4 december 2014

LAATSTE SOMMATIE AAN ATF!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken geeft ATF tot 12 december 2014 om openheid van zaken te geven en bewijstukken aan te leveren!


Stichting Amazon Teak Foundation
T.a.v. de Directie
Wittekruislaan 6
1217 AP Hilversum

 

Betreft:

Laatste sommatie!

Aantekenen

Almere 4 december 2014

 

Geachte heer Marius van Eibergen Santhagens,

Op 14 november 2014 heeft u een aangetekende brief met sommatie ontvangen van Bureau Fraude Recht & Geldzaken (zie meegeleverde bijlage brief 14 november 2014).

Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft u 14 dagen de tijd gegeven om uitsluitend schriftelijk te reageren! 
U heeft niet schriftelijk gereageerd op onze aangetekende brief, waarin Bureau Fraude Recht & Geldzaken voor en namens zijn cliënten, ATF heeft gesommeerd om schriftelijk antwoord te geven op al de gestelde vragen in deze brief  i.v.m. het door ATF uitgevoerde beheer en dit te staven met bewijsstukken.
Tevens diende u te bevestigen aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken, dat u alle aan u per aangetekend stuk aangeboden ondertekende verklaringen van onze cliënten in goede orde door u zijn ontvangen en heeft ook hier niet aan voldaan.

U heeft op 26 november 2014 (twee dagen) voordat het termijn van 14 dagen zou zijn verstreken, wel per e-mail gereageerd en Bureau Fraude Recht & Geldzaken vooralsnog op 2 - 4 of 9 december 2014 wilt uitnodigen voor een gesprek met u, zonder aan te geven waar u dan over wilt praten.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken is uiteraard bereid met u in gesprek te gaan, maar wel en uitsluitend op de volgende voorwaarden!

1.       U bevestigd vooralsnog en uitsluitend schriftelijk aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken dat u alle getekende verklaringen van onze cliënten heeft ontvangen.

2.       U bevestigd en registreert uitsluitend schriftelijk alle cliënten op papier, waarvan u de getekende verklaringen aangetekend van Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft ontvangen, compleet voorzien van naam en adres en op alfabetische volgorde zoals Bureau Fraude Recht & Geldzaken het ook aan ATF heeft aangeleverd.

3.       U bevestigt aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken uitsluitend schriftelijk, dat u begrepen heeft, dat alle cliënten waarvan u de getekende verklaringen per aangetekend schrijven heeft ontvangen, u hebben aangegeven niet te kiezen voor omvorming naar een fonds en conform de Algemene Voorwaarden 1.0 artikel 18 zijn/haar overeenkomst met ATF, evenals het beheer door ATF aangetekend hebben ontbonden, dit respecteert en tevens uitsluitend schriftelijk en per aangetekend aan Baum al deze cliënten doorgeeft, een kopie van deze brief naar Bureau Fraude Recht & Geldzaken stuurt en tevens ook de ontvangstbevestiging van Baum.

4.       U bevestigd aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken uitsluitend schriftelijk, dat u Baum middels een aangetekende brief sommeert, dat Baum de cliënten van Bureau Fraude Recht & Geldzaken niet meer mag lastigvallen en dient te respecteren dat de cliënten van Bureau Fraude Recht & Geldzaken niet in zijn fonds wensen te stappen, dit in acht zullen nemen en te bevestigen aan ATF. U stuurt een kopie van u uw brief aan Baum naar Bureau Fraude Recht & Geldzaken almede de ontvangstbevestiging van uw brief van Baum. Daarnaast dient u per aangetekend schrijven, Baum te sommeren, dat Baum en aan ATF en aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken een schriftelijke bevestiging stuurt met bevrijdende verklaring dat alle cliënten van Bureau Fraude Recht & Geldzaken waarvan zowel ATF alsmede ook Baum reeds de getekende verklaringen hebben ontvangen, niet mee gaan in de omvorming naar het LATF. U dient zowel een kopie van uw brief alsmede van de bevestigingsbrief van Baum aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken toe te sturen.

5.       U bevestigd uitsluitend schriftelijk aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken dat u de overige gestelde vragen die in onze aangetekende brief met sommatie van 14 november 2014  beantwoord en de bewijsstukken aanlevert en wel binnen 10 dagen na datum van deze brief.

6.       U bevestigd uitsluitend schriftelijk aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken dat u voor alle cliënten van Bureau Fraude Recht & Geldzaken waarvan u de getekende verklaringen heeft ontvangen, per cliënt, aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken een bevrijdende verklaring  verstrekt volledig op naam en adres, dat zij niet meegaan in de omvorming naar een fonds en niet in het fonds geplaatst zullen worden. Bureau Fraude Recht & Geldzaken wijst u erop, dat indien u tocht meewerkt aan de omvorming en de cliënten van Bureau Fraude Recht & Geldzaken toch in de omvorming mee laat gaan ondanks zij aangetekend hebben aangegeven dat zij dit niet willen (zie de door u ontvangen getekende verklaringen), dat u en de overige bestuurders alsmede ATF aansprakelijk gesteld zullen worden voor alle financiële schade die onze cliënten hierdoor mogelijk zullen oplopen.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken is uitsluitend bereid om met u een gesprek aan te gaan als u aan al het bovenstaande heeft voldaan.

Wij geven u tot 12 december 2014 de gelegenheid om aan al het bovenstaande te voldoen!

Indien blijkt dat u wederom geen gehoor geeft aan al het bovenstaande binnen de gestelde termijn, dan is de gang naar de rechtbank onvermijdelijk en zal Bureau Fraude Recht & Geldzaken zijn advocaat opdracht geven om u voor het gerecht te dagen.

 

Hoogachtend,


Frans Vermeulen