Nieuwsbrief 11

 

Omvorming naar Beleggingsfonds ATF niet zonder risico!   

 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken geeft waarschuwing af!

Het is oppassen geblazen!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken (BFRG) maakt zich ernstig zorgen om de investeringen van de ATF en GoodWood beleggers. De reden hiervan is het door ATF aangeboden nieuwe beleggingsfonds te Luxemburg! De overstap in een nieuw fondsavontuur is naar de mening van BFRG zeker niet zonder risico! Het brengt bovendien extreem hoge kosten met zich mee waardoor het zeker niet ondenkbaar zou kunnen zijn dat er niets of nauwelijks nog iets overblijft voor de investeerders!

Het lijkt ons dan ook zaak om eerst contact op te nemen met BFRG alvorens u zich in het nieuwe aan u opgedrongen fondsavontuur stort zonder dat er ook maar iets bekend is over dit fonds.

Onderstaand een opsomming van zaken die u beslist moet weten alvorens u zomaar meegaat doen in het nog onbekende fonds in Luxemburg! 

● Nieuw fonds te Luxemburg zeker niet zonder risico;

● Fondsbeheerkosten extreem en buiten proportioneel hoog;

● Fonds herbelegt alle tussenkap en eind kapopbrengsten;

● Geen dividend en ook geen uitkeringen van kapopbrengsten;

● Looptijd verlenging van maar liefst 15 jaar;

● Verplicht samen met andere landen en bosbouwers in een bootje zitten zoals bijv.Terra Vitalis - Costa Rica - Panama en andere landen;

● Fonds koopt zelf de aandelen terug ten koste van de investeerders;

● Uitstappen gedurende de eerste 5 jaar brengt zeer hoge boetes met zich mee (15 % en meer?) en er zijn ook nog eens overdrachtskosten mee gemoeid;

● Uw economische en het juridisch eigendom zal worden overgedragen aan Baum Management en de twee Stichtingen ATF en Tectona worden opgeheven;

● Fonds eist herverkaveling met andere bezitters (ook) van investeerders die niet mee gaan in het fonds en dit is zeer nadelig voor de investeerders van het eerste uur;

● Toezichtkosten financieel toezichthouder Luxemburg (CSFF);

● Plus daarbovenop nog alle kosten die Floresteca zelf rekent voor het onderhouden van de bomen - de kapkosten - de verkoop en transportkosten en bronbelasting;

● BFRG heeft een Alternatief voorstel neergelegd bij Floresteca B.V. ten gunste van de Obligatiehouders die thans schuldeiser zijn om beslaglegging en/of een faillissement te voorkomen;

● Floresteca heeft goed meegewerkt aan de eisen van BFRG in verband met het Alternatief voorstel voor de schuldeisers;

● Alle beleggers van Floresteca B.V. die het IM (Informatie Memorandum) wél hebben ondertekend mogen van Floresteca B.V. probleemloos overstappen in het goed onderbouwde Alternatief voorstel van BFRG;

● Het Alternatief voorstel zal spoedig aangeboden worden aan de Obligatiehouders van BFRG.

Fonds Luxemburg!

Het is dan ook zeker niet onverstandig om helemaal niets te ondertekenen of in te vullen als hierom gevraagd zal worden door ATF via bijvoorbeeld de site ATF / omvorming. Dus ook zeker niet uw NAW gegevens en uw investeringsgegevens zomaar doorgeven ( deze gegevens zijn immers al bekend ) totdat ATF en Baum volledig openheid van zaken aan BFRG hebben verstrekt en een goedgekeurd prospectus kunnen aantonen en overhandigen.

Baum heeft namelijk helemaal nog geen overeenkomst met de Investeerders gemaakt en er is door Baum niets ondertekend waardoor zij zeggenschap over de investeringen zouden hebben.

Laat staan dat wij zomaar onze investeringen aan Baum overdragen zonder ook maar iets te weten over Baum en c.s.  BFRG en zijn cliënten willen op voorhand eerst gekend worden in zaken als; welk risico lopen wij als investeerder en wat zijn de voorwaarden - de kosten en baten - de zekerheden en nog meer vragen.

Baum vraagt wel om onze gegevens maar geeft zelf geen thuis als wij vragen om gegevens die wij eerst van te voren willen toetsen van het nog naamloze fonds!

Belangrijk is dat wij eerst alles kunnen verifiëren om een juiste beslissing te kunnen maken.

Op voorhand al akkoord gaan zonder te weten waar u mee akkoord gaat is uiterst risicovol!

Baum gedraagt zich namelijk naar onze mening precies zoals ATF dit ook altijd heeft gedaan! Niets is controleerbaar, geen gegevens, geen kosten en baten, geen goedgekeurde prospectus, geen openheid van zaken, geen naam van het fonds helemaal niets weet u van Baum.

Baum vraagt wel op voorhand al om uw medewerking en gegevens en gaat er dus vanuit dat u zonder slag of stoot akkoord gaat met hen, terwijl er niets bekend is over de aanpak hoe zij de constructie denken uit te voeren.

Het moet niet gekker worden!

Zoals onze cliënten reeds gewent zijn van ons, heeft BFRG intussen zelf zijn huiswerk naar behoren gedaan en hebben wij de door ATF geschetste voordelen van het fonds, voor zover je dit een voordeel mag noemen, alvast op een rijtje gezet voor u. Uiteraard hebben wij natuurlijk ook de vele nadelen voor u in beeld gebracht!

De voor- en nadelen kunt u geheel kosteloos opvragen bij BFRG.

Het lijkt ons verstandig om u eerst te laten informeren door BFRG!

Wij raden u dan ook met klem aan om eerst met Bureau Fraude Recht & Geldzaken een telefonische afspraak te maken om u geheel vrijblijvend te laten informeren over alle bovenstaande zaken. Wij vertellen u graag en in uw eigen belang alle ins en outs die voor u noodzakelijk zijn om te weten - over de stand van zaken en wat wij hieraan doen! Bureau Fraude Recht & Geldzaken behartigt een grote groep investeerders van ATF - GoodWood en Floresteca B.V.

U kunt ons bereiken op www.frauderechtengeldzaken.nl vul het contactformulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug voor het maken van een telefonische afspraak.

Bellen mag natuurlijk ook! U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op nummer: 036-5405648

Via onze Nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Let op Nieuwsbrief 12!

Deze zal spoedig gepubliceerd worden.

Hierin staat een uitstekend Alternatief voorstel van BFRG waardoor uw belegging daadwerkelijk veilig gesteld is en de  kapopbrengsten geheel en volledig aan de Investeerders uitgekeerd zullen worden en de door u ondertekende overeenkomsten met ATF en GoodWood gehandhaafd blijven.

 

Samen Sterk!