Nieuwsbrief 17

 

Tegenvaller voor Baum Management!

 

BFRG gaf flink tegengas tijdens “informatiebijeenkomst” Baum Management.

 

 

Almere 18 juli 2014

 

Verslag informatiebijeenkomst Baum Management d.d. 5 juni 2014!

 

Voorwoord:

De uitnodiging
De presentatie van Baum
Vraag en antwoord Baum versus BFRG

 

Op 5 juni 2014 is BFRG aanwezig geweest op de informatieavond van Baum Management! Onze aanwezigheid was op uitnodiging van Baum. Deze uitnodiging was volledig en uitsluitend het initiatief van Baum Management en is georganiseerd zonder ook maar enig overleg met BFRG. Om 20.00 uur arriveerde ik, Frans Vermeulen, vergezeld door twee collega’s van BFRG in de jaarbeurshallen te Utrecht. Wij werden opgehaald door de heer Paul Koorn (jurist van Baum Management). De heer Paul Koorn vroeg direct of mijn twee collega’s van de pers waren en stelde dat zij absoluut niet welkom waren en verzocht hen om per direct te vertrekken! Na uitleg aan de heer Paul Koorn dat dit geen journalisten zijn maar collega’s, werden wij uiteindelijk begeleid naar de zaal. Tot onze verbazing was er helemaal geen plaats voor BFRG gereserveerd en werden wij geheel tegen de verwachting in achter in de zaal gezet! Mijn verbazing hieromtrent was dan ook zeer groot, daar BFRG juist door Baum was uitgenodigd onder het mom om actief deel te nemen aan deze informatiebijenkomst!

De presentatie:

Na enig oponthoud en het daardoor ontstane tijdverlies begon uiteindelijk de presentatie van Baum! De opkomst voor het bijwonen van de door Baum georganiseerde informatieavond was zeer minimaal. Tijdens een informatiebijeenkomst, verwacht je als genodigde geïnformeerd te worden over belangrijke zaken, echter het eerste uur was de heer Bas Dijkman van Baum Management uitsluitend bezig met zijn presentatie over het LATF (Latin American Timber Fund)! De presentatie ging in grote lijnen uitsluitend over de omvorming - de structurering - de opbouw en het management van het Fonds.

De belangrijkste zaken zoals, de kosten - baten - zekerheden – garanties - waardebepalingen van uw percelen en bijvoorbeeld de risico’s en meer zeer belangrijke zaken waren in zijn geheel weggelaten en werden ook niet uitgelegd of besproken en waren ook niet zichtbaar in zijn presentatie terwijl juist deze zaken van groot belang zijn!

Vervolgens en tot grote verbazing van BFRG, presenteerde Baum tijdens zijn schermpresentatie (3 schermen rondom) ook met regelmaat diverse terugkerende teksten over BFRG! Ik zelf vind dit een zeer onprofessionele en uitermate schandalige vertoning van Baum, mede daar deze teksten geheel onterecht zijn! Teksten waarin onder andere werd aangegeven dat BFRG geen AFM vergunning heeft en teksten dat BFRG geen beheertaken mag doen.

Het werd BFRG direct duidelijk waarvoor deze informatieavond daadwerkelijk diende en waarom uitsluitend de cliënten van BFRG op deze informatieavond waren uitgenodigd! Zoals ik al vermoede, was de doelstelling van Baum uitsluitend bedoeld om de BFRG cliënten proberen te overtuigen om alsnog in zijn Fonds te stappen.

Ik heb mij werkelijk meer dan een uur verbeten en moeten aanzien hoe Baum geheel onterecht in zijn schermpresentatie constant bovengenoemde teksten over BFRG liet zien. Na meer dan een uur Baum te hebben aangehoord over zijn Fonds zonder dat BFRG überhaupt de mogelijkheid werd geboden om actief deel te nemen aan dit gesprek waar BFRG juist voor was uitgenodigd, kon men toen bleek dat er nagenoeg geen tijd meer over was toch nog eventuele vragen stellen aan Baum Management! In eerste instantie bleef het doodstil in de zaal, totdat een investeerder een zeer gerichte vraag stelde aan Bas Dijkman, die vervolgens niet inhoudelijk door hem beantwoord kon worden omdat er volgens hem nu niet meer zoveel tijd over was om inhoudelijk op de vraag in te gaan. Dit was het moment dat ik persoonlijk opstond en voorstelde aan de vragende investeerder dat ik deze vraag wel wilde en kon beantwoorden! Ik liep vervolgens direct naar voren toe en de commotie en verbazing aan de kant van het management team van Baum en voornamelijk de heer Bas Dijkman zelf was dan ook goed te zien. Blijkbaar had de heer Bas Dijkman hier niet op gerekend dat dit zou gebeuren, je kon duidelijk zien, dat hij hierdoor even uit het veld geslagen was. Ik stelde mij in eerste instantie netjes voor aan de circa 100 in de zaal aanwezige investeerders.

Als je wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan een informatiebijeenkomst, dan is het op zijn minst gepast dat je wordt voorgesteld aan de genodigden. Echter omdat ik daar geen gelegenheid voor had gekregen van Baum, deelde ik daarom direct na de kennismaking aan de investeerders mede, dat ik hier uitsluitend aanwezig was om u allen bij te staan en dat ik hier niet voor Baum gekomen was en dat de reden hieromtrent zeer duidelijk en onaanvaardbaar en vertelde tevens dat Baum zonder ook maar enig overleg met BFRG deze informatieavond had afgedwongen en dat tevens was gebleken, dat vele cliënten van BFRG ook nog eens meermalen telefonisch benaderd waren door Baum om hen te vragen of zij ook konden komen op de informatieavond.

De telefonisch door Baum benaderde cliënten van BFRG werd tevens gezegd, dat Baum overleg met en toestemming had gekregen van BFRG om dit te mogen organiseren!

Ik kan u verzekeren, Baum heeft nimmer een gesprek met BFRG gehad omtrent het organiseren van een informatieavond ten gunste voor zijn Fonds en heeft ook geen toestemming hiervoor van BFRG gekregen!

Baum heeft de cliënten van BFRG opnieuw flink voorgelogen en heeft op deze naar mijn mening zeer misleidende manier getracht om de cliënten van BFRG in één keer bij elkaar te krijgen met uitsluitend als doel, om BFRG ter plekke omver te werpen en om de BFRG cliënten te overtuigen overstag te gaan en mee te gaan in zijn Fonds!

De teleurstelling van Baum was dan ook zeer groot, daar deze zeer geslepen en zeer misleidende opzet niet was gelukt! Sterker nog! Vele cliënten van BFRG wezen namelijk het telefonisch voorstel van Baum al op voorhand af met de mededeling dat zij zelf de kapopbrengsten wensen te ontvangen en dus niet in een Fonds van Baum willen geplaatst worden. Als je nee zei, werden de bellers van Baum zelfs zeer onbeschoft tegen deze investeerders. Wij hebben hieromtrent meerdere mails van onze cliënten ontvangen over de manier waarop zij benaderd werden door Baum en hoe onbeschoft zij, de investeerder, behandelden als deze nee zei tegen Baum en niet op de informatieavond wilde komen!

Bas Dijkman was hier duidelijk niet blij mee, dat ik al het bovenstaande ter plekke aan onze cliënten vertelde dat dit achter de schermen speelde en het bewijs hiervan ook ter plekke ingezien kon worden.

BFRG deelde tevens aan de genodigden in de zaal mede, dat alles wat BFRG die avond stelde en zou beantwoorden, zij dit direct kon aantonen en kon staven met onomstotelijk bewijs! BFRG stelde deze bewijzen dan ook ter beschikking voor inzage. Verder merkte ik nog op, dat het mij tevens bevreemde, dat alleen en uitsluitend de cliënten van BFRG waren uitgenodigd. Ik moest daarna vervolgens om de microfoon vragen daar deze mij niet aangereikt werd. Het duurde vervolgens nog enkele minuten voor ik deze microfoon daadwerkelijk kreeg aangereikt en pas nadat ik daar wederom aan de heer Bas Dijkman om verzocht had en aangaf daardoor beter verstaanbaar te zijn voor onze cliënten, werd deze schoorvoetend aan mij aangereikt door een jurist van Baum.

Uiteindelijk werd ik in de gelegenheid gesteld en beantwoorde de vraag aan de investeerder waar de heer Dijkman inhoudelijk niet op wenste in te gaan. Het ijs was hiermee gebroken en daarna kwamen er meerdere vragen op gang die gesteld werden aan Bas Dijkman van Baum. Er werd mij direct verzocht na het beantwoorden van de vraag aan de investeerder om de microfoon af te geven en terug te keren naar mijn plaats onder het mom dat andere investeerders ook de gelegenheid moeten hebben om vragen te stellen.

Uiteraard heb ik de heer Dijkman direct laten weten, dat ik door hem was uitgenodigd om actief deel te nemen en ik mij nu niet liet wegsturen. Ik bleef op zijn podium staan om daadwerkelijk actief deel te kunnen nemen aan het gesprek en om in de gelegenheid gesteld te worden om de vragen die gesteld zouden worden aan zowel Baum of aan mij persoonlijk te kunnen beantwoorden. Dit werd duidelijk niet in dank afgenomen door Bas Dijkman en zijn jurist. Wat opviel en wat een ieder die aanwezig was in de zaal ook kon constateren, was dat als er een serieuze vraag gesteld werd aan Baum, dat deze vraag niet volledig beantwoord kon worden door Baum omdat Bas Dijkman stelde, dat er niet zoveel tijd meer over was om inhoudelijk hier nog verder op in te gaan en dat als BFRG deze vraag wel inhoudelijk wilde beantwoorden voor de vragende investeerder, dan werd BFRG constant in de rede gevallen en kon BFRG op deze manier dus verder niet meer dieper in gaan op de vraag.

Doordat BFRG min of meer en met regelmaat belemmert werd om inhoudelijk op een heel serieuze vraag in te gaan, ontstond er langzamerhand enige wrijving in de zaal en werden sommige investeerders het zat en begonnen zich zelfs min of meer te ergeren aan deze opstelling van Baum. Mijn dank gaat dan ook uit naar de investeerders die uiteindelijk Baum op de vingers tikten en aan Bas Dijkman verzochten om BFRG nu eens aan het woord te laten en vooral BFRG eens te laten uitpraten! Ik zelf wilde ook een aantal persoonlijke vragen stellen aan Bas Dijkman en wilde graag publiekelijk antwoord van Bas Dijkman hebben waarom hij voortdurend niet onderbouwde en onterechte brieven over BFRG aan het verspreiden was en vroeg aan hem of hij dit kon staven met enig bewijs! Baum ging hier uiteraard niet op in en de heer Bas Dijkman was hier zeer duidelijk niet blij mee. Ook heb ik de heer Dijkman verzocht om een schriftelijk bewijs van de AFM te laten zien of BFRG een vergunning van de AFM dient te hebben. Ook daar gaf de heer Dijkman geen antwoord op en zijn gezicht sprak boekdelen. Ik vond het op dat moment erg belangrijk, om aan te geven en publiekelijk te laten zien, dat Baum hier dus geen antwoord op wenste te geven en ook niets kon aantonen of staven met enig bewijs. Ik heb de heer Bas Dijkman hiermee bewust in verlegenheid gebracht om hem te laten voelen, dat als je iets over een ander bedrijf naar buiten brengt, dat je dit dan wel dient te onderbouwen en te staven met enig bewijs! Immers! BFRG heeft alles gestaafd en aangetoond met de bewijzen en heeft daarmee de onterechte verspreide brieven van ATF/Baum geheel ontkracht en mede daardoor zijn ATF en Baum behoorlijk door de mand gevallen en flink door het ijs gezakt! Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten zou ik persoonlijk zeggen.

Vraag en antwoord Baum versus BFRG:

Wij zullen enkele belangrijke vragen die gesteld zijn aan Baum voor u uiteenzetten.

BFRG aan Baum:

Heer Dijkman, waarom verspreid u brieven over BFRG die inhoudelijk niet onderbouwt zijn en niet op waarheid berust zijn! Kunt u enig bewijs aantonen hieromtrent. Ik kan en mag er toch vanuit gaan, dat als u iets suggereert en dit ook schriftelijk verspreid, dat u dit kunt aantonen!

Antwoord: De heer Dijkman werd rood maar ging hier verder niet op in en stelde om de boel af te leiden dat er nog andere mensen zijn die misschien nog vragen hebben. Ik liet mij niet wegsturen en stelde direct de volgende vraag.

BFRG aan Baum: Heer Dijkman, u schermt constant en verspreid middels vele brieven en zelfs ook al in de concept- documentatie van het LATF en tevens ook vandaag in uw eigen schermpresentatie nogmaals, dat BFRG een vergunning dient te hebben van de AFM en de DNB en stelt verder ook, dat BFRG geen beheertaken mag uitvoeren!

Kunt u vandaag aan BFRG en aan alle aanwezigen enig bewijs laten zien bijvoorbeeld met een brief van de AFM en de DNB, dan wel aantonen met enig ander bewijs, dat BFRG een vergunning dient te hebben van de AFM en de DNB en dat BFRG tevens geen beheertaken mag doen of uitvoeren zoals u zelf verspreid en suggereert!

Bas Dijkman was opnieuw even van zijn stuk gebracht en keek direct richting zijn jurist en deze greep onmiddellijk in en zij dat dit nu niet aan de orde was om hierop in te gaan, daar er nog meer mensen eventuele vragen zouden moeten kunnen stellen. Wederom geen bewijs en geen antwoord van de heren Baum en zijn jurist omtrent bovenstaande.

Bas Dijkman schakelde direct over op een ander onderwerp en stelde aan de aanwezige cliënten van BFRG het volgende:

BFRG kan helemaal niets voor u betekenen en BFRG kan eveneens uw kapopbrengstrechten niet voor u veilig stellen en stelde dat het beheer alleen en uitsluitend door ATF uitgevoerd mag worden!

Hierop reageerde ik als volgt:

Meneer Dijkman u slaat de plank volledig mis! Volgens vele overeenkomsten en algemene voorwaarden is het is wel degelijk mogelijk om zelfstandig het beheer uit te voeren als participant! Wij hebben meerdere overeenkomsten, waarin dit artikel is opgenomen en bovendien als bewijs ter inzage meegenomen.

De reactie maar nu van de jurist van Baum Management was:

Dit artikel geldt alleen voor de oudste plantjaren! Hiermee bevestigde hij dat het dus wel degelijk mogelijk is terwijl hij hiervoor dit nog stellig ontkende!

BFRG reageerde direct en stelde dat zijn argument in zijn geheel niet klopte, daar wij ook overeenkomsten hadden meegenomen van jongere plantjaren waarin dit artikel ook is opgenomen! Ik stelde direct voor om meerdere overeenkomsten van verschillende plantjaren te laten zien aan Baum, daar ik de uitspraak van zijn aanwezige jurist geheel zou kunnen pareren en zou kunnen aantonen met de algemene voorwaarden van meerdere plantjaren, dat zijn uitspraak omtrent het niet mogen uitvoeren van eigen beheer niet correct is en dat dit wel degelijk mogelijk is en ik dit nu ter plekke kan aantonen!

De commotie aan de kant van Bas Dijkman en zijn jurist was groot nadat ik bovenstaande voorstelde. Dit werd niet in dank afgenomen en werd in zijn geheel gepareerd en in de kiem gesmoord door de jurist van Baum. Het onderwerp werd dus plots afgekapt en Baum ging plotseling over op een geheel ander gespreksonderwerp en stelde Baum plotseling en intussen behoorlijk geïrriteerd het volgende:

Ik wil u er op wijzen, dat als Baum de financiering voor het beheer van ATF nu stop zet, het dan zeer waarschijnlijk is, dat ook de Stichting Tectona dan straks geen bestaansrecht meer heeft en dan bent u alles kwijt!

Reactie BFRG: BFRG stelde dat dit niet zomaar kan en dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de stichting te handhaven of verder te gaan in een andere vorm. Wij zijn thans al met het onderzoek omtrent SATT bezig en zullen u daar spoedig nog nader over informeren.

Baum reageerde ook hier verder niet meer op.

De tijd was volgens Baum op en er kon slechts nog door één iemand een allerlaatste vraag gesteld worden.

Een investeerder vroeg aan Baum:

Wat houdt het nu concreet voor mij in, als het daadwerkelijk tot omvorming zou komen en wat krijg ik dan als waarde aan units terug voor mijn participaties!

Bas Dijkman gaf aan hier nu geen antwoord op te kunnen geven en gaf eveneens aan, dat hij nu niet over deze gegevens beschikte en het niet wist! Hij verwees en stelde vervolgens dat dit terug te vinden was op de website van het LATF. De investeerder stelde aan Bas Dijkman, dat hij het vreemd vond dat de heer Dijkman hem omtrent de eventuele waarde van zijn percelen niets kon vertellen.

BFRG:

Het bevreemde ook BFRG, dat Bas Dijkman hierop geen antwoord op kon of wilde geven en vervolgens gaf BFRG direct aan, dat een collega van BFRG wel deze gegevens bij zich had om toch inhoudelijk hierop in te kunnen gaan. De heer Dijkman evenals zijn jurist waren hier duidelijk niet blij mee en hadden hoogstwaarschijnlijk niet verwacht dat BFRG ook deze gegevens had meegenomen.

Het volgende gebeurde:

Onze collega de heer M. van den Velden pakte de gegevens en liep naar voren toe. Baum weigerde in eerste instantie om de heer van den Velden de gelegenheid te geven om antwoord te geven op deze zeker belangrijke vraag die de investeerder aan Baum had gesteld. Je kon heel duidelijk constateren dat Baum behoorlijk geïrriteerd raakte en schakelde onmiddellijk over door te stellen dat er geen tijd meer over was! De heer van den Velden van BFRG liet zich niet zomaar wegsturen en cliënten vroegen dan ook aan Baum om de heer van den Velden dit vooralsnog uit te laten leggen.

Uiteindelijk kon Baum niet anders meer doen dan aan dit verzoek te voldoen. De heer van den Velden legde in het kort even uit wat de financiële gevolgen zijn en wat de investeerder nog zou kunnen terug krijgen in de vorm van units van Baum. Na de uitleg en het bewijs was de verbazing en commotie onder de investeerders zeer groot kan ik u vertellen vooral toen duidelijk werd wat de investeerder nog zou terug krijgen voor zijn participatie!

Verschillende investeerders die dezelfde participaties in bezit hebben als de vraag stellende investeerder, reageerden dan ook furieus naar Baum toe. Bas Dijkman haalde een financiële man erbij van het Supervisory Audit Committee (SAC) en hij wilde wel enige uitleg geven voor wat betreft de waarde berekeningen van de hectares en waarom dit zo laag was. De woordvoerder stelde, de Pöyry berekening is een berekening waarin volgens hem alle lucht is geklaard en er uit is gehaald en daarom niet gebaseerd is op de uiteindelijk eindkapopbrengst. Vervolgens werd door zowel Bas Dijkman alsmede door de man van de SAC geïnsinueerd dat juist door het slechte management en het slechte onderhoud van de plantage door Floresteca SA eerst de lucht geklaard moest worden om tot een unit omruilwaarde te kunnen komen en dat dit de reden is, dat er vele hectares flink in waarde zijn afgewaardeerd om risico’s of mogelijk tegenvallende opbrengsten voor het Fonds op een later tijdstip te kunnen beperken. Het verbaasde BFRG dat geïnsinueerd werd dat Floresteca SA openlijk beticht werd van wanbeleid en mismanagement en het ontbreken van bosbouwkundige kennis!

Ik merk even op, dat Floresteca SA de grootste bosbouwer ter wereld is en intussen meer dan 20 jaar ervaring heeft!

Tot slot werd door een investeerder nog de volgende vraag gesteld aan de man van de SAC:

Hoeveel hebt u zelf geïnvesteerd in Floresteca!

De man antwoorde, dat hij zelf geen investeerder was en gewoon was ingehuurd door Baum!

Daarna werd plots aangekondigd door Baum dat het tijd was en ons verzocht werd om de zaal te verlaten! BFRG is wat langer gebleven en heeft de investeerders nog in de gelegenheid gesteld om verdere vragen aan BFRG te stellen en de mogelijkheid gegeven om de aanwezige bewijsstukken in te zien. Een flink aantal investeerders bedankte mij persoonlijk voor mijn aanwezigheid en bijdrage.

Wij kunnen concluderen, dat onze aanwezigheid zijn vruchten heeft afgeworpen, daar tot op heden, geen enkele van de bij de informatiebijeenkomst aanwezige cliënten van BFRG gebruik wenste te maken van de diensten van Baum en daar zijn wij heel blij mee!

 

SAMEN STERK!

Frans Vermeulen