Nieuwsbrief 6

 

Het belang van Floresteca B.V. Nederland

 

 

Floresteca B.V. Nederland geeft opdracht aan zijn nevenbedrijf Floresteca Agroflorestal Ltda nu genaamd Floresteca S.A. om hectares te leveren aan Floresteca B.V. Nederland, afhankelijk van wat er op dat moment is omgezet, verkocht en betaald aan Floresteca B.V. Nederland via de volgende nevenbedrijven:

1 Verkooporganisatie: Foresteka Agroflorestal Ltda;

Leverancier van de teakopstanden aan nevenbedrijf Floresteca B.V. Nederland.

Foresteka Agroflorestal Ltda, (geschreven zonder de L en met een K ), verkoopt de teakopstanden door aan nevenbedrijf Floresteca B.V. Nederland. Floresteca B.V. Nederland koopt uitsluitend pas de hectares in, als haar andere nevenbedrijven de teakpercelen door hebben verkocht aan investeerders en de investeerders deze ook aan hen betaald hebben.

Nadat de verkochte percelen door de nevenbedrijven zijnde de verkooporganisaties, afgerekend zijn aan de verkopende partij, volgt vervolgens de inkoop door Floresteca B.V. Nederland van de verkochte hectares bij zijn nevenbedrijf de plantage, te weten de leverancier, Foresteka Agroflorestal Ltda.
 

Dit geld ook voor de latere twee verkooporganisaties en leveranciers, Floresteca Agroflorestal Ltda die met een L en een C is geschreven en voor Floresteca S.A. zoals het nu heet.

De hierboven genoemde plantages Foresteka Agroflorestal Ltda – Floresteca, Agroflorestal Ltda, Floresteca Panflora Agroflorestal Ltda en Floresteca S.A. vallen allen onder dezelfde oprichters en vormen één geheel, alleen heeft er een verandering van naam en structuur plaatsgevonden.

Nadat Floresteca B.V. Nederland de hectares heeft ingekocht worden deze geleverd aan
de nevenbedrijven, de verkooporganisaties, die vervolgens via de opgerichte Stichting ATF en de Stichting Tectona de certificaten leveren aan de investeerders en tevens de perceel-registraties doen.

Floresteca B.V. vraagt aan zijn nevenbedrijf die de hectares levert, om de ingekochte hectares door Floresteca B.V. Nederland niet te leveren aan Floresteca B.V. met het juridisch eigendom, maar alleen met het economisch eigendom van de ingekochte hectares en vraagt aan zijn nevenbedrijf, de leverancier van de hectares, om het juridisch eigendom direct te leveren aan de Stichting Amazon Teak Foundation ( Stichting ATF) en later aan de Stichting Trust en Administratiekantoor
Tectona ( SATT).

Floresteca B.V. Nederland, ofwel de oprichters, de heren Laurens Brouns en Henk van Druten, kopen dus zelf de hectares in en zijn in feite dus eigenaar van het juridisch eigendom
van de door hen ingekochte teakbomen. Via het door hen opgerichte bedrijf Floresteca B.V. Nederland, waarvan zij het economisch eigendom aan u hebben laten door verkopen maar laten het juridisch eigendom van de bomen niet aan hen leveren maar aan genoemde Stichtingen (ATF en Tectona) waarvan zij zelf ook de grondleggers zijn.

De verkooporganisaties die ingezet zijn voor de verkoop van de teakopstanden, verkopen dus alleen en uitsluitend het economisch eigendom van de door hen aangeboden teakpercelen aan de investeerders.

2 Verkooporganisatie: Floresteca Agroflorestal Ltda;

Leverancier van de teakopstanden aan nevenbedrijf Floresteca B.V. Nederland.
De inhoud van leverancier 2 is het zelfde als leverancier 1. Floresteca Agroflorestal Ltda is geschreven met een L en een C).

3 Verkooporganisatie: Floresteca Panflora Agroflorestal Ltda;

Leverancier van de teakopstanden aan nevenbedrijf Floresteca B.V. Nederland de inhoud van leverancier 3 is hetzelfde als leverancier 1.

4 Verkooporganisatie: Floresteca S.A.; (voorheen was dit Floresteca Agroflorestal Ltda);

Leverancier van de teakopstanden aan Floresteca B.V. Nederland.
Floresteca S.A. is dus ook leverancier aan Floresteca B.V. Nederland en doet precies het hetzelfde als in de omschrijving van leverancier 1.

5 Verkoop en inkooporganisatie: Floresteca B.V. Nederland;

Inkopervan de hectares van zijn nevenbedrijf de plantage in Brazilië.

Foresteka Agroflorestal Ltda

Floresteca Agroflorestal Ltda

Floresteca Panflora Agroflorestal Ltda

Floresteca S.A.

Bij de inkoop van de hectares door Floresteca B.V. Nederland, af plantage, wordt het juridisch eigendom van de door Floresteca B.V. Nederland ingekochte teakopstanden op verzoek van de inkoper Floresteca B.V. Nederland direct geleverd aan de Stichting Amazon Teak Foundation

( Stichting ATF), en de Stichting Trust en Administratiekantoor Tectona ( SATT). Het economisch eigendom wordt op verzoek van de inkoper Floresteca B.V. Nederland wel geleverd aan de inkoper Floresteca B.V. Nederland. Floresteca B.V. Nederland koopt uitsluitend de hectares in als deze al op voorhand door zijn nevenbedrijven (de verkooporganisaties) zijn doorverkocht en ook al zijn afgerekend met de kopers (de investeerders).

Nadat de verkooporganisaties de hectares hebben doorverkocht en hebben afgerekend met de investeerders (de kopers) en de verkochte hectares zijn doorgegeven aan Floresteca B.V. Nederland koopt Floresteca B.V. Nederland de hectares in.

Daar Floresteca B.V. Nederland uitsluitend het economisch eigendom heeft van de ingekochte hectares, die uiteindelijk bestemd zijn voor de verkopende partijen, de (verkooporganisaties), wordt door deze verkopende partij de verkooporganisatie(s) ook uitsluitend het economisch eigendom van de teakpercelen verkocht aan de investeerders.

Nadat de verkooporganisatie(s) heeft afgerekend aan Floresteca B.V. Nederland voor het leveren van de bestelde hectares voor zijn investeerders wordt er een certificaat geleverd aan de investeerder door de Stichting ATF later door Stichting Tectona.

6 Verkooporganisatie:Floresteca B.V. Nederland;

Floresteca B.V. Nederland is niet alleen inkoper van de hectares van zijn nevenbedrijf in Brazilië (de plantage) maar tevens ook de leverancier van de hectares aan zijn nevenbedrijven, de verkooporganisaties, en is zelf ook nog eens de verkooporganisatie en eigenaar van het economisch eigendom van alle geplante en ingekochte bomen of teakopstanden. Immers de bomen worden door hen ook zelf aangeplant en vervolgens doorverkocht zonder juridisch eigendom aan investeerders.

In tegenstelling tot alle andere verkooporganisaties verkoopt Floresteca B.V. Nederland niet de door hen zelf ingekochte teakopstanden van zijn nevenbedrijf rechtstreeks door aan de investeerders.

De reden is duidelijk: Indien zij rechtstreeks en onder de € 50.000, - zouden verkopen aan investeerders, dan zouden ook zij een vergunning nodig hebben van de Autoriteit Financiële Markten.

Ingrijpen door de overheid gewenst.

Doordat Floresteca B.V. Nederland vanaf een minimale investering van € 50.000,- verkopen aan investeerders, vallen zij niet onder de AFM en kunnen zij zonder vergunning gewoon alles verkopen wat zij willen, zonder dat ook maar enige controle hierop wordt uitgevoerd.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken merkt hierbij direct op, hoe het mogelijk is in Nederland, dat zonder ook maar enige vorm van controle op dit Nederlandse bedrijf (Floresteca B.V. Nederland) aan de zijde van de AFM, geen onderzoek gedaan wordt naar dit soort aanbieders terwijl er wel degelijk investeringen onder de € 50.000,- worden gedaan en zij hierdoor dus direct onder de controle van de AFM vallen.

Uiteraard zullen wij de AFM een aantal belangrijke vragen gaan stellen in verband met haar controlerende taken.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft nog een aantal leuke verrassingen voor de AFM in haar bezit ten nadelen van de heer Eibergen Santhagens van Goodwood Investments B.V. en de heren Laurens Brouns en Henk van Druten van Floresteca B.V. Nederland en zullen hieromtrent opheldering vragen, daar zij blijkbaar belangrijke zaken over het hoofd hebben gezien.

Natuurlijk zullen wij u op de hoogte brengen zodra de AFM heeft gereageerd op ons schriftelijk verzoek en vooral wat zij hieraan gaat doen. Het wordt hoog tijd dat ook de overheid hierin gaat ingrijpen. Dan voorkom je op voorhand waarschijnlijk al erg veel leed en mogelijk verlies van Nederlands kapitaal.

Het komt eigenlijk hier op neer dat u als investeerder aan de goden overgeleverd bent en moet afwachten of u er wel goed aan gedaan heeft om in de mooie verhalen van Floresteca B.V. Nederland te geloven. Dat u als investeerder daar veel geld in stopt en dan maar moet afwachten of de aanbieder zijn beloftes waarmaakt of dat u wellicht mogelijk ook een gedupeerde gaat worden en ook voor uw economisch-opbrengstrecht moet gaan vechten. Ik kan u op voorhand al vertellen dat Floresteca B.V. Nederland ook in zeer zwaar weer verkeert en thans door Bureau Fraude Recht & Geldzaken flink wordt aangepakt, over dit onderwerp kunt u straks veel lezen in de volgende nog te publiceren nieuwsbrief.

7 Verkooporganisatie: Amazon Teak Foundation ( ATF);

Amazon Teak Foundation (ATF) is ook een verkooporganisatie (nevenbedrijf) die teakpercelen verkoopt aan beleggers en koopt deze in bij nevenbedrijf Floresteca B.V. Nederland die de percelen op zijn beurt weer inkoopt van zijn nevenbedrijf de plantage in Brazilië.

8 Verkooporganisatie: Goodwood Investments B.V.;

Goodwood Investments B.V. is ook een verkooporganisatie (nevenbedrijf) die de
teakpercelen doorverkocht aan beleggers en koopt deze ook in bij nevenbedrijf
Floresteca B.V. Nederland die de teakpercelen op zijn beurt weer inkoopt van
zijn nevenbedrijf de plantage en Brazilië.
Bureau Fraude Recht & Geldzaken merkt direct op dat de verkooporganisatie ATF ook de oprichter is van Goodwood Investments B.V. en dus 100% eigenaar is van het thans failliet verklaarde nevenbedrijf Goodwood Investments B.V.

9 Verkooporganisatie: Goodwood Direct Marketing B.V.;

Goodwood Direct Marketing B.V., is net zoals de hierboven genoemde nevenbedrijven
ook een verkooporganisatie en nevenbedrijf die de teakopstanden ging doorverkopen
aan investeerders. Goodwood Direct Marketing B.V. koopt de teakpercelen ook in bij zijn nevenbedrijf Floresteca B.V. Nederland, die de teakpercelen op zijn beurt weer inkoopt bij zijn nevenbedrijf de
de plantage in Brazilië.
Wij merken hierbij op dat Goodwood Investments B.V. de oprichter van Goodwood Direct
Marketing B.V. is. Ook hieromtrent kunt u straks meer lezen in onze vervolg-publicaties.

10 Verkooporganisatie: Goodwood Investments B.V. Emmen (dependance kantoor);

Goodwood Investments B.V. opende ook in Emmen een verkoopkantoor en liet daar
ook teakpercelen verkopen. Alleen ging de verkoop van deze percelen die verkocht werden aan investeerders in Emmen via Goodwood Investments B.V. te Zaandam.
Voor dependance bedrijf Goodwood Investments B.V. Emmen gelden dezelfde regels
zoals omschreven in verkooporganisatie 8 en 9.

11 Verkooporganisatie: Goodwood Investments B.V. Maastricht (dependance kantoor);

In Maastricht opende Goodwood Investments B.V. een dependance verkoopkantoor in een voormalig peperdure bankgebouw. Hier werden onder andere de door hen zelf uitgezochte gefortuneerde duurdere cliënten gepaaid om in Floresteca B.V Nederland te beleggen en werden er grote deals gemaakt.
Ook voor Maastricht gelden dezelfde regels zoals in verkooporganisaties
8 en 9 is omschreven. De heer Coen de Lint was leidinggevende van het uiterst luxe Maastrichtse kantoor.

12 Koninklijke De Zwart:  Intermediair;

Koninklijke De Zwart verkoopt teakpercelen aan zijn cliënten voor Goodwood Investments B.V. en/of later voor Goodwood Direct Marketing B.V. als tussenpersoon tegen behoorlijke provisie.
Afhankelijk van zijn maandelijkse omzet kan de provisie oplopen tot wel 12 %. Zodra er een investeerder is gevonden dan wordt deze investeerder verder afgehandeld door Goodwood Investments B.V. en krijgt de verkoper zijn provisie betaald.

13 Wissel Werking: Intermediair;

Wissel Werking verkoopt ook als tussenpersoon teakpercelen aan zijn cliënten voor Goodwood
Investments B.V. en/of later voor Goodwood Direct Marketing B.V.
Voor dit bedrijf geldt hetzelfde als voor de beschrijving van 12.

14 De Groene Spaar Adviseurs: Intermediair;

De Groene Spaar Adviseurs verkoopt evenals in 12 en 13 omschreven als tussenpersoon Teakpercelen aan zijn cliënten voor Goodwood Investments B.V. en is een grote intermediair die alles goed aanpakte en hoge omzetten behaalde voor Goodwood Investments B.V. Voor dit bedrijf geldt hetzelfde als voor de beschrijving van 12 en 13. Maar! De Groene Spaar Adviseurs speelde later ook nog een heel andere rol bij Goodwood! Hier komen wij in een volgende nieuwsbrief nog op terug.
 

15 Van de Wie Consultancy: Intermediair;

Van de Wie Consultancy verkoopt evenals in 12 en 13 omschreven als tussenpersoon teakopstanden aan zijn cliënten voor Goodwood Investments B.V. en/of later voor Goodwood Direct Marketing B.V.
Voor dit bedrijf geldt hetzelfde als voor de beschrijving van 12 en 13.

16 Excellent Adviseurs NH Intermediair;

Excellent Adviseurs NH verkoopt evenals in 12 en 13 omschreven als tussenpersoon teakopstanden aan zijn cliënten voor Goodwood Investments B.V. en/of later voor Goodwood Direct marketing B.V.
Voor dit bedrijf geldt hetzelfde als voor de beschrijving van 12 en 13.

17 Excellent Adviseurs Friesland: Intermediair;

Excellent Adviseurs Friesland verkoopt evenals zijn andere nevenvestiging in Noord-Holland als tussenpersoon teakopstanden aan zijn cliënten voor Goodwood Investments B.V. en/of later voor
Goodwood Direct Marketing B.V.
Voor deze onderneming geldt hetzelfde als voor de beschrijving van 12 en 13.

18 Eenhoorn Financieel Advies: Intermediair;

Eenhoorn Financieel Advies verkoopt net zoals door bovenstaand genoemde intermediairs als tussenpersoon teakopstanden aan zijn cliënten voor Goodwood Investments B.V. en/of later
voor Goodwood Direct Marketing B.V.
Voor dit bedrijf geldt hetzelfde als voor de beschrijving van 12 en 13.

19 Sociéco (Pluspunt) Intermediair;

Sociéco ( Pluspunt) verkoopt evenals hierboven omschreven bedrijven en intermediairs teakopstanden aan zijn cliënten voor Goodwood Investments B.V. en/of later Goodwood Direct Marketing B.V.
Ook voor dit bedrijf geldt hetzelfde als voor de beschrijving van 12 en 13.

20 Nalta Consultancy B.V. Intermediair (financieringen) Hypotheek voor de Groen Garantie Plannen;

Nalta Consultancy B.V. regelde en berekende de financiering voor de investeerders van Goodwood Investments B.V. indien zij interesse hadden om via de overwaarde op hun huis in de garantie-hypotheek-constructie te beleggen. Afhankelijk van de grote van de overwaarde van je huis kon je dan uitkomen op een 0,00 maandlasten.

De constructie zat zo in elkaar dat men binnen 20 jaar de gehele hypotheek had afgelost met de tussentijdse uitkeringen uit de garantieplannen. Men kon ook de maandelijkse rente vanuit de uitkeringen financieren en zo loste men dus de hypotheek vervroegd af en waren er geen maandlasten meer.

De constructie zat goed in elkaar!

Er werd geïnvesteerd in een 5 - 7 - 10 - 15 en 20 jarige garantieplan. Elk plan had een bepaalde hoeveelheid hectares of delen daarvan en keerde een bepaald bedrag uit na 5 -7 -10 -15 en 20 jaar.

Met de uitkeringen van de garantieplannen werd er ingelopen en extra afgelost op de nieuwe hypotheeksom en kon men de maandlasten voor de volgende 2 jaar volledig reserveren en had men dus geen maandlasten en toch iets afgelost op de hypotheek. Bij deze constructie werden voor de eerste 5 jaren de nieuwe maandlasten volledig meegefinancierd. Daarna volgde de eerste 5 jarige-uitkering van het eerste plan en deze dekte volledig de nieuwe maandlasten voor de volgende 2 jaar.

Er bleef ook nog geld over uit de uitkering en deze kon men dan bijvoorbeeld aflossen op de
nieuwe hypotheek. Daarna deed men precies het zelfde met de volgende uitkeringen maar deze werden steeds groter zodat men steeds meer extra kon aflossen op de hypotheek. Nalta Consultancy B.V. had speciaal in opdracht van Goodwood Investments B.V. een medewerker geïnstalleerd bij Goodwood Investments B.V. die ter plekke de berekeningen maakte indien een investeerder interesse had in deze constructie.

Goodwood Investments B.V. had geen vergunning voor een dergelijk hypotheekplan, Bureau Fraude Recht & Geldzaken, zal bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank om opheldering vragen hieromtrent.

21 HIC Westland: Intermediair ( financieringen ) hypotheek Groen Garantieplannen;

Ook zij kwamen op het kantoor van Goodwood Investments B.V. regelmatig langs en deden
de financieringen voor de investeerders die ook interesse hadden om in een dergelijke hypotheek-constructie van Goodwood Investments B.V. te beleggen met hun overwaarde om dan geen of nauwelijks nog maandlasten te hebben zoals in 20 beschreven.

22 Goodwood Groen Spaarplan: Sparen op basis van een maandelijks bedrag;

Goodwood Investments B.V. verkocht ook spaarplannen op basis van een bedrag per maand. Dit kon onbeperkt maar vanaf € 50,00 of veelvouden hiervan. De klant spaarde dan 60 maanden lang een bepaald bedrag en daar kreeg men dan rechten voor in de vorm van percelen teak.

De klant spaarde dan in 60 maanden tijd een bepaalde hoeveelheid teakpercelen vanaf 1/10 tot onbeperkte veelvouden hiervan. Dit was dan afhankelijk van hoeveel men per maand betaalde aan Goodwood Investments B.V. Na vijf jaar betalen van het afgesproken bedrag per maand kreeg men de teakopstanden geleverd die dan vervolgens over totaal 20 jaar een opbrengst genereerden voor de investeerder.

23 Quadris Environmental Fund Plc (Quadris): Beleggingsfonds dat frequent teakpercelen inkoopt van Floresteca B.V. Nederland;

Dit beleggingsfonds (ook een nevenbedrijf ) koopt net zoals alle andere genoemde bedrijven in bij Floresteca B.V. Nederland en verkoopt dit aan zijn investeerders. In tegenstelling tot alle andere nevenbedrijven is Quadris een ‘open ended investment fund’ waar mensen op maandbasis kunnen instappen en uitstappen. Het fonds bestaat sinds 2001 en heeft een vermogen van 120 miljoen euro.
Doordat de markt stagneert en de inkoop van de aandelen van het fonds niet toeneemt, ·betekent dit dat er geen omzet meer is in dit fonds en dat er daardoor ook geen geld meer is om uit te keren in Nederland. Hoezo zijn wij afhankelijk van Quadris! Het nevenbedrijf in Engeland! Er zijn steeds verschillende verhalen aan de investeerders hierover voorgespiegeld. Uiteraard komen wij hier nog uitgebreid op terug in volgende nieuwsbrieven!

24 Stichting Amazon Teak Foundation ( ATF): Bewaarder van het economisch eigendom voor investeerders;

De Stichting Amazon Teak Foundation en zijn verplichtingen;

1. Het bewaken van ons economisch eigendom,
2. Het administreren van de individuele perceelnummers van de  investeerders,
3. Kap opbrengstrechten beheren voor de investeerders,
4. Controlerende en verifiërende taken in verband met het economisch eigendom,
5. Controlerende en verifiërende taken in verband met de tussen- en eind kap opbrengstrechten,
6. Ontvangen en uitbetalen van kap opbrengstrechten aan de investeerders,
7. Juiste informatie verstrekking aan de investeerders en het verifiëren van de informatie,
8. Onderzoeken verrichten ten behoeve van de investeerders.

25 Stichting Trust en Administratiekantoor Tectona ( SATT): Bewaarder van het economisch eigendom voor investeerders;

Voor Stichting Trust en Administratiekantoor Tectona gelden dezelfde regels als voor Stichting ATF, zie 24, de Stichting Tectona is de tweede stichting die is opgericht met dezelfde doelstelling als de Stichting ATF. ATF is geïntegreerd in de Stichting Tectona.
Hoe één en ander in elkaar steekt met deze twee Stichtingen, daar zullen wij nog
uitvoerig op terugkomen in nog verder te publiceren nieuwsbrieven. Wij zullen dan ingaan op de kosten en baten ten gunste van Floresteca B.V. Nederland berekend aan de investeerders!

Aanmelden als gedupeerde

Bent ook u een gedupeerde van Goodwood Investments B.V. of van moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland!

Dan is het zeker verstandig om het contactformulier welke u vindt op www.frauderechtengeldzaken.nlin te vullen en aan ons op te sturen.

Wij zullen dan met u een telefonische afspraak plannen om alle ins en outs te bespreken die voor u van groot belang zijn. Uiteraard is dit telefonisch onderhoudt geheel vrijblijvend. Het gesprek zal voor u zeer veel duidelijkheid scheppen en geeft een verhelderend beeld over de situatie waarin u zich bevindt en vooral wat er aan gedaan kan worden in verband met het veilig stellen van uw ingelegd kapitaal evenals uw eventuele rechten op tussen- en eind kap opbrengstrechten van uw investering.

Onderteken helemaal niets en betaal ook de zogenaamde vrijwillige bijdrage niet aan ATF. Deze bijdrage is zeker niet vrijwillig! U kunt straks veel informatie hierover lezen in onze volgende nieuwsbrieven en publicaties.