Nieuwsbrief 20
19 oktober 2014

Voorzitter PUC (Platvorm Unithouders CATF) vraagt gesprek aan met BFRG i.v.m. niet nakomen van afspraken - uitbetalingen van units - het niet nakomen van € 20.000.000,- startkapitaal bij aanvang van het CATF en zo nog vele andere beloftes van Baum!

De voorzitter van het Platvorm Unithouders CATF wat staat voor (Central American Timber Fund) doet boekje open over Baum! Dit bewijst en geeft aan waar BFRG al eerder voor heeft gewaarschuwt!

BFRG waarschuwt dan ook alle ATF en GoodWood investeerders om eerst zeer goed na te denken over de firma Baum!

BFRG heeft een zeer verontrustend e-mail ontvangen van de voorzitter van de PUC (Platvorm Unithouder CATF). Na het lezen van het e-mail bericht is BFRG enorm geschrokken over wat de voorzitter schrijft en aangeeft. Op verzoek van de voorzitter van het PUC heeft BFRG direct contact opgenomen voor een inhoudelijk gesprek. 

Het gesprek met de voorzitter van het PUC bevestigt alles waar BFRG zijn cliënten en overige investeerders al meervoudig voor heeft gewaarschuwd, dat omvorming naar het nieuwe en eveneens door Baum opgezette LATF (Latin American Timber Fund) uiterst risicovol is en dat de betrouwbaarheid van Baum blijkens ver te zoeken is.

BFRG zelf heeft de onbetrouwbaarheid van wat Baum de investeerders voorspiegeld ook al meermalen aangetoond en dit is nu ook en geheel onverwachts door de voorzitter van het PUC (Platvorm Unithouders CATF) aan BFRG bevestigd!

Wat schrijft de voorzitter in zijn aan BFRG verstuurde e-mail:

1. Sints 2011 bestaat het PUC (Platvorm Unithouders CATF) hierin
    zijn de voormalige investeerders van Terra Vitalis in ondergebracht.

2. De ex AFM tandem de heer Gert Jochems- en Mr. Baron Willem
    Anne Schimmelpenninck van der Oye presenteerden de
    participatiehouders van Terra Vitalis eind 2010 een uitweg!
    Omvorming naar en fonds onder Luxmburgsrecht! De AFM stond
    er toendertijd "volledig" achter.Tijdens het gesprek met de 
    voorzitter werdt mij duidelijk gemaakt, dat de AFM enorm blij was,
    dat zij er vanaf zijn en het probleem zich heeft verplaatst naar
    Luxemburg.

3. Op 15 april 2011 is door de voorzitter van het PUC een bijeenkomst
    georganiseerd te Rosmalen voor alle Terra Vitalis participanten en
    gaf de heer Bas Dijkman (toen nog als vertegenwoordiger van
    Globel Fund House (GFH) toelichting en werden er door de heer
    Bas Dijman vele beloftes gedaan aan de Terra Vitalis participanten.

4. De werkmaatschappij van Globel Fund House (Baum Management
    S.á.r.l.) is geen enkele belofte nagkomen!

5. Er worden geen Units ingekocht (redemption)!
    Er is ook geen werkkapitaal van € 20.000.000,- beschikbaar gesteld
    door Baum/GFH hoewel dit uitdrukkelijk verklaart is door Bas
    Dijkman aan de investeerders cq participanten van Terra Vitalis, dat
    dit werkkapitaal van € 20.000.000,- in het fonds gestort zou
    worden!
    Er wordt ook geen dividend uitgekeerd aan de investeerders!

6. De enige verkoopmanier van Units is de parallelmarkt! Maar wordt
    volledig beheerst door Darion Capital Management en de eigenaar
    is wederom de heer Bas Dijkman!

7. De statuten zijn wurgcontracten!
    De Unithouders hebben totaal niets te vertellen of in te brengen,
    terwijl zij wel degelijk zeggenshap zouden verkrijgen!
    De bestuurder (Bas Dijkan) van Baum kan niet weggestuurd
    worden cq ontslagen worden, tenzij zoals de voorzitter van het
    PUC ( Platvorm Unithouders CATF) aangeeft, dat dit alleen kan
    indien Baum failliet zou gaan of veroordeeld zou worden wegens
    fraude.
    De vaste beheers fee van 1.40% per jaar van de NAV is zeer
    lucratief voor Baum terwijl zij nauwlijks hier iets voor doen aldus
    de voorzitter van het PUC. Het werk doen de twee bosbouwers 
    Barca en Expomaduras.

8. De voorzitter van het PUC (Platvorm Unithouders CATF) probeerd
    met gegronde reden nu tegenkracht te organiseren tegen Baum - 
    de SAC en Öko Life en heeft om deze reden contact gezocht met
    BFRG om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om gezamenlijk
    juridische actie te ondernemen tegen Baum - de SAC en Öko Life.

9. BFRG heeft na het gesprek met de voorzitter van het PUC
    aangegeven, dat BFRG bereid is om de Terra Vitalis investeerders
    bij te staan als de voorzitter ons hierom verzoekt.

De mail kunt u aanvragen bij BFRG voor inzage.

Op zaterdag 19 oktober geeft Baum wedeom een informtiebijenkomst in Utrecht. BFRG is ook nu weer niet uitgenodigt om zijn standpunten kenbaar te maken. U kunt zelf wel invullen waarom niet! Het lijkt mij dan ook zeer verstandig om voorlopig negens een handtekening onder te zetten als Baum u dit verzoekt en eerst af te wachten tot Baum kan aantonen dat zij over een officieel door de AFM goedgekeurde prospctus beschikt en de daarbij behorende prospectus in het Nederlands aan u aandraagt en dan pas een wel overwogen beslissing maakt of u zelf uw kapopbrengsten wilt ontvangen of dat u uw rechten inleverd. 

Het is daarom ook zeer raadzaam om even vrijblijvend een gsprek met BFRG aan te vragen of op afspraak een bezoek aan BFRG te brengen.

Ga naar www.frauderechtengeldzaken.nl en vul het contactformulier in of bel direct naar ons kantoor. Wel vertellen u graag vrijblijvend alle ins en outs hoe de vork in de steel zit. 

BFRG : 036-5405648

 

SAMEN STERK!