Nieuwsbrief 10

 

Waarschuwing voor GoodWood.nl

 

Het is oppassen geblazen!

 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken vraagt uw aandacht voor het volgende;

Er is plots een nieuwe partij (opkoper) van teakpercelen in de markt gekomen met de naam GoodWood.nl.

Onderstaand leest u hoe u mogelijk op het verkeerde been gezet kunt worden.

Ogenschijnlijk lijkt het er op dat het voor u bekende Goodwood Investments B.V. u plotseling benaderd om u over te halen voor een offerte met als doelstelling om uw investering mogelijk te gelde te maken.

Wij wijzen u er met klem op dat dit niet de failliete Goodwood Investments B.V. is die u dit aanbod doet.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft geconstateerd dat het aanbod van GoodWood.nl, slechts een fractie (10%) van de waarde heeft van het bedrag dat u daadwerkelijk heeft betaald aan GoodWood Investments B.V. De berekening die zij aan u voorspiegelen is buiten proportioneel laag.

Opnieuw een steek in uw rug en een direct kapitaalsverlies van maar liefs 90% van uw ingelegd kapitaal indien u hier op in zou gaan. Naar onze mening een werkelijk schandalige en gevoelloze actie en opnieuw over de ruggen van de al gedupeerde investeerders aldus Bureau Fraude Recht & Geldzaken.

Let Op! Uw ingelegd kapitaal en uw opbrengstwaarde is aanzienlijk hoger dan wat zij u voorspiegelen, aanbiedt en/of doen laten geloven.

Een prangende vraag is; hoe is het mogelijk, dat zij over de domeinnaam GoodWood.nl beschikken waardoor de beleggers hoogstwaarschijnlijk op het verkeerde been gebracht kunnen worden en kunnen denken dat GoodWood.nl bijvoorbeeld Goodwood Investments B.V. is bij wie de investeerders geïnvesteerd hebben?

Uiteraard hebben wij direct onderzoek gedaan betreffende het plotseling opduiken van GoodWood.nl en de voorstellen die zij aan de investeerders gedaan hebben.

Wij hebben tijdens ons onderzoek ook de curator van Goodwood Investments B.V. mevrouw Marloes de Groot gesproken en zij verklaart aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken het volgende;

“Wij hebben er geen baat bij om een domeinnaam te verkopen, tenzij dit in het voordeel zou zijn voor de investeerders en dus geld zou opleveren. Wij hebben de domeinnaam GoodWood.nl niet in het faillissement opgenomen! Het is gewoon eigendom van Goodwood Investments B.V. zelf. Als wij de domeinnaam wel zouden hebben opgenomen in de faillissementsboedel dan zou deze vanzelf vrijkomen omdat wij geen gelden hebben om de jaarlijkse kosten van de domeinnaam te betalen daar onze kas geheel leeg is”.

Goodwood Investments B.V. heeft blijkbaar zijn jaarbijdrage niet betaald waardoor de domeinnaam vrij komt voor anderen, of zij hebben dit verkocht of juist overgedragen aan anderen. De curator verklaarde tevens dat het haar wel bekend was dat GoodWood.nl in de markt is gekomen en dat zij proberen om hectares over te nemen van beleggers tegen slecht 10% van de echte marktwaarde. Daar het de belangen van de curator niet treft, behoeft zij dan ook geen actie te ondernemen tegen GoodWood.nl aldus de curator.

Opmerkelijk 1 :

Bureau Fraude Recht & Geldzaken vindt het opmerkelijk dat de domeinnaam GoodWood.nl nu opeens gebruikt word om teakpercelen op te kopen en dat GoodWood.nl zomaar uit het niets over het hele cliëntenbestand beschikt van zowel de ATF investeerders als van de Goodwood Investments B.V. investeerders. Tevens maak ik gelijk maar even de opmerking, dat het de heer Eibergen Santhagens van het huidige en intussen ook onder curatele staande ATF is, die over de domeinnaam GoodWood.nl beschikt daar hij zowel directeur was van het failliete Goodwood Investments B.V. en tevens ook directeur en bestuurder is van het huidige ATF. Blijkbaar heeft de heer Eibergen Santhagens geen geld om slechts enkele tientallen euro’s te betalen om de domeinnaam in bezit te houden, of wellicht speelt er iets heel anders?

Wat tevens opmerkelijk is, is dat de nieuwe eigenaar van GoodWood.nl de zoon van de heer Coen de Lint is. Coen de Lint is ook een voormalig directeur van Goodwood Investments B.V. te Maastricht geweest en heeft héél toevallig een jaar geleden al eens een club met de zelfde naam (vrienden van GoodWood) willen opzetten maar kreeg toendertijd nauwelijks een voet aan de grond.

Wat hem toen niet gelukt is, probeert hij nu dus via zijn zoon! Vreemd genoeg heeft deze zoon van de voormalige directeur van Goodwood Investments B.V. dus GoodWood.nl en beschikt hij zomaar over alle bestanden van de investeerders van ATF en GoodWood Investments B.V. én is hij heel toevallig ook bij Floresteca B.V. op kantoor is geweest. De heer Laurens Brouns verklaarde uit vrije wil aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken dat GoodWood.nl bij hem op kantoor is geweest om te vragen of het wel zin heeft om Teakpercelen op te kopen!

Voor alle duidelijkheid vermeld ik maar weer dat Floresteca B.V. de oprichter is van het failliete Goodwood Investments B.V. en ook van ATF! Ik merk ook nog even op dat de heer Eibergen Santhagens beheerder is van alle adresbestanden van de investeerders van Goodwood Investments B.V. en ATF en de verantwoordelijkheid heeft dat deze adresbestanden niet in handen kunnen vallen van derden! Blijkbaar kan de zoon van Coen de Lint toveren en weet hij hoe hij aan alle adressen van de investeerders kan komen.

Opmerkelijk 2 :

Opmerkelijk is ook, dat de ATF directeur en bestuurder de heer Eibergen Santhagens plotseling óók gaat uitwijken naar Luxemburg, daar waar Floresteca ook al zijn heil heeft gezocht, om daar weer opnieuw voor de 3e keer een fonds op te zetten omdat zij vermoedelijk geen vergunning krijgen van de AFM en DNB. De investeerders worden dus intussen al 4 jaar door de heer Eibergen Santhagens aan het lijntje gehouden in verband met het zogenaamd opzetten van een Teakfonds. Eerst twee jaar bij Goodwood Investments B.V. en nu bij ATF ook al ruim twee jaar (en ja hoor) weer met een stille curator maar nu bij ATF.

Is er opnieuw een faillissement op komst? Sneuvelt ook ATF? Intussen is er meer dan 4 jaar tijdspeling gewonnen en staat een nieuw fonds klaar om te werven maar nu in Luxemburg! Wederom onder leiding van de heer Eibergen Santhagens?

Bureau Fraude Recht & Geldzaken merkt direct even op, dat wanneer je een fonds wilt opstarten, je dan een borgstelling nodig hebt van bijvoorbeeld enkele miljoenen euro’s. Een borgstelling mag ook uit onderpanden bestaan zoals Teakpercelen! Ik hoef u niet meer uit te leggen dat één + één twee is.

Naar de mening van Bureau Fraude Recht & Geldzaken is dit een uiterst sluwe maar vooral geslepen en meedogenloze zet, die vermoedelijk opnieuw over de ruggen van de al behoorlijk gedupeerde investeerders uitgespeeld gaat worden? De gedupeerde investeerders lopen wederom het risico om “ongevraagd” nog verder uitgemolken te gaan worden maar nu door GoodWood.nl gezien de ongelofelijke belachelijke bedragen die zij volgens hun berekening willen betalen voor de teakpercelen die in uw bezit zijn. Dit is tevens een vorm van “Cold Calling” en dit is bij de wet verboden!

Vele investeerders hebben Bureau Fraude Recht & Geldzaken direct geïnformeerd dat zij plots benaderd worden door GoodWood.nl en schetsen de volgende mededeling; “U heeft vermoedelijk geïnvesteerd in Teakpercelen”!

Zij stellen, dat een perceel ( aanplant ) van 1 hectare tussen de drie en zevenduizend dollar heeft gekost, het feit dat u daar meer voor heeft betaald is uw probleem, dat zijn volgens hun kosten. Vervolgens geven zij een rendement van 4,9 % per jaar op die drie tot zevenduizend dollar wat bovendien ook nog afhankelijk is van welk plantjaar de percelen zijn.

De investeerders zijn terecht des duivels na het ontvangen van de vrijblijvende offerte gezien de belachelijke bedragen die GoodWood.nl in zijn offerte biedt voor hun opstanden.

Vervolgens gaat er na hun berekening dan nog eens 20% vanaf en dat is de 80% die zij altijd aan u willen betalen. In feite is dit gewoon slechts 10% van de investeringswaarde die u daadwerkelijk afgerekend en betaald heeft aan het failliete Goodwood Investments B.V.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken stelt hierbij de volgende vraag!

Hoe komt GoodWood.nl aan deze berekening? Mocht dit waar zijn, dan hebben de investeerders dus enorme hoge kosten betaalt aan Goodwood Investments B.V.

Drie tot zevenduizend dollar voor 1 hectare is een heel andere som dan de € 23.900, - die je daadwerkelijk betaald hebt aan Goodwood Investments B.V. voor dezelfde hectare!

Wij zullen dit zeker nog nader trachten te onderzoeken. Indien blijkt dat uw investering uit enorme hoge kosten heeft bestaan, dan zou het wellicht een mogelijkheid kunnen zijn om een heel andere waardebepaling dan wel rekenmethode te gaan gebruiken in verband met de aanslagen van de belastingafdracht van de rendementsvermogens heffing die de belastingdienst u oplegt.

De echte belastingwaarde zou dus wel eens veel lager kunnen zijn als dit werkelijk zo zou zijn.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken zal een onderzoek starten om de berekende kosten door Goodwood Investments B.V. boven water te halen.

Onderstaand de feiten op een rij:

 

 • De heer Eibergen Santhagens is de voormalige directeur van het onder zijn leiding gefailleerde Goodwood Investments B.V. en is thans directeur en bestuurder van het nieuwe ATF. Ik merk nog even op dat hij dat ook al van het oude ATF was.

 

 • De domeinnaam GoodWood.nl is eigendom van Goodwood Investments B.V. en is plots vrijgegeven, verkocht of gewoon overgedragen aan de zoon van een voormalig directeur van Goodwood Investments B.V.

 

 • Deze zoon van Coen de Lint is bij Floresteca B.V. op kantoor geweest en heeft zomaar de beschikking over alle cliëntgegevens van de investeerders van het failliete GoodWood Investments B.V. en van de ATF investeerders waar de heer Eibergen Santhagens over beschikt!

   

 • De heer Eibergen Santhagens is verantwoordelijk voor de bescherming van de cliënt gegevens van de investeerders van ATF en Goodwood Investments B.V.

 

 • Amazon Teak Foundation (ATF) krijgt vermoedelijk ook geen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en gaat plots uitwijken naar Luxemburg om daar wederom een fonds op te zetten.

 

 • Dat eerst Goodwood Investments B.V. en nu ook het nieuwe ATF in Nederland vermoedelijk geen vergunning krijgt van de Autoriteit Financiële Markten zegt natuurlijk al meer dan genoeg. Erg vreemd dat de heer Eibergen Santhagens van ATF dit nog niet aan u heeft gemeld!

 

 • Om een fonds op te richten moet je een waarborgstelling hebben van bijvoorbeeld enkele miljoenen euro’s. Ik merk even op dat de ATF deze miljoenen zeker niet heeft. Maar! Een waarborgstelling mag ook uit onderpanden bestaan zoals Teakpercelen! Het huidige ATF heeft helemaal niets waargemaakt met zijn papieren beloftes en nu dreigen ook zij weer om te vallen zoals dat onder leiding van de heer Eibergen Santhagens bij Goodwood Investments B.V. ook al is gebeurd. Doordat zij thans wederom onder curatele zijn gesteld van een stille curator is er daardoor nog maar één mogelijkheid om te ontsnappen en dat is door een nieuw spel te spelen, maar dan nu in Luxemburg!

 

 • Dan komt zomaar plotseling GoodWood.nl uit de lucht vallen, die toevallig ook nog eens over uw adres en perceel gegevens beschikt en u zomaar een offerte wil sturen van de teakpercelen die in uw bezit zijn. Wel erg knap dat zij weten dat u Teakpercelen heeft. De waarde die zij u wel willen betalen is slechts een fractie van de investeringswaarde die u daadwerkelijk heeft betaald aan GoodWood Investments B.V. en dat betekend dus voor u, dat u wederom in een nieuwe val zou kunnen trappen daar de echte waarde aanzienlijk meer is dan dat u geboden krijgt. Mocht u in uw wanhoop akkoord gaan met hun voorstel, dan heeft u direct een kapitaalsverlies van maar liefs 90% en verliest u bovendien ook uw volledige kapopbrengsten. Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft hier verder geen woorden voor maar zal alles tot op de bodem verder uitspitten.

 

 • En er is nog iets wat zeer opmerkelijk is. Gebleken is, dat GoodWood.nl ook nog eens niet direct tot betaling overgaat indien u uw percelen wel zou hebben ingeleverd aan GoodWood.nl.Het blijkt zo, dat ook zij het eerst nog moeten verkopen aan een ander! Uiteraard krijgen zij er veel meer voor terug dan de minieme bedragen die zij u voor uw Teakpercelen willen betalen.

 

 • Wij hebben intussen meerdere rekenvoorbeelden van GoodWood.nl en beschikken dus ook intussen over “verschillende overeenkomsten” van deze opmerkelijke club.

 

Tot slot wil ik nog even meegeven;

Wanneer je, bijvoorbeeld € 3.000.000, - waarborgstelling nodig hebt, in verband met het opstarten van een fonds bijvoorbeeld in Luxemburg en je in staat bent om dat over de rug van wanhopige investeerders te doen voor slechts 10% van de echte investeringswaarde van de Teakpercelen, dat je dan slechts € 300.000, - hoeft uit te geven, om € 3.000.000, - waarborgstelling te verwezenlijken voor het op te richten fonds. Recentelijk is dit belachelijke aanbod gedaan aan investeerders.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken vraagt zich daarom af waar dit geld vandaan gaat komen! Uit de “mega winst” van de doorverkoop van de door hen opgekochte percelen die de wanhopige investeerder voor een luttel bedrag heeft afgedragen aan GoodWood.nl, of uit een heel andere bron!

Conclusie:

Persoonlijk laat ik mij geen rad voor de ogen draaien door deze club en zal ik nooit ingaan op het belachelijke aanbod van GoodWood.nl.

Aanmelden als gedupeerde

 • Bent u een gedupeerde van Goodwood Investments B.V. of van moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland?
 • Bent u benaderd door GoodWood.nl met een ogenschijnlijk laag aanbod?

 

Dan is het zeker verstandig om het contactformulier in te vullen en aan ons op te sturen. U vindt ons op: www.frauderechtengeldzaken.nl

Wij zullen dan met u een telefonische afspraak plannen om alle ins en outs te bespreken die voor u van groot belang zijn. Uiteraard is dit telefonisch onderhoudt geheel vrijblijvend.

Het gesprek zal voor u zeer veel duidelijkheid scheppen en geeft een verhelderend beeld over de situatie waarin u zich bevindt en vooral wat er aan gedaan kan worden in verband met het veilig stellen van uw ingelegd kapitaal evenals uw eventuele rechten op tussen- en eindkapopbrengstrechten van uw investering.

Via de op onze website geplaatste nieuwsbrieven zullen wij u blijven informeren over alle ontwikkelingen