt beroepen om deze koop ongedaan te maken daar GoodWood.nl dan niet duidelijk en gedegen informatie aan u heeft verstrekt!

Tectona onder leiding van Marius van Eibergen Santhagens heeft immers meer dan een jaar simpelweg gewoon meegewerkt met overdracht van participaties en heeft zich verder nooit afgevraagd hoe het kan zijn dat GoodWood.nl over de bestanden van ATF en GoodWood investeerders kon beschikken of mogelijk een vergunning dient te hebben van de AFM. Tja, dat is naar mijn mening door het dragen van meerdere petten dan ook totaal niet meer uit te leggen aan de investeerders! “Maar uw belangen worden uitstekend behartigd hoor door Tectona - ATF en GoodWood” en het dragen van meerdere petten, ach dat moet je gewoon vergeten, dat stelt niets voor!

Baum Management S.à.r.l. Luxemburg

En zijn nog steeds onbekende Fonds.

Baum is gevestigd in Luxemburg en wil een Fonds gaan oprichten in opdracht en in samenwerking met ATF!

In Nieuwsbrief 12 op onze site kunt u precies lezen wat wel en wat niet wenselijk is en waar Bureau Fraude Recht & Geldzaken voor staat.

Betrouwbaarheid ATF/Baum!

Wij hebben intussen gelezen op de site van ATF/Baum dat zij beweren dat BFRG niet in gesprek wenst te gaan met ATF en Baum en ook geen onderhandelingen zijn aangegaan met ATF/ Baum. Uiteraard zal BFRG aan tonen dat iedereen wederom op het verkeerde been wordt gezet door ATF/ Baum en zal BFRG laten zien dat ATF/ Baum opnieuw de waarheid hieromtrent anders doet voorspiegelen dan wat er in werkelijkheid gebeurd.

Onderstaand citeer ik letterlijk wat ATF/Baum op hun website http://www.amazonteak.nl ( 10-12-2013 ) heeft geschreven en als reactie hierop zal BFRG het onomstotelijke bewijs publiceren dat ATF / Baum, de investeerders wederom opnieuw naar onze mening (bewust) een rad voor de ogen draaien. Ik persoonlijk word er intussen kotsmisselijk van en zal de heren een koekje van eigen deeg geven en het bewijs leveren en publiceren dat zij de boel flink in de maling nemen en de waarheid opnieuw verhullen. BFRG is een behoorlijke sta in de weg en het bevalt de heren ATF en Baum totaal niet dat hun snode plannen gedwarsboomd worden door Bureau Fraude Recht & Geldzaken. Wij laten- en staan niet toe, dat de hoofdprijs van miljarden dollars aan kapopbrengsten vlak voor de grote commerciële 20 jarige hoofdkap die al vanaf 2015 gaat plaatsvinden, ons ontnomen gaat worden en in de zakken van een nog steeds onbekend Fonds verdwijnt en verder ter zogenaamde compensatie afgescheept zullen gaan worden met de zogenaamde fiscale waarde van onze participaties. Ik merk hierbij nog even op dat de fiscale waarde door ATF/Baum zelf bepaald wordt!

De niet op waarheid beruste publicatie op de website van ATF en Baum zullen wij daarom even voor u ontkrachten met feiten en daardoor zal de “betrouwbaarheid” hiervan aangetoond worden en mag u zelf uw conclusie trekken hoe betrouwbaar deze heren zijn.

Intussen heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken op 6 december 2013 de kapopbrengstrechten voor al zijn cliënten aangetekend veiliggesteld!

Door het aangetekend veiligstellen, zullen onze cliënten, niet in het nog onbekende Fonds geplaatst worden en zullen zij de hun toebehorende daadwerkelijke deel van de hoofdprijs van enkele miljarden dollars, zijnde de opbrengst van de grote commerciële 20 jarige hoofdkappen en vervolgkappen die in 2015 al zal aanvangen, geheel zelf ontvangen en terecht lijkt mij!

Verder nog even dit. Wáár staat op de website van ATF/Baum dat Bureau Fraude Recht & Geldzaken door middel van aangetekende stukken heeft aangegeven aan ATF dat BFRG “ontbinding beheer en dienstverlening” eisen van ATF! Dat BFRG aan Baum aangetekend hebben bevestigt dat BFRG en zijn cliënten niet in het onbekende Fonds van Baum stappen nadat BFRG de onderhandelingen om zeer gegronde reden hebben gestaakt met Baum. Dat BFRG van Tectona aangetekend geëist hebben dat “Voortzetting en contracthandhaving” van Tectona gehandhaafd dient te worden en verder aan de AFM, dat BFRG en zijn cliënten niet akkoord gaan met de omvorming naar een onbekend Fonds van Baum, en dat alle genoemde partijen ATF - Baum en Tectona ook van alle cliënten van BFRG een getekende verklaring hieromtrent aangetekend hebben ontvangen!

Ik begrijp dat ATF - Baum en Tectona deze informatie natuurlijk niet aan de grote klok willen hangen en dit louter doen omdat dan duidelijk zal worden dat het wel degelijk mogelijk is om niet in het onbekende Fonds te hoeven stappen en dat de Omvorming naar het nog steeds onbekende Fonds helemaal niet noodzakelijk is! De hoofdkapopbrengsten kunnen gewoon aan u zelf uitgekeerd worden!Zoals u intussen heeft kunnen constateren, verzwijgt ATF - Baum en Tectona  deze zeer belangrijke informatie. Het woord betrouwbaarheid komt blijkbaar niet in hun woordenboek voor en daarom zal BFRG ook deze bewijsstukken publiceren. Overigens, door het dragen van de meerdere petten is het door Marius van Eibergen Santhagens ook totaal niet meer uit te leggen aan de investeerders. Schoenmaker blijf bij je leest zou ik persoonlijk zeggen.

In een onbekend Fonds stappen terwijl de miljardenkap al aanvangt in 2015 is te zot voor woorden en zal zeker door BFRG worden tegengehouden! Omvorming is helemaal niet noodzakelijk! Nogmaals, de hoofdkapopbrengsten kunnen gewoon aan u zelf uitgekeerd worden! Wakker worden zou ik zeggen!

ATF en Baum schrijven het volgende!

1. Wie is Bureau Fraude Recht & Geldzaken?

Bureau Fraude Recht & Geldzaken (BFRG) is een commercieel bedrijf dat zich lijkt voor te doen als een officiële belangenvereniging. BFRG biedt participanten van GoodWood/ATF aan om hun belangen te behartigen. BFRG is echter geen belangenvereniging en heeft geen vergunning om beheertaken voor de participanten uit te voeren. De woordvoerder van BFRG is de heer Frans Vermeulen die zelf ook in teak heeft geïnvesteerd.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken!

1a. Antwoord van Bureau Fraude Recht & Geldzaken?

Bureau Fraude Recht & Geldzaken is een commercieel bedrijf net zoals ook ATF en Baum een commercieel bedrijf zijn. ATF/Baum zegt dat het lijkt dat wij ons voordoen als een officiële belangenvereniging maar hiermee zetten zij u op het verkeerde been. Ik zal even uiteenzetten hoe het in elkaar steekt en lever daarvoor ook het bewijs. In onze aangetekende brieven, waarover ATF en Baum op haar website niets vermelden en verzwijgen, staat letterlijk, dat wij een belangenvereniging (zullen opstarten) van en voor de leden van BFRG en een onafhankelijke Raad van Bestuur zullen aannemen om de belangen van de investeerders te behartigen. Het bestuur zal gekozen worden vanuit de leden. Deze vereniging is uitsluitend een onderzoek c.q. overleg en communicatieplatform van en voor de leden en zal geen beheertaken vervullen zoals bedoeld in de wet financieel toezicht. Deze belangenvereniging heeft hiervoor dan ook geen beheer vergunning nodig van de AFM.

Tectona is namelijk geheel verantwoordelijk voor de geldstroom en de uitbetaling van de kapopbrengsten en hiervoor is wel een vergunning nodig van de AFM.

De reden dat deze vereniging er komt, is louter en alleen omdat Marius van Eibergen Santhagens geen openheid van zaken wenst te geven in verband met zijn taken als beheerder! Dat het Santhagens niet bevalt dat hij straks zelf door onze vereniging op het matje geroepen zal worden om gedwongen openheid van zaken te geven is geheel zijn probleem! In de bijlage onderaan deze nieuwsbrief staan de brieven waarin u onomstotelijk kunt lezen dat de belangenvereniging geen beheertaken zal uitvoeren en daarom ook geen vergunning van de AFM nodig heeft. De vereniging zal uitsluitend onderhandelen namens de investeerders en zal er alles aan doen om het geheel transparant te maken en zal een stevige controle op de kapopbrengsten - de geldstroom en transport houden evenals controle uitoefenen op de uitbetalingen door Tectona. Als Marius van Eibergen Santhagens zelf niet transparant wil meewerken en geen openheid van zaken wenst te geven, dan zullen wij het zelf moeten doen als onafhankelijke vereniging. Santhagens draagt namelijk vijf petten en kan daardoor never transparant en onafhankelijk werken. Het is dus noodzaak dat alles transparant en controleerbaar gemaakt gaat worden daar deze taak door ATF en Tectona niet naar behoren is uitgevoerd en daar gaat BFRG een einde aan maken!

Met andere woorden, Santhagens zal ter verantwoording geroepen worden door onze vereniging en zal dan onder dwang openheid van zaken dienen te geven aan onze vereniging!

ATF en Baum schrijven het volgende!

2. Wat is de relatie met Bureau Fraude Recht & Geldzaken?

BFRG heeft niets te maken met ATF, Baum of het aanstaande Fonds. Een aanbieding van BFRG om diensten aan u te verlenen heeft dan ook niets te maken met de omvorming naar een Fonds of met het aanbod dat het Fonds u begin 2014 zal doen. BFRG is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van de omvorming naar het Fonds. Integendeel, het lijkt erop dat BFRG omvorming wil voorkomen.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken!

2a. Antwoord Bureau Fraude Recht & Geldzaken!

BFRG heeft inderdaad niets te maken met de omvorming naar een Fonds en is daar ook niet in betrokken om dit tot stand te laten komen en wil daar ook niet in betrokken raken!

Waar Bureau Fraude Recht & Geldzaken wel in betrokken is, is heel eenvoudig uit te leggen.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken komt op voor een zeer grote groep investeerders om zijn/haar belangen te behartigen. Dit is absoluut noodzakelijk om de volgende gegronde reden!

Een Fonds is zeer nadelig voor de investeerders, lees Nieuwsbrief 12 op onze site www.frauderechtengeldzaken.nl en is helemaal niet nodig daar de grote 20 jarige hoofdkap al start in 2015. Deze hoofdkappen brengen in de komende jaren enkele miljarden dollars op en dreigt zonder gegronde reden geheel verloren te gaan als u in een Fonds (welk Fonds) geplaatst zou worden. Er is geen enkele reden om zomaar vlak voor de miljardenkapopbrengst in een onbekend Fonds geplaatst te worden!

Hieronder zal BFRG dit verder uiteen zetten!

1. Met welke reden zouden wij moeten toestaan dat onze gehele investering op de valreep omgevormd wordt naar een aandelen Fonds te Luxemburg en dan ook nog tegen slechts de fiscale waarde.

2. Is het niet zo, dat over 1 jaar (2015) begonnen gaat worden met de eerste grote commerciële 20 jarige eindkap. Ik merk even op dat de 20 jarige kap van de aanplant van 1994 eigenlijk dit jaar (2014) zou moeten plaatsvinden, maar deze kap is uitgesteld tot 2016? In 2014 worden de investeerders bijna dwangmatig opgedrongen en gedwongen om in een onbekend Fonds te stappen terwijl slechts 1 jaar later al de eerste grote 20 jarige commerciële hoofdkap gaat plaatsvinden van de aanplant 1995! Is dat wellicht de reden dat de eerste 20 jarige kap van 2014, de 1994 aanplant, even uitgesteld is, omdat de overdracht van de omvorming naar het nog steeds onbekende Fonds in het eerste kwartaal van 2014 nog moet plaatsvinden! Precies een jaar later komt dan toevallig de eerste 20 jarige hoofdkap van de aanplant 1995, maar de opbrengst hiervan, ontvangen wij dan helaas niet meer zelf en vervalt aan Baum! Uiterst dubieus nietwaar? De kapopbrengst kan gewoon uitgekeerd worden aan de rechtmatige eigenaars (de investeerders)!

3. Is het niet zo, dat feitelijk volgend jaar in 2015 de eerste investeerders contractueel aanspraak kunnen maken op de feitelijke kapopbrengst van de percelen die op dat moment 20 jaar oud zijn en gekapt worden!

4. Santhagens met zijn vijf petten heeft u eerst ruim 6 jaar aan het lijntje gehouden en besluit zonder gegronde reden, om vlak voor de miljardenkap, waar wij nog slechts maar 1 jaar van verwijdert zijn, om alle investeerders in een nog steeds onbekend Fonds te plaatsen. Met welke reden dan? Floresteca SA heeft het onderhoud al jarenlang tot en met heden goed uitgevoerd. Zij heeft de tussenkap en daarna gewoon de verkoop hiervan geregeld en staat nu nog maar 1 jaar af van de uit te voeren hoofdkappen die in de komende jaren miljarden dollars zullen opbrengen voor de rechthebbenden. Er is dus geen enkele reden voor Omvorming naar een nog steeds onbekend Fonds, daar Floresteca SA alles correct heeft uitgevoerd volgens de overeenkomsten die de investeerders contractueel zijn aangegaan. Naar mijn mening lijkt het overduidelijk, dat Santhagens maar een reden heeft, en dat is dat hij een dikke beloning ontvangt indien hij iedereen in een Fonds zou kunnen loodsen en daarmee de opbrengstrechten van miljarden dollars van de investeerders hiermee ontneemt!

De feiten op een rij!

1. De plantage is in zijn geheel aangeplant en kost dus feitelijk geen cent meer. Floresteca SA kan met de opbrengsten van de tussentijdse dunningskappen de onderhoudskosten tot de hoofdkap volledig financieren en dus gewoon voltooien.

2. Floresteca SA voert al jarenlang het onderhoud van de plantages uit. Uit de dunnigskappen, die elke vijf jaar plaatsvinden, worden er inkomsten gegenereerd die verder onderhoud mogelijk maken. In 2015 zal de eerste grote hoofdkap uitgevoerd worden (de aanplant 1995) waarvan de opbrengsten aan de investeerders toekomen. Contractueel loopt alles dus gewoon zoals is afgesproken.

3. De verkoop van het tussentijdse gekapte hout is gewoon verkocht aan een opkoper zoals b.v.aan India. Er is dus ook geen probleem met de doorverkoop van het gekapte hout aan opkopers.

4. Zodra het hout verkocht is aan een partij, is het dus verder dan ook totaal geen probleem om de opbrengstgelden na aftrek van de kosten dat Floresteca SA nog mag verrekenen, over te maken aan de Stichting Tectona die contractueel voor deze uitbetaling aan de investeerders moet zorgdragen en daar ook voor verantwoordelijk is.

Dit zijn slechts enkele simpele feiten op een rij, waarbij u zich direct kunt afvragen met welke reden Santhagens vlak voor de eindkap uw gezamenlijk recht op de miljardenopbrengst wil ontnemen. Op grond waarvan!

Kortom, wat is dan wel de reden dat Santhagens vlak voor de eindkap opeens besluit om de miljardenopbrengst van de investeerders af te nemen en om te zetten in een nog onbekend Fonds! Commercieel belang misschien! Santhagens zal toch ergens zijn geld aan moeten verdienen lijkt mij! Maar zeker niet over de rug van de investeerders en daar zal BFRG voor waken en een stokje voor steken.

Het lijkt mij, dat er feitelijk helemaal geen enkel probleem is, maar het is BFRG en zijn cliënten intussen wel heel duidelijk geworden, dat er kapers op de kust zijn die vlak voor de kapopbrengsten willen dat de miljarden dollars opbrengst niet aan de investeerders uitgekeerd gaan worden, maar dat een ander onbekend Fonds hiermee aan de haal gaat in samenwerking van ATF. Dit laat Bureau Fraude Recht & Geldzaken niet gebeuren! De investeerders hebben allen gewoon recht op de totale kapopbrengtsen en zo zal het geschieden en niet anders!

Omvorming naar een onbekend Fonds vlak voor de grote kap en de uitbetalingen hieromtrent is dus absoluut niet noodzakelijk lijkt mij. Het brengt een zeer groot risico met zich mee en dat is nu precies de reden waarom Bureau Fraude Recht & Geldzaken tegen het Fonds is, dit een halt toeroept en om duidelijk gegronde reden niet mee gaat in een onbekend Fonds. Er zijn immers geen gegronde redenen om tot Omvorming in een nog onbekende Fonds te moeten overgaan.

ATF en Baum schrijven het volgende!

3. Wat doet Bureau Fraude Recht & Geldzaken?

BFRG biedt onder meer aan om tegen betaling te bemiddelen in het kader van uw participaties. BFRG weigert echter met ATF/Baum overleg te hebben, ondanks herhaald verzoek. BFRG lijkt een groot tegenstander te zijn van de omvorming naar het Fonds maar biedt geen alternatief. Bovendien dient u BFRG vooraf te betalen zonder dat duidelijk is wat ze voor u doen.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken!

3.a Antwoord Bureau Fraude Recht & Geldzaken!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken komt op voor de participanten met als doelstelling om zijn/haar rechten van de eindkapopbrengtsten te beschermen en er voor te zorgen dat deze opbrengsten ook daadwerkelijk aan de participanten zelf uitgekeerd zal worden en niet met een omweg vlak voor de hoofdkap van slechts 1 jaar (2015) hen onnodig en zonder gegronde redenen ontnomen worden.

Het betreft enkele miljarden dollars aan opbrengstrechten dat beschermd dient te worden voor de investeerders, zoals u in bovenstaande heeft kunnen constateren.

Dat Bureau Fraude Recht & Geldzaken zeer bescheiden kosten hiervoor in rekening zal brengen is heel normaal lijkt mij. ATF en Baum werken ook niet voor niets! Advocaten en/of ieder ander bedrijf zal ook kosten rekenen indien zij een zaak moeten behartigen.

BFRG weigert volgens ATF/Baum overleg te plegen met hen. Wij hebben wel degelijk met Baum meervoudig zowel per telefoon als op hun kantoor te Hilversum onderhandeld. Betreffende bovenstaande, zullen wij aantonen, dat dit wederom niet de waarheid is van wat deze heren van ATF/Baum schrijven. Wij zullen daarom onomstotelijk bewijs op onze site hieromtrent publiceren. Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel zou ik zeggen.

Verder stelt ATF/Baum dat BFRG een groot tegenstander lijkt te zijn van de omvorming naar het onbekende Fonds en biedt volgens ATF/Baum verder ook geen alternatief. BFRG lijkt niet tegen het onbekende Fonds te zijn, maar is zelfs zwaar tegen het onbekende Fonds (om zeer gegronde redenen) zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken staat niet toe dat ATF/Baum vlak voor de hoofdkap van 2015 de miljarden dollars van de investeerders ontneemt en de investeerders zonder pardon en bovendien zonder gegronde reden in een onbekend Fonds wil plaatsen. BFRG zal zorgen dat de kapopbrengstgelden die uitsluitend toebehoren aan de investeerders, ook daadwerkelijk aan de investeerders zal worden uitgekeerd!

Verder stelt ATF/Baum dat cliënten van BFRG vooraf moeten betalen zonder dat volgens ATF/Baum duidelijk is wat BFRG hiervoor doet. BFRG heeft zeer duidelijke overeenkomsten waar zij voor staan! Wat zij uitvoeren en zullen ondernemen voor zijn cliënten. Intussen hebben wij de rechten op 6 december 2013 voor de BFRG cliënten reeds veiliggesteld en zijn onze cliënten gevrijwaard van inbreng van hun rechten in het onbekende Fonds.

In Nieuwsbrief 12 op onze website (www.frauderechtengeldzaken.nl) kunt u o.a. lezen waar wij voor staan voor onze cliënten. Dat het Baum en ATF niet bevalt is overduidelijk.

ATF/Baum schrijven het volgende!

4. Hoe komt Fraude Recht & Geldzaken aan mijn adres?

ATF, Baum of het Fonds hebben geen relatie met BFRG, hebben niet uw adres of andere gegevens aan BFRG verstrekt en zijn er niet mee bekend op welke wijze BFRG aan uw gegevens is gekomen. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u BFRG verzoeken u uit te leggen hoe zij aan uw gegevens zijn gekomen en welke gegevens zij van u hebben. Daarnaast kunt u BFRG melden dat u verschoond wenst te blijven van enige correspondentie, uw gegevens niet verkocht mogen worden aan derden en u BFRG opdracht geeft uw gegevens te verwijderen. BFRG dient u hierover binnen vier weken te informeren. Indien BFRG niet binnen vier weken reageert, kunt u een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens ( klik hier) en bij de Autoriteit Financiële Markten ( klik hier)

Bureau Fraude Recht & Geldzaken:

4.a Antwoord Bureau Fraude Recht & Geldzaken!

ATF, Baum of het Fonds (welk Fonds!) hebben inderdaad geen relatie met BFRG en dat wil BFRG ook helemaal niet en is ook zeker niet wenselijk. ATF en Baum hebben ook niet uw adres gegevens en/of andere gegevens aan BFRG verstrekt! Dat is helemaal juist. Tevens geeft ATF/Baum aan dat het hun niet bekend is hoe BFRG dan wel aan uw adres gegevens zijn gekomen.

Dat is heel simpel uit te leggen!

In Nieuwsbrief 2 op onze website hebben wij een artikel gewijd aan de rechtszaken die GoodWood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland verloren hebben tegen Frans Vermeulen. In deze Nieuwsbrief kunt u lezen hoe de eigenaar van BFRG, de heer Frans Vermeulen aan de adresbestanden is gekomen. Frans Vermeulen is in loondienst geweest bij GoodWood Investments B.V. en is daarna als intermediair verder gegaan en hiermee zijn de adresbestanden simpelweg zijn eigendom. De heer Marius van Eibergen Santhagens probeert u dus wederom op het verkeerde been te zetten hieromtrent. Het was Marius van Eibergen Santhagens die bij de rechter meermalen bakzeil heeft gehaald en nu dus op zijn eigen website durft te beweren niet te weten hoe Frans Vermeulen aan adresbestanden is gekomen! Ach, een kat in het nauw maakt vreemde bokkesprongen zou ik zeggen. Verder probeert Marius van Eibergen Santhagens al jaren te voorkomen, dat investeerders contact opnemen met BFRG. Echter BFRG wil voorkomen dat investeerders in het nog onbekende Fonds van ATF/Baum stappen en doet er alles aan om te zorgen dat dit niet gebeurt en dat is zeer tegen de zin van Marius van Eibergen Santhagens in. Immers Marius van Eibergen Santhagens doet er alles aan om over de rug van de participanten zijn doel te behalen en dat staan wij niet toe!

BFRG doet er alles aan om ervoor te zorgen de hoofdkap opbrengsten geheel aan de investeerders toekomt. Maar! Marius van Eibergen Santhagen heeft zonder gegronde reden, heel andere plannen met de investeerders in samenwerking met het nog steeds onbekende Fonds en dat is om eenvoudig gezegd de miljarden dollar opbrengstrechten af te pakken van de investeerders vlak voor de uitbetalingen van de eerste grote hoofdkap. Immers de 20 jarige hoofdkap start al in 2015!

BFRG zal deze miljardenopbrengst dat aan de investeerders toebehoord snoeihard verdedigen voor haar cliënten.

Verder verkoopt BFRG geen bestanden aan andere partijen, zoals ATF suggereert en overtreden zij de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet daar BFRG simpelweg geen gegevens aan derden verstrekt! BFRG verbaast zich er wel over, hoe het kan zijn, dat Baum en ook GoodWood.nl wel over al uw adresgegevens beschikken en ook nog inclusief de gegevens over wat u heeft geinvesteerd! Wellicht zijn de cliëntgegevens waar uitsluitend ATF en Tectona over beschikken met een postduif aangevlogen en gewoon uit het postvakje van de beheerder ATF gevallen die uitsluitend zelf de beschikking heeft over deze complete investeringsbestanden en ook toevallig de eigenaar is van GoodWood! Erg bijzonder hoor, dat daar dan geen vragen over zijn gesteld op de website van ATF/Baum? Aan de andere kant is het dragen van vijf petten door Marius van Eibergen Santhagens dan ook totaal niet meer uit te leggen aan de investeerders nietwaar!

Tja, over hoe betrouwbaar Marius van Eibergen Santhagens is laat ik geheel aan u zelf over.

Bewijzen over al het bovenstaande.

Onderstaand zal ik de onomstotelijke bewijzen laten zien dat ATF/Baum u hebben misleidt en dat zegt denk ik direct een heleboel over de betrouwbaarheid van ATF/Baum. De reden dat BFRG optreed is om te voorkomen dat ATF/Baum u vlak voor de uitbetalingen van de hoofdkap geheel ongegrond tracht te bewegen om vooralsnog in een nog onbekende Fonds deel te nemen waardoor u de hoofdprijs van vele miljarden dollars misloopt. Nogmaals dit laat BFRG niet gebeuren!

Meld u aan bij BFRG indien u uw opbrengstrechten zelf wilt ontvangen! Bel 036-5405648 voor vrijblijvende informatie of vul het contactformulier in op onze website!

Bewijsstukken:

Het moge duidelijk zijn dat na het lezen van de bewijsstukken u eenvoudig uw eigen conclusie kunt trekken dat ATF/Baum u op het verkeerde been heeft willen zetten en de waarheid anders hebben willen doen voorspiegelen. U kunt dan zelf uw oordeel vellen over de betrouwbaarheid van de twee samenwerkende partijen ATF en Baum.

Dat de opbrengstrechten van de cliënten van BFRG zijn veiliggesteld op 6 december 2013 wordt gewoon compleet verzwegen aan de investeerders door ATF, Baum en Tectona.

In de brief van 6 december 2013 wordt door BFRG verzocht om de volgende zaken.

Aan ATF, ontbinding beheertaken en andere diensten!

Aan Baum, bevestiging van vrijwaring van deelname aan het nog onbekende Fonds.

Aan Tectona, handhaving Stichting Tectona en contracthandhaving.

Aan de AFM, kennisgeving van de aangetekende stukken aan genoemde partijen.

BFRG heeft bovendien geen enkele respons van ATF, Baum of Tectona ontvangen vanaf 6 december 2013 tot en met heden 9 februari 2014 ondanks herhaaldelijke verzoeken om contact op te nemen met BFRG en alles te bevestigen waarover in de brief van 6 december is gevraagd. Onder deze Nieuwsbrief vindt u de aangetekend verzonden brieven aan ATF, Baum en Tectona. Bovendien heeft BFRG op 7 juli 2013 een brief aan Baum verzonden met een aantal vragen en daar is ook nog nimmer op gereageerd zelfs niet eens een bevestiging van ontvangst. Intussen is er al ruim zeven maanden verstreken en Baum heeft nog steeds niet gereageerd. Dat is ook een van de redenen dat BFRG verder geen onderhandelingen meer wenst met Baum.

Op 5 februari 2014 wordt een 2e aangetekende brief verzonden aan ATF met het verzoek te reageren op de brief van 6 december 2013. BFRG zal aansluitend op deze brief de volgende zending met getekende verklaringen van cliënten die niet in het nog onbekende Fonds willen stappen en de opbrengsten van de hoofdkap zelf wensen te ontvangen versturen en uiteraard wordt in deze brief ook weer verzocht om hierover met BFRG in contact te treden. Het is dus ATF die geen gesprek wenst aan te gaan met BFRG en dit dus aan het boycotten is en niet BFRG zoals u wordt voorgespiegeld door ATF/Baum.

Ook aan Baum Management S.à.r.l. Luxemburg wordt op 5 februari 2014 een 2e aangetekende brief verzonden met het verzoek te reageren op de brief van 6 december 2013. Ook aan Baum zal BFRG aansluitend op deze brief de volgende zending met getekende verklaringen van cliënten die niet in het nog onbekende Fonds willen stappen en de opbrengsten van de hoofdkap zelf wensen te ontvangen versturen en uiteraard wordt in deze brief ook weer verzocht om hierover met BFRG in contact te treden. In deze brief is wederom ook gevraagd om te bevestigen dat de cliënten waarvan Baum de getekende verklaring heeft ontvangen te vrijwaren van deelname aan het nog op te richten onbekende Fonds.

Tevens zal ook aan Stichting Tectona op 5 februari 2014 een 2e aangetekende brief verzonden worden met het verzoek te reageren op de brief van 6 december 2013. Ook aan Tectona zal BFRG aansluitend op deze brief de volgende zending met getekende verklaringen van cliënten die niet in het nog onbekende Fonds willen stappen en de opbrengsten van de hoofdkap zelf wensen te ontvangen versturen en uiteraard wordt in deze brief ook weer verzocht om hierover met BFRG in contact te treden.

Onder deze Nieuwsbrief vindt u de volgende brieven:

  1. Brief van 7 juli 2013 aan Baum,
  2. Brieven van 6 december 2013 aan ATF, Baum, Tectona en AFM
  3. Brieven van 5 februari 2014 aan ATF, Baum en Tectona

BFRG raadt een ieder aan, indien u uw rechtmatige deel van de miljarden hoofdkapopbrengsten volledig zelf wenst te ontvangen om direct hierover contact op te nemen met BFRG www.frauderechtengeldzaken.nl

Hier vindt u het contactformulier die u kunt invullen en aan ons kunt opsturen. U kunt ons uiteraard ook bellen van maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 036 - 5405648. Wij zijn tussen 10.00 en 17.00 uur bereikbaar.

Bijlage 1: Brieven aan ATF van 6 december 2013 en 5 februari 2014

Brief van 6 december 2013

Stichting Amazon Teak Foundation

T.a.v. de Directie

Witte Kruislaan 6

1217 AP Hilversum

Almere 6 december 2013

Kenmerk: BFRG / Stichting Amazon Teak Foundation  (ATF)

Betreft: Ontbinding beheertaken en andere diensten

Geachte Directie,

Geachte heer Marius van Eibergen Santhagens,

Bureau Fraude Recht & Geldzaken (BFRG) behartigt de belangen voor een grote groep investeerders die hebben geïnvesteerd in de plantages van Floresteca SA te Brazilië, via de verkoopkanalen Stichting Amazon Teak Foundation  (ATF)  en/of GoodWood Investments B.V. (GWI)  en/of GoodWood Direct Marketing B.V. (GDM). Bijgesloten treft u getekende verklaringen aan van cliënten om welke cliënten het hier vooralsnog gaat. Wij zullen u regelmatig een update van nieuwe getekende verklaringen toe sturen zodra deze administratief bij ons verwerkt zijn.

Na goed beraad en overleg heeft deze groep investeerders besloten om niet akkoord te gaan met inbreng van hun teakcertificaten en/of opbrengstrechten in een fonds te Luxemburg zoals in voorbereiding door ATF en Baum Management S.á.r.l. (Baum) te Luxemburg.

Verder ziet deze groep investeerders, met ingang van het definitieve omvormingsaanbod door Baum, af van enige vorm van dienstverlening door ATF en/of Baum. Er zal een onafhankelijke belangenvereniging worden opgestart die zelfstandig de gezamelijke belangen van deze investeerders verder zal gaan behartigen. Deze vereniging is uitsluitend een onderzoeks cq overleg- en communicatieplatform van en voor de leden en zal geen beheertaken vervullen zoals bedoeld in de Wet financieel toezicht.

Wij stellen een ontvangstbevestiging van deze brief ten zeerste op prijs.

Hoogachtend,

Frans Vermeulen

Bureau Fraude Recht & Geldzaken

Cc.    Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona

         Autoriteit Financiële Markten

         Baum Management S.á.r.l. Luxemburg

Brief van 5 februari 2014.

Stichting Amazon Teak Foundation

T.a.v. de Directie

Witte Kruislaan 6

1217 AP Hilversum

Almere 5 februari 2014

Geachte Directie,

Geachte heer Marius van Eibergen Santhagens,

Op 6 december 2013 heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken per aangetekend schrijven getekende verklaringen aan u verzonden i.v.m. ontbinding van beheertaken en andere diensten van de Stichting ATF.

Tot op de dag van vandaag 5 februari 2014 en intussen ruim 7 weken verder heeft ATF in zijn geheel niet gereageerd op ons verzoek en ook geen bevestiging aan ons bureau verstuurd ondanks ons verzoek hieromtrent. Verder weigert u ook om contact met ons op te nemen  voor een vervolggesprek.

Wij vinden dit een zeer kwalijke zaak en getuigt naar mijn mening dan ook niet van enig professionaliteit.

Wij verzoeken u dan ook opnieuw om contact op te nemen met BFRG en ons tevens een bevestiging te sturen van de door ons aan u verzonden getekende verklaringen van 6 december 2013.

Dat het u niet bevalt, kan ik inkomen, maar u zult op enig moment toch verantwoording moeten afleggen aan BFRG en zijn cliënten! Zodra de onafhankelijke belangenvereniging die als (onderzoek c.q. overleg- en communicatieplatform) is opgestart zullen wij u ter verantwoording roepen in verband met uw beheertaken en u verzoeken om enige vragen te beantwoorden.

Indien u hieraan geen vervolg wenst te geven, dan zal BFRG verder alles via zijn advocaten gaan afdwingen om u te bewegen om openheid van zaken te geven. Wij hopen dat u hier goede notitie van neemt.

Wij stellen een ontvangstbevestiging van deze brief ten zeerste op prijs.

Hoogachtend:

Frans Vermeulen

Bureau Fraude Recht & Geldzaken

Bijlage 2: Brieven aan Baum Management van 7 juli 2013, 6 december 2013 en 5 februari 2014.

Brief van 7 juli 2013.

Baum Management S.à.r.l.

t.a.v. de Directie

European Bank & Business Centre

Building B, 6 Route de Tréves

L-2633 Senningerberg

Grand Duchy of Luxembourg

Almere 7 juli 2013

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief de datum 5 juli 2013 zal ik u antwoord geven op de inhoud van uw brief.

Het is inderdaad zo, dat wij in eerste instantie een aantal keren een telefonisch gesprek met de heer Bas Dijkman hebben gehad en vervolgens tweemaal een vervolg gesprek hebben gehad op zijn kantoor te Hilversum.

De daarop volgende vervolgafspraak is door ons afgezegd met de volgende reden, daar de heer Bas Dijkman geen antwoord wenst te geven op een aantal belangrijke vragen die wij ter plekke hebben gesteld aan uw directeur.

Het verbaasde mij dan ook, dat onze vragen door uw directie constant gepareerd werden en in zijn geheel onbeantwoord bleven, terwijl de door BFRG gestelde vragen voor onze achterban juist van cruciaal belang zijn om straks een weloverwogen beslissing te kunnen nemen of wij wel of niet met Baum verder zullen gaan in zijn beoogde project.

Daar uw directie geen gehoor wenste te geven aan de door BFRG gestelde vragen, kunnen wij er vanuit gaan dat u verder ook niet het voornemen heeft om mee te werken aan het beantwoorden van de door BFRG gestelde vragen.

U stelt in uw brief dat BFRG volgens u, informatie heeft verstrekt aan zijn achterban, die onjuist of deels onjuist is verstrekt in relatie tot uw activiteiten en vervolgens vraagt u ons te stoppen met het verstrekken van verdere informatie aan onze achterban!

U hebt het voornemen om ons opnieuw uit te nodigen voor een vervolggesprek om alle door u geschetste misverstanden uit te bannen.

Uiteraard zijn wij bereid om een vervolggesprek met u aan te gaan.

Ik merk direct even op, dat uw brief aan ons (niet is voorzien van een contactpersoon) maar uitsluitend voorzien is met een handtekening. Er is bovendien ook geen telefoonnummer te vinden in uw brief en uw brief is bovendien in de Engelse taal opgesteld terwijl er een Nederlandstalige leiding is! Uw brief lijkt bovendien verzonden te zijn vanuit uw Hoofdkantoor te Luxemburg! Het bevreemd mij dan ook, dat de brief niet afgestempeld is in Luxemburg maar gewoon in Nederland!

Daarnaast beargumenteerd u helemaal niets wat volgens u deels of onjuist is verstrekt aan onze achterban. Ik wijs u er op, dat de informatie die wij hebben verstrekt, door u zelf tijdens ons gesprek op uw kantoor besproken en bevestigd is.

U vraagt aan BFRG, waneer het BFRG schikt voor een vervolggesprek! Daar er geen naam - telefoonnummer en adres omschreven staat in uw brief waar wij naar toe dienen te gaan en er ook geen contact persoon omschreven staat in uw brief, kunnen wij thans nog geen gevolg hieraan geven. Wij verzoeken u dan ook de naam van uw contactpersoon, het juiste adres en telefoonnummer van uw kantoor te Luxemburg aan ons door te geven alvorens wij met u een eventueel vervolg afspraak kunnen maken.

Verder verzoekt u meervoudig aan ons, om al onze cliëntgegevens aan u te verstrekken. Ik wijs u erop, dat BFRG en zijn cliënten, geen enkele overeenkomst met u zijn aangegaan. Het kan dus niet zo zijn, dat u op voorhand over alle cliëntgegevens van GoodWood en ATF beleggers wilt beschikken en hen met regelmaat probeert te bewegen om gegevens aan u over te dragen via e-mail en brieven, terwijl u zelf totaal niet meewerkt aan het beantwoorden van de meest simpele evenals prangende vragen op uw kantoor te Hilversum.

Daar u geen enkele overeenkomst heeft met onze cliënten en ook geen enkele overeenkomst heeft met alle overige investeerders van ATF en GoodWood heeft u thans geen enkel recht om over cliëntgegevens te beschikken.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken stelt u daarom het volgende voor:

Dat u op voorhand, eerst en uitsluitend, schriftelijk gedegen en goed controleerbare informatie verstrekt aan BFRG over de volgende punten:

1. Een goedgekeurde prospectus (geen concept).

2. U stelt dat er een nieuw Fonds opgericht zal worden! Gaarne de naam van het Fonds en waar deze gevestigd is inclusief de namen van de directie - telefoonnummer alsmede de inschrijving van de Kamer van Koophandel.

Verder staat er in een aan de investeerders door ATF/Baum verzonden brief, dat het in de toekomst mogelijk is, dat er op een later moment besloten zou kunnen worden  door Baum , dat de investeerders van ATF/GoodWood overgeplaatst zouden kunnen worden in het bestaande CATF fonds ( Central American Timber Fund) wat al eigendom is van de firma Baum.

Vraag:

Worden de ATF en GoodWood investeerders nu wel of niet in een nieuw op te richten Fonds geplaatst zoals u heeft aangegeven, of gewoonweg direct in het reeds bestaande CATF Fonds geplaatst? Gaarne antwoord op deze vraag.

3. De beheerkosten van het Fonds en hoe en op welke wijze deze verrekend gaan worden.

4. De administrator, zijn fee kosten, naam directie en waar deze gevestigd is met telefoonnummer en uittreksel van de KVK.

5. Alle overige kosten, zoals aan en verkoopkosten van aandelen, transactie en overige kosten zoals boetes en administratie kosten, door wie en/of welk bedrijf uitgevoerd, het vestigingsadres, telefoonnummer, uittreksel van de KVK, fee kosten en naam directie.

6. Bosbouwprojecten waarin op een later stadium geherinvesteerd gaat of zal worden! Bosbouwprojecten waarin al geïnvesteerd is en de behaalde resultaten hiervan. Bosbouw onderzoeken en Monitoring rapporten van bestaande projecten o.a.Terra Vitalis in Costa Rica en de opbrengsten of verliezen van deze gekapte kavels in Costa Rica.

Opheldering over de omvang van geconstateerde zieke bomen van de bestaande bosbouw in Costa Rica ( Terra Vitalis investeerders) die al in het CATF Fonds geplaatst zijn.

Opheldering waarom bij de waardebepaling van deze hectares niet door uw bosbouwers is geconstateerd dat grote hoeveelheden hectares nu pas en dus achteraf ziek blijken te zijn, wat natuurlijk zeer nadelig is voor de aandeelhouders en ten koste gaat van de waarde van zijn/haar aandelen, omdat deze grote financiële strop zal afgewaardeerd worden op de aandelen van de Unithouders.

Uit documenten blijkt tevens, dat het allerminst zeker is, of andere delen van deze plantage wel of niet gevrijwaard zal blijven van verdere verspreiding van de ziekte! Gaarne opheldering hieromtrent.

Onderzoek rapporten en bewijs dat deze bomen ziek zijn en wie en/of welk bedrijf dit onderzocht heeft. Gaarne de berekening van de kapkosten voor de verwijdering van deze zieke bomen en waar deze zieke gekapte bomen zijn afgevoerd, de naam van het bedrijf die deze zieke bomen heeft gekapt en wie deze heeft afgevoerd, en waar deze zijn afgeleverd voor vernietiging.

7. Waardebepaling van de opstanden van de plantage Floresteca SA t.b.v. de ATF en GoodWood investeerders,  geschatte waarde per aandeel, hoeveelheid aandelen per Unit en hoeveel aandelen er totaal uitgegeven zullen gaan worden door Baum.  Verder Monitoring rapporten van de bosbouw Floresteca SA.

Opheldering waarom Baum Management niet wenst te onderzoeken of de bomen van de plantage van Floresteca SA wel gezond zijn. Immers is gebleken, dat de plantage op Costa Rica voor het merendeel achteraf ziek blijken te zijn en dat dit blijkbaar dus niet op voorhand is geconstateerd en gecontroleerd bij de waardebepaling en het onderzoek van deze plantage.

8. De overeenkomst die Baum Management S.à.r.l. heeft ondertekend met ATF, Stichting Tectona, Floresteca B.V. Nederland en eventueel Floresteca SA te Brazilië in verband met de tijdelijke beheer overname van de beheertaken van ATF.

9. Alle overige fee kosten van mogelijke dependance bedrijven die door Baum Management S.à.r.l.  mede ingezet zullen worden voor overige controlerende en/of verkoop en/of inkooptaken die nog naast de hierboven omschreven beheerkosten zullen komen.

10. Gaarne ook verstrekking van de volgende gegevens:

1. De originele algemene voorwaarden van Baum Management S.à.r.l. en zijn nog op te richten Fonds.

2. Zekerheden – waarborgen en/of garanties

3. Het complete risicoprofiel van de beleggers

4. Meetrapporten van elk plantjaar in verband met de fiscale waarde.

Het moge duidelijk zijn, dat wij eerst de hierboven omschreven gevraagde gegevens wensen te ontvangen van Baum Management S.à.r.l. alvorens wij in overleg met onze cliënten tot een definitieve beslissing kunnen komen om wel of niet van uw diensten gebruik te maken.

Ik wijs u er verder op, dat openheid van zaken aan de kant van Baum Management S.à.r.l. een eerste vereiste is om tot beslissingen te kunnen komen!

Zonder openheid van zaken is het niet mogelijk om tot een juiste beslissing te kunnen komen of u wel of niet de juiste partner zou kunnen zijn voor onze cliënten.

In afwachting op een positieve reactie,

Hoogachtend:

Frans Vermeulen

Bureau Fraude Recht & Geldzaken

Brief van 6 december 2013 

Baum Management S.á.r.l.

T.a.v. de Directie

6, Route de Tréves

L-2633  Sennigerberg

Luxemburg

Almere 6 december 2013

Ons kenmerk: BFRG / Baum Management S.á.r.l. Luxemburg

Betreft: Cliënten Bureau Fraude Recht & Geldzaken niet in fonds

Geachte Directie,

Bureau Fraude Recht & Geldzaken (BFRG) behartigt de belangen voor een grote groep investeerders die hebben geïnvesteerd in de plantages van Floresteca SA te Brazilië, via de verkoopkanalen Stichting Amazon Teak Foundation  (ATF)  en/of GoodWood Investments B.V.  (GWI)  en/of GoodWood Direct Marketing B.V.  (GDM). Bijgesloten treft u getekende verklaringen aan van de cliënten om welke cliënten het hier vooralsnog gaat. Wij zullen u regelmatig een update van nieuwe getekende verklaringen toe sturen zodra deze administratief bij ons verwerkt zijn.

Na goed beraad en overleg heeft deze groep investeerders besloten om niet akkoord te gaan met inbreng van hun teakcertificaten en/of opbrengstrechten in een fonds te Luxemburg zoals in voorbereiding door ATF en Baum Management S.á.r.l.  (Baum) te Luxemburg.

Wij zullen tevens de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona  (SATT), ATF en de Autoriteit Financiële Markten  (AFM) hiervan op de hoogte stellen.

Verder ziet deze groep investeerders, met ingang van het definitieve omvormingsaanbod door Baum, af van enige vorm van dienstverlening door ATF en/of Baum. Er zal een onafhankelijke belangenvereniging worden opgestart die zelfstandig de gezamelijke belangen van deze investeerders verder zal gaan behartigen. Deze vereniging is uitsluitend van en voor de leden en zal geen beheertaken vervullen zoals bedoeld in de Wet financieel toezicht.

Wij verzoeken u aan ons te bevestigen dat al de cliënten waarvan u de getekende verklaringen heeft ontvangen gevrijwaard zijn van deelname aan het door u nog op te zetten fonds te Luxemburg.

Hoogachtend,

Frans Vermeulen

Bureau Fraude Recht & Geldzaken

Cc.    Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona

         Amazon Teak Foundation

         Autoriteit Financiële Markten

Brief van 5 februari 2014

Baum Management S.á.r.l.

T.a.v. de Directie

6, Route de Tréves

L-2633 Senningerberg

Luxemburg

Almere 5 februari 2014

Geachte Directie,

Op 6 december 2013 heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken per aangetekend schrijven getekende verklaringen aan u verzonden om te bevestigen dat genoemde cliënten niet in het door Baum nog op te richten Fonds wensen te stappen en gevrijwaard wensen te blijven van deelname aan het door Baum nog op te richten Fonds.

Tevens hebben wij u verzocht om aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken een bevestiging te sturen dat alle genoemde cliënten waarvan u intussen de getekende verklaringen heeft ontvangen te vrijwaren van deelname aan het door u nog op te zetten Fonds te Luxemburg.

Tot op de dag van vandaag de 5 februari 2014 en nu intussen ruim 7 weken later, hebben wij nog geen bevestiging van u mogen ontvangen en reageert u in zijn geheel niet. Dit vinden wij een zeer kwalijke zaak en getuigt niet van enig professionaliteit.

Wij hebben de heer Bas Dijkman uw directeur voorheen ook al meermalen gesproken zowel per telefoon, evenals tweemaal op zijn kantoor te Hilversum.

Ook tijdens deze onderhandelingen op zijn kantoor, waar Baum helemaal niet is gevestigd, maar Globel House Fund werden onze vragen in zijn geheel niet beantwoord en werd duidelijk dat medewerking aan de kant van Baum om openheid van zaken te geven totaal genegeerd.

Hierbij verzoeken wij u te reageren en te bevestigen dat u alle genoemde cliënten vrijwaart van deelname aan het door u nog op te richten Fonds te Luxenburg.

Hoogachtend:

Frans Vermeulen

Bureau Fraude Recht & Geldzaken

 

Bijlage 3: Brieven aan Tectona van 6 december 2013 en 5 februari 2014.

Brief van 6 december 2013.

Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona

T.a.v. de Directie

Jan van Goyenkade 8

1075 HP Amsterdam                                                                           

Almere 6 december 2013

Ons kenmerk: BFRG / Tectona (SATT)

Betreft:

Handhaving Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona

Handhaving contract verplichting Stichting Administratie- en  Trustkantoor Tectona

Geachte Directie,

Geachte heer Marius van Eibergen Santhagens,

Bureau Fraude Recht & Geldzaken  (BFRG) behartigt de belangen voor een grote groep investeerders die hebben geïnvesteerd in de plantages van Floresteca SA te Brazilië, via de verkoopkanalen Stichting Amazon Teak Foundation  (ATF)  en/of GoodWood Investments B.V  (GWI)  en/of GoodWood Direct Marketing B.V.  (GDM). Bijgesloten treft u getekende verklaringen aan van de cliënten om welke cliënten het hier vooralsnog gaat. Wij zullen u regelmatig een update van nieuwe getekende verklaringen toe sturen zodra deze administratief bij ons verwerkt zijn. Wij verzoeken u namens onze cliënten terzake van de aan hen toebehorende bezittingen en/of certificaten geen enkele medewerking te verlenen aan de door ATF en Baum beoogde omvorming naar een fonds en deze bezittingen ongewijzigd onder u te houden en/of de certificaten onveranderd te administreren op naam van onze cliënten.

In dat kader delen wij u tevens mede dat onze cliënten volledige naleving en voortzetting verlangen van alle contractuele verplichtingen die de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona  (SATT)  jegens hen zijn aangegaan. Dit betekent voornamelijk voortzetting van de bewaring van bosbouw-assets en het optreden als betaalkantoor van de kapopbrengsten.

Wij verzoeken u dan ook per omgaande contact op te nemen met BFRG voor nader overleg en zullen verder ATF, Baum en de Autoriteit Financiële Markten informeren omtrent het bovenstaande.

Verder ziet deze groep investeerders, met ingang van het definitieve omvormingsaanbod door Baum, af van enige vorm van dienstverlening door ATF en/of Baum. Er zal een onafhankelijke belangenvereniging worden opgestart die zelfstandig de gezamelijke belangen van deze investeerders verder zal gaan behartigen. Deze vereniging is uitsluitend een onderzoeks cq overleg- en communicatieplatform van en voor de leden en zal geen beheertaken vervullen zoals bedoeld in de Wet financieel toezicht.

Hoogachtend,

Frans Vermeulen

Bureau Fraude Recht & Geldzaken

Cc.     Amazon Teak Foundation  (ATF)

          Baum Management S.á.r.l. Luxemburg

          Autoriteit Financiële Markten  (AFM)

 

Brief van 5 februari 2014.

Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona

T.a.v. de Directie

Jan van Goyenkade 8

1075 HP Amsterdam

Almere 5 februari 2014

Geachte Directie,

Geachte heer Marius van Eibergen Santhagens,

Op 6 december heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken per aangetekend schrijven verklaringen aan u verzonden om te bevestigen dat genoemde cliënten handhaving en voortzetting van de Stichting Tectona eisen.

Wij hebben u verzocht namens onze cliënten terzake van de aan hen toebehorende bezittingen en/of certificaten geen enkele medewerking te verlenen aan de door ATF/Baum beoogde omvorming naar een Fonds en deze bezittingen ongewijzigd onder u te houden en/of de certificaten onveranderd te administreren op naam van onze cliënten.

In dat kader hebben wij u tevens medegedeeld dat onze cliënten volledige naleving en voortzetting verlangen van alle contractuele verplichtingen die de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona ( SATT) jegens hen zijn aangegaan. Dit betekent voornamelijk voorzetting van de bewaring van bosbouw-assets en het optreden als betaalkantoor van de kapopbrengsten ten gunste van onze cliënten. Tot op de dag van vandaag 5 februari 2014 en intussen ruim 7 weken later hebben wij geen bevestiging van u mogen ontvangen en reageert u in zijn geheel niet. Dit vinden wij een schandalige zaak en getuigd niet van enige professionaliteit.

Wij verzoeken u dan ook opnieuw per omgaand contact op te nemen met BFRG en ons vooralsnog een bevestiging te sturen. Indien u hieraan opnieuw geen vervolg wenst te geven, dan zal BFRG verder alles via zijn advocaten gaan afdwingen. Wij hopen dat u hier goede notitie van neemt.

Hoogachtend,

Frans Vermeulen

Bureau Fraude Recht & Geldzaken

Bijlage 4: Brief aan AFM van 6 december 2013.

AFM Autoriteit Financiële Markten

T.a.v. de Directie

Vijzelgracht 50

1017 HS Amsterdam                                                                    

Almere 6 december 2013

Betreft: GoodWood Investments B.V. (GWI)

             GoodWood Direct Marketing B.V. (GDM)

             Stichting Amazon Teak Foundation  (ATF)

             Baum Management S.á.r.l. Luxemburg

             Stichting Administratie-en Trustkantoor Tectona (SATT)

Geachte Directie,

Bureau Fraude Recht & Geldzaken  (BFRG) behartigt de belangen voor een grote groep investeerders die hebben geïnvesteerd in de plantages van Floresteca SA te Brazilië, via de verkoopkanalen Stichting Amazon Teak Foundation  (ATF)  en/of GoodWood Investments B.V.  (GWI)  en/of GoodWood Direct Marketing B.V.  (GDM).

Na goed beraad en overleg heeft deze groep investeerders besloten om niet akkoord te gaan met inbreng van hun teakcertificaten en/of opbrengstrechten in een fonds te Luxemburg zoals in voorbereiding door ATF en Baum Management S.á.r.l.  (Baum) te Luxemburg. Verder ziet deze groep investeerders, met ingang van het definitieve omvormingsaanbod door Baum, af van enige vorm van dienstverlening door ATF en/of Baum. Er zal een onafhankelijke belangenvereniging worden opgestart die zelfstandig de gezamelijke belangen van deze investeerders verder zal gaan behartigen. Deze vereniging is uitsluitend een onderzoeks c.q. overleg en communicatieplatform van en voor de leden en zal geen beheertaken vervullen zoals bedoeld in de Wet financieel toezicht.

Meegeleverd zijn drie brieven ter uwer informatie:

1. Brief Stichting Amazon Teak Foundation

    Kenmerk: BFRG / Stichting Amazon Teak Foundation  (ATF)

    Betreft: Ontbinding beheertaken en andere diensten

2. Brief Baum Management S.á.r.l. Luxemburg

    Kenmerk: BFRG / Baum Management S.á.r.l. Luxemburg  (Baum)

    Betreft: Cliënten Bureau Fraude Recht & Geldzaken niet in fonds

3. Brief Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona  (SATT)

    Kenmerk: BFRG / Stichting Administratie-en Trustkantoor Tectona  (SATT)

    Betreft: Handhaving Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona  (SATT)

    Handhaving contract verplichting Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT)

Indien u nog vragen heeft i.v.m. al het bovenstaande, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op het volgende telefoonnummer: 036- 5405648

Met vriendelijke groet,

Frans Vermeulen

Bureau Fraude Recht & Geldzaken