Nieuwsbrief 2

 

Belangrijk nieuws betreffende Goodwood Investments

 

“Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland verliezen rechtszaak tegen de heer Frans Vermeulen”.

 

Geachte investeerders,

De informatie in deze nieuwsbrief is beschikbaar gesteld door de heer Vermeulen van Bureau Fraude Recht & Geldzaken te Almere. Deze informatie is bedoeld om u te informeren over de werkelijke toestanden bij Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland!

Zoals u intussen wel vernomen heeft, wordt door de heer Vermeulen, ex-werknemer van Goodwood Investments B.V. en nu directeur van Bureau Fraude Recht & Geldzaken, succesvol en aantoonbare strijd geleverd tegen Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland. De strijd die geleverd wordt door Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft betrekking op de investeringen van gedupeerde investeerders die op dit moment een vordering hebben op Goodwood Investments B.V. en/of Floresteca B.V. Nederland.

Momenteel wordt ook voor de langere termijn investeringen gestreden om grip te krijgen op, evenals volledige medezeggenschap te krijgen over, de opbrengstrechten van de tussenkappen en de eindkap en deze veilig te stellen voor de investeerders. Bureau Fraude Recht & Geldzaken is een grote eisende partij hierin geworden tot groot ongenoegen van de heer Eibergen Santhagens van Goodwood Investments B.V. en de heren Laurens Brouns en Henk van Druten van Floresteca B.V. Nederland.

Door de stevige aanpak is succesvol en aantoonbaar veel geld teruggehaald voor gedupeerden die ondergebracht zijn bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken. Op dit moment zijn bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken al ruim duizend overeenkomsten van gedupeerde investeerders ondergebracht. Dit aantal groeit gestaag en dat is ook belangrijk omdat de tijd begint te dringen.

Zoals de heer Vermeulen zegt: “De tijd van actie is aangebroken!” Stil blijven zitten en niets ondernemen is verliezen en dat wil niemand! Het gaat om meer dan € 335.000.000, - geïnvesteerd vermogen van gedupeerde investeerders. Hiervan is

€ 200.000.000, - geïnvesteerd bij Goodwood investments BV en € 135.000.000, - bij Floresteca B.V. Nederland. Om dit vermogen te gaan verdedigen voor de investeerders moet je wel stevig optreden wat Bureau Fraude Recht & Geldzaken aantoonbaar doet. Het werkelijk veilig stellen is nu voor Bureau Fraude Recht & Geldzaken eerste vereiste en de hoogste prioriteit in het belang van de investeerders.

Waarschuwing!

Goodwood is intussen al failliet, uw geïnvesteerde vermogen en opbrengstrechten dienen nu veilig gesteld te worden daar uw economisch eigendomsrecht niet door u zelf verzilverbaar is.

Laat u alstublieft niet misleiden!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken kan u hier alles over vertellen en kan ook onomstotelijk het bewijs aantonen.

Pas op!

Ook de curator van Goodwood Investments B.V. gaat niet uw opbrengstrecht veilig stellen wat gesuggereerd wordt.

Ook aan het zogenaamde nieuwe Teakfonds wat Amazon Teak Foundation (ATF) nu weer wil opstarten zitten vele haken en ogen. Bureau Fraude Recht & Geldzaken kan u daar alles over vertellen.

Belangrijk voor investeerders om te weten:

Informeer eerst bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken zodat u alle ins en outs kent.

Onderteken helemaal niets en betaal ook de zogenaamde vrijwillige bijdrage niet aan ATF. Deze bijdrage is zeker niet vrijwillig! U kunt straks veel informatie hierover lezen in onze volgende nieuwsbrieven en publicaties.

Rechtszaak (1)

De acties van de heer Vermeulen werden absoluut niet in dank afgenomen door Goodwood en Floresteca. Door de bemoeienis van de heer Vermeulen en zijn dwangmiddel ging dat voor Goodwood en Floresteca veel geld kosten en werden zij gedwongen om betalingen alsnog aan investeerders te verrichten.

Als reactie op zijn activiteiten werd de heer Vermeulen in oktober 2008 door Goodwood directeur Eibergen Santhagens én ook door moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland gelijktijdig voor het gerecht gedaagd. Het doel van de rechtszaak was, om de uiterst lastige heer Vermeulen het zwijgen op te leggen en tot stoppen te dwingen.

Goodwood en Floresteca eisten ieder € 70.000,- wegens het volgens hen overtreden van het geheimhoudingsbeding, het non-concurrentiebeding en het relatiebeding.

Ondanks de grote dwangsommen, die als een molensteen om de nek van de heer Vermeulen hingen, liet hij zich totaal niet dwingen om de hulp aan gedupeerde investeerders te staken.

Maar! Deze ‘onterechte’ en slimme actie van Goodwood en Floresteca werkte juist averechts en pakte geheel anders uit dan Goodwood directeur Eibergen Santhagens en Floresteca B.V. Nederland hadden verwacht. De heer Vermeulen vond het belang van 15.000 investeerders groter dan zijn eigen belang en besloot nog harder op te treden tegen Goodwood en Floresteca.

De heer Vermeulen liet de rechtszaken daarom ook gewoon plaatsvinden tot grote ergernis van de eisende partijen.

Interview met dagblad de Telegraaf

De heer Vermeulen werd geadviseerd om het hele verhaal aan een grote krant te vertellen en zo geschiedde!

Hij bracht het door hem uitstekend in beeld gebrachte verhaal vanaf 1994 tot 2009 goed in kaart. Genoemd werden de ATF waar het in eerste instantie mee begonnen was en alle nevenbedrijven die door dezelfde personen opgericht en ingezet werden (lees) de vervolg publicaties.

Ook de inmiddels verzamelde en zwaarwegende aantoonbare bewijzen tegen Goodwood en Floresteca kwamen aan de orde.

Tot slot werden ook de aantoonbare leugens en misleidingen die door Goodwood gemaakt zijn richting de investeerders vermeld met bewijs.

Nadat de heer Vermeulen alle zaken in een dossier had vastgelegd zocht hij contact met de Telegraaf. Journaliste Natasja de Groot vond het verhaal zeer uitgebreid en interessant genoeg om te publiceren mits alles op waarheid zou berusten! Er werd met Natasja de Groot afgesproken om de zaak verder op het hoofdkantoor van de Telegraaf te bespreken.

De heer Vermeulen verleende op aanvraag van Natasja de Groot toestemming voor het alleenrecht aan de krant en na overhandiging van het uitgebreide dossier werd dit besproken.

Natasja de Groot, de journaliste van de Telegraaf die deze zaak zou gaan publiceren stelde dat eerlijkheid en integriteit bij haar hoog in het vaandel stonden.

Daarom werd aan de heer Vermeulen gevraagd of er eerst wederhoor mocht plaatsvinden. Uiteraard was dit akkoord voor de heer Vermeulen en vervolgens zou de heer Eibergen Santhagens van Goodwood worden geïnformeerd over de inmiddels verzamelde bewijsstukken en andere belangrijke informatie.

De heer Vermeulen stemde dus zonder problemen in daar eerlijkheid en integriteit bij journaliste Natasja de Groot hoog in het vaandel stonden maar ook bij de heer Vermeulen een vereiste zijn.

Tenslotte gaf Natasja de Groot aan dat het nog te publiceren verhaal rond de perikelen bij Goodwood en Floresteca in overleg met Vermeulen zou plaats vinden.

Naar het zich liet aanzien stelde de eerlijkheid en integriteit van Natasja de Groot achteraf gezien weinig voor. Want na wederhoor bij Goodwood heeft Natasja de Groot zonder enig overleg met de heer Vermeulen alleen de belangen van Goodwood gepubliceerd. Zonder na te gaan of de gegevens van Goodwood klopten.

De belangen van 15.000 gedupeerde beleggers schoof zij zonder enig gevoel aan de kant.

Het is onverteerbaar dat zij de beweringen van Goodwood directeur Eibergen Santhagens direct voor waar heeft aangenomen terwijl het bewijs van de ‘echte’ waarheid in het door de heer Vermeulen afgegeven dossier compleet bij haar aanwezig was!

Het belang van Goodwood was voor Natasja de Groot blijkbaar belangrijker dan het belang van 15.000 investeerders.

Onmiddellijk na de ongelofelijke onterechte publicatie heeft de heer Vermeulen zijn dossier direct opgeëist en teruggehaald bij de Telegraaf. Men vond het nodig om de heer Vermeulen 45 minuten te laten wachten en toen bracht Natasja de Groot eindelijk met een rood aangelopen gezicht het waarschijnlijk nog in alle haast gekopieerd dossier terug. Op de vraag van de heer Vermeulen wat dit in godsnaam te betekenen had, wilde ze niet in gaan. De heer Vermeulen bedankte haar namens alle gedupeerde investeerders voor haar zogenaamde eerlijkheid en integriteit. In de ogen van de heer Vermeulen een onvoorstelbare en buitengewoon schofterige actie van Natasja de Groot, blijkbaar is Goodwood en Floresteca een goede adverteerder bij de Telegraaf!

 

  • Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland verliezen rechtszaak tegen de directeur van Bureau Fraude Recht & Geldzaken de heer Frans Vermeulen!

 

  • Telegraaf journaliste, mevrouw Natasja de Groot, geeft niet thuis na onterechte publicatie over de heer Frans Vermeulen!

 

  • De heer Frans Vermeulen pakt Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland stevig aan met harde bewijzen!

 

Vervolg met dagblad de Telegraaf en Natasja de Groot

De heer Vermeulen sprak de wens uit dat de telegraaf alsnog het ware verhaal zou gaan publiceren als uit het vonnis zou blijken dat de heer Eibergen Santhagens van Goodwood Investments B.V. en de heer Laurens Brouns van Floresteca B.V. Nederland een ‘kul’ verhaal hadden verteld.

De heer Vermeulen heeft Natasja de Groot dan ook direct een mail gestuurd van het vonnis (rechtszaak 1) toen deze uitgesproken was door de rechter en waarin onomstotelijk vast stond dat de heer Vermeulen geen overtredingen had begaan. Over de zogenaamde diefstal van bedrijfsgegevens was al helemaal geen sprake. Directeur Eibergen Santhagens van Goodwood kreeg hiervoor ook een behoorlijk scherpe berisping van de rechter. Directeur Eibergen Santhagens van Goodwood had dus aantoonbaar leugens verteld aan Natasja de Groot over de heer Vermeulen. Hoe betrouwbaar is deze man! U mag het straks na het lezen van de feiten zelf invullen.

Ook nu was de integriteit en eerlijkheid weer ver te zoeken bij Natasja de Groot want tot op heden heeft Natasja de Groot niet de moeite genomen, zelfs niet op verzoek van Vermeulen, enig excuus te maken aan de heer Vermeulen voor de door haar met veel poeha onterechte gepubliceerde publicatie. Ook heeft Natasja de Groot niet de moeite genomen een rectificatie te plaatsen in het voordeel van de heer Vermeulen die wél de waarheid heeft verteld en onterecht door haar aan de schandpaal was genageld.

Kom tijd komt raad!

Mocht de Telegraaf op verzoek van de heer Vermeulen wederom nalaten om een rectificatie te plaatsen en excuses aan te bieden, dan zal het advocatenteam van Bureau Fraude Recht & Geldzaken de geleden schade taxeren en mogelijk een procedure aanspannen.

Betrouwbaarheid!

Zelfs nu anno 2011 beweert Goodwood directeur Eibergen Santhagens nog steeds dat hij Bureau Fraude Recht & Geldzaken en de heer Vermeulen niet kent. Op zich is dit ongelofelijk temeer omdat hij al in 2008 regelmatig contact heeft gehad met de heer Vermeulen in verband met de rechtszaken die hij zelf samen met Floresteca B.V. Nederland heeft aangespannen tegen de heer Vermeulen. Dit om de heer Vermeulen via de rechter tot stoppen te dwingen. De heer Eibergen Santhagens heeft zelfs naast de heer Vermeulen gezeten in de rechtbank. En zo heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken nog veel meer nare bewijzen die de heer Eibergen Santhagens beweerd en/of wil doen laten geloven aan de investeerders. Bureau Fraude Recht & Geldzaken zal nu dan ook gaan ingrijpen en alle bewijzen bezijden de waarheid over Eibergen Santhagens gaan publiceren zodat hij direct door de mand valt. De echte waarheid is hard, er is een spreekwoord dat zegt “ zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten” en in dat geval moet je als investeerder extra op je hoede zijn.

“Een gewaarschuwd mens telt voor twee zou ik zeggen.”

Lees binnenkort de feiten op een rij hieromtrent in een van de volgende nieuwsbrieven

Nieuwe Rechtszaak (2)

Intussen heeft op 17 februari 2010 de tweede rechtszaak plaatsgevonden. Wederom stond de heer Vermeulen tegenover Goodwood directeur Eibergen Santhagens en Floresteca B.V. Nederland.

Ook deze ‘wedstrijd’ is in het voordeel van de heer Vermeulen geëindigd.

Goodwood directeur Eibergen Santhagens en Floresteca B.V. Nederland hebben opnieuw in het stof moeten bijten en verloren wederom de door hen aangespannen vervolg rechtszaak. Verbijstering was er bij de rechter en onze advocaat over de volmacht die door Floresteca B.V. Nederland was afgegeven aan Goodwood directeur Eibergen Santhagens om ook voor Floresteca B.V. Nederland op te komen.

Uiteraard werd de heer Eibergen Santhagens finaal afgeschoten en wilde de advocaat van Goodwood en Floresteca B.V. Nederland direct tot een schikking komen ten gunste van de heer Vermeulen na overleg met de heer Eibergen Santhagens. Die intussen het bloed van de heer Vermeulen letterlijk kon drinken en heel rood aanliep en vol afschuw naar de heer Vermeulen keek.

Goodwood maar ook Floresteca B.V. Nederland zijn veroordeeld tot het vergoeden van alle gemaakte gerechtelijke kosten aan de heer Vermeulen. Ook hiervoor moest de heer Vermeulen uiteindelijk een deurwaarder gaan inschakelen daar Goodwood directeur Eibergen Santhagens en Floresteca B.V. Nederland eerst weigerde hun verlies te nemen. Uiteindelijk hebben zij opnieuw bakzeil gehaald en tenslotte onder dwang van een deurwaarder afgerekend met de heer Vermeulen.

Los van dit feit is er een schikkingsvoorstel gedaan door de Goodwood directeur Eibergen Santhagens en Floresteca B.V. Nederland aan de heer Vermeulen want net als de vele investeerders heeft ook de heer Vermeulen een forse vordering op beide partijen. Echter als eis stelden Goodwood en Floresteca B.V. Nederland dat de heer Vermeulen dan wél moest stoppen met gedupeerden bij te staan. De heer Vermeulen vertelde de rechter dat het belang van 15.000 investeerders zwaarder weegt dan zijn eigen belang en daarom het schikkingsvoorstel van de heer Eibergen Santhagens van Goodwood en van Floresteca B.V. Nederland niet kán en niet wil accepteren. De Goodwood Investments B.V. directeur Eibergen Santhagens begon zelfs te schreeuwen nadat de heer Vermeulen het schikking voorstel had geweigerd en moest daarmee direct stoppen van de rechter anders kon hij vertrekken. Bovendien zou de heer Vermeulen zijn eigen vordering in een volgende procedure gaan opeisen, wat ook aanvankelijk de bedoeling was en ook zo beschreven is in het vonnis.

Informatie!

De informatie die u van Bureau Fraude Recht & Geldzaken krijgt tijdens een gesprek of aanmelding berust geheel op waarheid. Vonnissen liggen ter inzage en van andere zaken is het bewijs onomstotelijk leverbaar. Wilt u weten wat de consequenties zijn voor uw investering, wat er echt speelt en wat wij er aan kunnen doen, neem dan vrijblijvend even contact op met Bureau Fraude Recht & Geldzaken. www.frauderechtengeldzaken.nl

Wij hebben uiteraard zeer veel informatie die voor u van groot belang is maar kunnen dit helaas nog niet prijsgeven op de website. Voor het verkrijgen van deze informatie kunt u uiteraard als gedupeerde geheel vrijblijvend een belafspraak met ons maken voor alle details die u beslist moet weten door middel van ons contact formulier op onze site.

Oproep! In uw eigen belang!

Investeerders meldt u zich met spoed aan als u geïnvesteerd heeft in Goodwood Investments B.V., in Goodwood Direct Marketing B.V., in Amazon Teak Foundation ( ATF) of in Floresteca B.V. Nederland . De waarheid steekt anders in elkaar dan dat u wordt voorgespiegeld!

Dit kunt u doen door het contact formulierop onze website in te vullen en op te sturen.

Vervolgens nemen wij contact op voor het maken van een telefonische afspraak en is geheel vrijblijvend.

 Weetjes over Goodwood Investments B.V.

  • Wist u dat Goodwood wel degelijk kon betalen en alle gedupeerden die een betalingsregeling hadden getroffen met Goodwood gewoon opnieuw ‘belazerd’ werden!
  • Wist u dat Bureau Fraude Recht & Geldzaken al heel veel geld heeft teruggehaald voor gedupeerden ook al zei Goodwood geen geld te hebben!
  • Wist u dat Goodwood wel degelijk veel geld heeft betaald zelfs vanaf januari 2009, terwijl u een brief heeft ontvangen met de mededeling dat er geen enkele betaling meer zal plaatsvinden ongeacht of u een betalingsafspraak heeft gemaakt met Goodwood betreffende uw garantieplannen.
  • Wist u dat Goodwood forse tot zeer forse betalingen heeft gedaan aan gedupeerden gewoon vanaf januari 2009 tot 2010 en dat deze gedupeerden door Goodwood een zwijgplicht opgelegd hebben gekregen! Echter Goodwood directeur Eibergen Santhagens wist niet dat deze gedupeerden bijgestaan werden door Bureau Fraude Recht & Geldzaken. De heer Eibergen Santhagens maakte dus wel degelijk uitzonderingen maar de overige investeerders konden wat hem betreft de boom in.
  • Wist u dat ook Floresteca B.V. Nederland ernstige terugbetalingsproblemen heeft, intussen meer dan € 14.000.000 en net als Goodwood nu afbetalingsregelingen treft met Bureau Fraude Recht & Geldzaken ten gunste van de investeerders! Ook hiervan kunnen wij onomstotelijk de bewijzen leveren. Blijkbaar gaat de geschiedenis zich herhalen.

Aanmelden als gedupeerde

Bent ook u een gedupeerde van Goodwood Investments B.V. of van moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland!

Dan is het zeker verstandig om het contactformulier welke u vindt op www.frauderechtengeldzaken.nlin te vullen en aan ons op te sturen.

Wij zullen dan met u een telefonische afspraak plannen om alle ins en outs te bespreken die voor u van groot belang zijn. Uiteraard is dit telefonisch onderhoudt geheel vrijblijvend. Het gesprek zal voor u zeer veel duidelijkheid scheppen en geeft een verhelderend beeld over de situatie waarin u zich bevindt en vooral wat er aan gedaan kan worden in verband met het veilig stellen van uw ingelegd kapitaal evenals uw eventuele rechten op tussen- en eind kap opbrengstrechten van uw investering.

Onderteken helemaal niets en betaal ook de zogenaamde vrijwillige bijdrage niet aan ATF. Deze bijdrage is zeker niet vrijwillig! U kunt straks veel informatie hierover lezen in onze volgende nieuwsbrieven.