21 januari 2016 nieuwsbrief 27
Belangrijk nieuws!

Uitspraak Kort geding tegen Floresteca BV -ATF en SATT

Voorzieningenrechter heeft bepaald dat de vordering terecht is ingesteld tegen gedaagden Floresteca Nederland BV – ATF en SATT dat door BFRG en zijn eisers in het Kort geding is geëist!

Zowel Floresteca Nederland BV alsmede ATF en SATT zijn uiteindelijk vlak voor het Kort geding overstag gegaan en hebben de eisen van BFRG en zijn mede eisers ingewilligd waardoor de overige eisen zijn komen te vervallen!

 

Samenvatting op het vonnis van 29 december 2015

Geachte investeerders,

Het vonnis is inmiddels door onze advocaat meermaals gelezen en het enige dat duidelijk is, is de navolgende zin: “De conclusie is dat zowel het primaire als de subsidiaire vorderingen zich niet lenen voor toewijzing in dit kort geding.” Met andere woorden, de voorzieningenrechter vond de zaak voor een kort geding te gecompliceerd.

Dit argument komt voor BFRG niet onverwachts en daarover hebben we vooraf ook meermaals gesproken met onze advocaat. Hierin ligt ook de reden dat we het gevorderde tot een minimum hebben beperkt. Desalniettemin komt de rechter tot deze conclusie. De overwegingen, waarop de rechter zijn mening stoelt, zal BFRG hieronder toelichten.

Bezoeken van de plantages (overweging 4.4)
De voorzieningenrechter overweegt dat de vordering terecht is gericht jegens alle drie de gedaagden, maar de drie gedaagden uitdrukkelijk hebben verklaard aan concrete verzoeken van de eisende partijen te zullen medewerken. Daarom wordt het gevorderde niet toegewezen. Immers de drie gedaagden partijen hebben aan de rechter en aan BFRG en zijn eisers (vlak voor aanvang van het Kort geding) verklaard dat zij zullen meewerken aan gestelde eisen.

Daarmee staat nog niet vast dat de heer Huijnk van HBM mag onderzoeken. Daarover overweegt de voorzieningenrechter dat een onderzoek naar de gegrondheid van het bezwaar van Floresteca tegen de heer Huijnk in kort geding niet mogelijk is.

Het voorstel van onze advocaat is dat een in overleg met de heer Huijnk aan te wijzen persoon de plantages bezoekt en controleert. Mocht dat alsnog op problemen stuiten, dan kan daarover weer een kort geding plaatsvinden. Immers de voorzieningenrechter heeft bepaald dat de vordering terecht tegen alle drie de gedaagden is ingesteld.

Ook zouden we op dit punt hoger beroep kunnen aantekenen, omdat het Gerechtshof wellicht wel een uitspraak durft te doen over de bezwaren tegen de heer Huijnk.

Opmerking:
Floresteca SA ziet de Hollandse Bosbouw Maatschappij (HBM) als een concurrent, en staat een concurrent niet toe op haar plantages. Echter, de controlewerkzaamheden kunnen alleen goed worden uitgevoerd door ervaren bosbouwers.
Als de HBM als concurrent wordt gezien, is iedere vreemde bosbouwer op de plantages van Floresteca SA een concurrent! Dit argument is dus aanvechtbaar.

Informatieverschaffing (overweging 4.5)
Ook hier overweegt de voorzieningenrechter dat ATF en SATT hebben aangegeven dat een registeraccountant welkom is om een boekenonderzoek te doen voor zover het betreft de eigendomsrechten van de eisende partijen. Volgens de voorzieningenrechter heeft ATF alsnog de informatie overlegd via de website van ATF. Dit zal nader onderzocht worden.

Desalniettemin komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat de eisende partijen nu geen belang meer hebben omdat een registeraccountant welkom is om een boekenonderzoek te doen.
Hiermee heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken net als bij Floresteca SA om op de plantage controle uit te laten voeren eveneens zijn doel bereikt om ook toegang te krijgen voor een boekenonderzoek (zij het nu nog zonder onderliggende stukken).

Opmerking:
De eisende partijen hebben nu twee mogelijkheden.

1.  De eisende partijen tekenen hoger beroep aan, waarbij onze advocaat zeker niet uitsluit dat het Gerechtshof tot een andere conclusie komt.
2.  De registeraccountant van BFRG verricht eerst een boekenonderzoek en mocht er gedetailleerde informatie (onderliggende stukken) wat mede de eis was om juist dit in te kunnen zien ontbreken, kan in een nieuw kort geding de ontbrekende informatie worden geëist.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken zal in overleg met de advocaat mogelijk voor de tweede optie kiezen.

Beantwoording van de gestelde vragen (overwegingen 4.6 en 4.7)
Hier overweegt de voorzieningenrechter dat SATT bij brief van 20 november 2015 ( vlak voor de zitting) de vragen heeft beantwoord en het op de weg van eisers had gelegen gedetailleerd aan te geven, welke vragen al dan niet zijn beantwoord. Gezien de zeer korte tijd, omdat het kort geding al op 23 november 2015 diende, was het voor onze advocaat niet meer mogelijk om vooralsnog hierop zeer gedetailleerd in te gaan. Dit was voor de voorzieningenrechter aanleiding om op dit punt (het volledig beantwoorden van gestelde vragen) het gevorderde af te wijzen.

Opmerking:
Ook hier hebben we twee mogelijkheden.

1.  De eisende partijen tekenen hoger beroep aan, waarbij noodzakelijk is dat onze advocaat in overleg met BFRG gedetailleerd vaststellen welke vragen nog relevant en onbeantwoord zijn.
2.  De onder nummer 1 genoemde exercitie vindt eveneens plaats en de nog relevante en onbeantwoorde vragen worden buitengerechtelijk nogmaals gesteld. Indien niet tijdig wordt geantwoord, vindt een nieuw kort geding plaats.

Ook hier zal Bureau Fraude Recht & Geldzaken mogelijk na overleg met de advocaat voor de tweede optie kiezen.

Eindconclusie:

1. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat BFRG en de mede eisers de vordering terecht tegen alle drie de gedaagden is ingesteld.
2. Floresteca Nederland BV heeft toegezegd mee te werken aan het bezoeken, door de eisers, van de plantages in het bijzijn van een bosbouwkundig adviseur. Dit mag alleen niet de heer Huijnk zijn. Hiervoor komen wij met een andere oplossing.
3. ATF heeft kort voor het Kort geding eveneens aangegeven dat zij mee willen werken aan een boekenonderzoek gedaan door een door ons aangewezen registeraccountant.
4. Ook de SATT heeft (deels) de vragen beantwoord doormiddel van het sturen van een brief aan de eisers en BFRG zeer kort voor het Kort geding zou dienen.
5. Voor de voorzieningenrechter zijn alle drie de gedaagde partijen de eisers vooralsnog tegemoet gekomen en wijst om die reden de rest van het gevorderde af.
6. Het verzoek van de drie gedaagde partijen de zaak ontvankelijk te verklaren en de gemaakte kosten te verhalen op BFRG nu zij hebben meegewerkt en aan de eisen van de eisers en BFRG hebben voldaan, is door de voorzieningenrechter afgewezen.
De reden van afwijzing hiervan is dat de voorzieningenrechter heeft bepaald dat BFRG en zijn eisers terecht de vorderingen tegen Floresteca Nederland BV, Amazon Teak  Foundation (ATF) en de Stichting Trust- en Administratiekantoor Tectona (SATT) heeft ingesteld.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken en zijn eisers zien zich gesterkt door de uitspraak van het Gerechtshof, en zullen hiermee verder gaan om gerechtelijke vervolg acties voor te bereiden.

SAMEN STERK!

Nog even een zeer belangrijk gegeven!

Het zogenaamde zeer koste verslindende Luxemburgse fonds is totaal niet nodig en compleet overbodig!

 

Immers de grote 20 jarige kapcyclussen zijn reeds begonnen en u kunt dus gewoon uw kapopbrengstrechten geheel zelf ontvangen!

Er is, nu de 20 jarige hoofdkappen reeds zijn aangevangen, dan ook geen enkele reden meer te bedenken waarom er alsnog een fonds zou moeten worden opgericht!

Bent ook u een gedupeerde belegger van GoodWood en ATF en wilt ook u uw kapopbrengsten volledig zelf ontvangen! Reageer dan zo snel mogelijk en bel direct even naar Bureau Fraude Recht & Geldzaken. Wij vertellen u graag alle ins en ouds omtrent al het bovenstaande en uw gesprek met ons is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend en levert u tevens zeer bruikbare informatie op. U kunt er ook voor kiezen om het contact formulier op onze website in te vullen! Ga dan naar www.frauderechtengeldzaken.nl en vul het contactformulier in, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen u tijdens uw vrijblijvend gesprek alle informatie verstrekken dat voor u van groot belang is! Na het gesprek met Bureau Fraude Recht & Geldzaken kunt u voor u zelf een keus of overweging maken of u zelf uw kapopbrengstrechten wenst te ontvangen. Bureau Fraude Recht & Geldzaken behartigd reeds de belangen voor een zeer grote groep investeerders die bij GoodWood - ATF en Floresteca hebben geïnvesteerd en niet in een buitenlands fonds wensen geplaatst te worden waar zij bovendien al hun kapopbrengstrechten dienen in te leveren. Immers dit fonds is totaal overbodig geworden nu bekend is dat de grote 20 jarige hoofdkap cyclus reeds begonnen is. Er staat nu niets meer in de weg om rechtsstreeks te gaan uitbetalen aan de investeerders die recht hebben op deze kapopbrengstgelden!

TIP: Verder is het zeker niet onverstandig dat u voorlopig niets, maar dan ook helemaal niets ondertekend wat betrekking heeft op het aanbieden van het door ATF en Baum voorgespiegelde Luxemburgse fonds. U mag altijd geheel kosteloos naar BFRG bellen om eerst informatie in te winnen voordat u ook maar iets onderneemt wat betrekking heeft met het fonds. Er zijn immers geen belemmeringen meer om rechtstreeks aan de participanten uit te gaan keren.

BFRG waarschuwt nogmaals!
SCHOENMAKER HOU JE BIJ DE LEEST!

 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken
Westeinde 2a
1334 BK Almere

Ons kantoor is telefonisch bereikbaar van:
Maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur
en vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur.

Bezoek of persoonlijk gesprek op ons kantoor uitsluitend op afspraak!

 

SAMEN STERK!