Incassozaken en geldzaken

 

Bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken zijn ook uw incassozaken, zowel zakelijk als particulier, in goede handen.

In principe zullen wij altijd trachten minnelijke incasso uit te voeren maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden bespreekbaar!

Het is bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken tevens bespreekbaar om bij bepaalde zaken op basis van no cure no pay te werken.

Het is vanzelfsprekend dat u bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken ook terecht kunt voor de minder makkelijk invorderbare incassozaken!

Door onze geheel nieuwe aanpakmethode, die behoorlijk confronterend is, wordt er in de praktijk sneller overgegaan tot betaling of het terstond regelen van een voor alle partijen aanvaardbare betalingsregeling!

Onze geheel nieuwe manier van aanpak, die wij de overrompelingstechniek noemen, is confronterend en werkt sneller en doeltreffender dan gewoon een incassovordering toe te sturen en af te wachten of de schuldenaar reageert. Bovendien krijgen wij door de directe aanpak en confrontatie ook een indruk van de (financiële) situatie van de schuldenaar en kunnen zodoende de schuldeiser hierover informeren en adviseren.

Met deze wijze van persoonlijke benadering gaan wij in gesprek met de schuldenaar met als doel tot een minnelijke oplossing te komen. De schuldenaar wordt er persoonlijk op gewezen wat voor gevolgen er ontstaan indien niet meegewerkt wordt aan het voldoen van de achterstallige betaling of het ter plekke treffen van een betalingsregeling.

Uit onze ervaring blijkt, dat zo’n heel persoonlijk gesprek met de schuldenaar, wat gemiddeld 45 minuten in beslag neemt, heel erg goed werkt! Het brengt een behoorlijk schrikeffect teweeg als wij ter plaatse uitleggen wat de eventuele vervolgstappen zullen zijn en wat dit dan kan betekenen voor de financiële en toekomstige situatie van de schuldenaar.

Speciaal voor bedrijven en leveranciers is onze manier van rechtstreekse benadering zeer doeltreffend te noemen omdat de schuldenaar niet onder het gesprek uitkomt en direct moet gaan dealen over de openstaande vordering.

Tevens laat u als schuldeiser blijken dat u nog steeds meedenkt over het vinden van een aanvaardbare oplossing. Ook geeft u de schuldenaar de kans om een regeling te treffen zodat hij als klant behouden kan worden. Wel moet de schuldenaar begrijpen dat dit uw laatste poging is. Mocht er geen (deel-) betaling of betalingsregeling volgen dan zullen wij de schuldenaar duidelijk maken, dat u als schuldeiser, ontzettend uw best heeft gedaan. U heeft immers de mogelijkheid geboden om één en ander alsnog te kunnen regelen. Het heeft in dit geval beslist niet aan u gelegen dat er vervolgstappen ondernomen gaan worden. Het is de schuldenaar zelf die voor deze gevolgen heeft gekozen en het is dan ook zijn eigen beslissing en verantwoording.

Echter, de kans dat een schuldenaar het zover laat komen is zeer klein te noemen. Zeker als het om een eigenaar van een levensvatbare onderneming gaat. De kans dat de schuldenaar direct overgaat tot betaling of ter plekke een afbetalingsregeling gaat treffen neemt hierdoor dus aanmerkelijk toe.

De werkwijze van Bureau Fraude Recht en Geldzaken verschilt dus wezenlijk met die van de meeste incassobedrijven. Deze sturen gewoonlijk eerst uw incasso per post naar de schuldenaar en wachten op een reactie. Op een later moment wordt er getracht om de schuldenaar telefonisch te benaderen. Dit gebeurt vaak door jeugdige medewerkers die een aangeleerde, niet flexibele houding aannemen.

De manier van benadering zal absoluut bij een groot deel van de schuldenaren werken, maar het gaat dan meestal om de wat kleinere te vorderen bedragen.

Uit onderzoek is gebleken, dat juist ondernemers deze manier van benaderen niet wenselijk vinden en als zeer beledigend ervaren. Zij zullen dit niet accepteren!               Ze zijn immers ondernemer en wensen ook als zodanig en met respect behandeld te worden. Het wordt dan ook zeker niet op prijs gesteld dat een incassomedewerker van 20 jaar een ondernemer de les leest.

Eén ding is dus vrijwel zeker!

Bureau Fraude Recht en Geldzaken geeft ook les, maar op een heel andere manier. Op een manier die zeker doeltreffend zal zijn om uiteindelijk uw onbetaalde facturen alsnog betaald te zien. Het resultaat van onze werkwijze zal u zeker bevallen.