Nieuwsbrief 8

 

Investeerders van Stichting ATF, Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland de dupe!

 

De Stichtingen ATF en Tectona zijn niet alleen juridisch eigenaar van de teakopstanden maar ook economisch eigenaar!

 

Betreft: Uitspraak gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Onderwerp: Belastingdienst - Dubbele belastingheffing - Economisch eigendom.

Op 13 oktober 2011 heeft het gerechtshof het volgende geoordeeld betreffende de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting ter zake van uw teakhoutparticipaties van GoodWood Investments B.V. Stichting ATF en Floresteca B.V. Nederland.

Beoordeling
Het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft in zijn uitspraak van 13 oktober 2011, kenmerken 09/00445 en 09/00448 betreffende een proefprocedure die werd gevoerd door Price Waterhouse Coopers geoordeeld dat voor de teakhoutparticipaties uitgegeven door de stichting Amazon Teak Foundation en door GoodWood / Floresteca, geen recht bestaat op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken merkt hierbij op dat dit aandachtpunt wel zo verkocht en aangeboden is door ATF, GoodWood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland en dat de investeerders gevrijwaard hiervoor zouden zijn.

Economisch eigendom!

Uit de stukken leidt het gerechtshof af dat het economisch eigendom niet bij de uitgever van de participaties berust maar dat de volle eigendom bij de trustee berust! Het economische eigendom kon dus ook niet door de uitgever aan de participanten worden overgedragen.

De door de participanten te genieten opbrengsten hangen weliswaar samen met de (kap)opbrengsten die worden genoten door de trustee, maar daarbij fungeren deze opbrengsten slechts als rekengrootheid voor de door participanten te genieten opbrengsten.

De uitslag!

Omdat u dus als participant, niet tenminste de economische eigendom van de grond of de houtopstand bezit, wijst het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Brazilië het heffingsrecht over deze inkomsten toe aan Nederland en heeft u geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken merkt nogmaals op dat ATF, GoodWood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland de investeerders de producten heeft aangeboden met de mededeling dat zij eigenaar zouden zijn van het economisch eigendom van de bomen. Echter dat het economisch eigendom in de stichting ATF / Tectona in bewaring afgegeven werd zodat bij een eventueel toekomstig faillissement (ons economisch eigendom) niet verloren zou gaan. ATF en Tectona zouden dus daarmee ook verplicht een aantal taken op zich hebben genomen en moesten er voor zorgen dat de (kap) opbrengsten aan ons uitgekeerd werden en dat wij voorzien zouden worden van correcte informatie betreffende de (kap)opbrengsten, de kosten, de baten en het verstrekken van relevante goed onderbouwde controleerbare informatie hieromtrent.

Volgens de uitspraak van het gerechtshof is dus nu gebleken, dat de stichting ATF / Tectona dus zowel juridisch eigenaar evenals ook economisch eigenaar is van de teakhoutopstanden en het blijkt dus dat wij opnieuw op het verkeerde been zijn gezet door ATF, GoodWood Investments B.V., Floresteca B.V. Nederland en zijn stichtingen ATF / Tectona.

Zijn wij als investeerders opnieuw misleid? Bewust of onbewust u zegt het maar!

(1) Wij zouden gevrijwaard zijn van de dubbele belastingheffing in verband met het bilaterale belastingverdrag tussen Brazilië en Nederland en zo is het ook aan ons verkocht door ATF, GoodWood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland.

(2) Wij zouden ook eigenaar zijn van het economisch eigendom van de door ons aangekochte teakopstanden maar deze zouden ondergebracht worden in de stichtingen ATF / Tectona ter voorkoming van een eventueel faillissement van ATF, GoodWood investments B.V. en/of Floresteca B.V. Nederland zodat ons economisch eigendom evenals de opbrengsten niet verloren zouden gaan bij een mogelijk faillissement van bovengenoemde ondernemingen.

(3) Nu blijkt dus, dat de stichtingen ATF / Tectona niet alleen volledig eigenaar is van het juridische eigendom zoals ons altijd is voorgespiegeld, maar dat zij ook het economisch eigendom zelf bezitten aldus het gerechtshof. Zo is het niet aan ons verkocht! Het ziet er dus naar uit dat wij flink op het verkeerde been gezet zijn nu blijkt dat wij ook geen economisch eigenaar zijn van de bomen.

De volgende vragen komen direct bij ons op?

De participanten van ATF, GoodWood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland blijken dus niet het economisch eigendom te bezitten van de gronden dan wel de teakbomen en/of teakopstanden aldus de uitspraak van het gerechtshof.

Doordat wij, de participanten, dus niet het economische eigendom van de teakopstanden bezitten, worden wij dus getroffen door de dubbele belastingheffing in zowel Brazilië alsmede in Nederland daar het Verdrag dus het heffingsrecht toewijst aan Nederland.

Dit zou betekenen dat wij tweemaal belasting gaan betalen over de (kap) opbrengsten, welke dan ingehouden worden door de stichtingen ATF / Tectona die hiervoor verantwoordelijk is. Een leuk financieel spelletje van de stichtingen? En de fiscus mag nu ook met terugwerkende kracht het rendement vermogensbelasting in rekening brengen aan de investeerders. De investeerders worden nu dus dubbel gepakt! Nu begrijpen wij ook waarom onze speciale vragen betreffende het economisch eigendom steeds onbeantwoord blijven en dat daar constant omheen gedraaid wordt, zij hadden al die tijd al de wetenschap dat zij ook eigenaar zijn van het economisch eigendom. De participanten zijn blijkbaar dus opnieuw bewust in de maling genomen?

Vooral dus niet doen wat zij u constant willen voorspiegelen!

Opmerking!

Als de stichtingen ATF / Tectona dus ook de eigenaar is van het economisch eigendom, dan komen zij dus zelf wel in aanmerking in verband met de vrijstelling van de dubbele belastingheffing (de bronbelasting). Zij, de stichting ATF / Tectona hebben dus wel de vrijstelling en het financiële voordeel hiervan maar dit gaat dan mogelijk ten koste van de participanten! Immers is het ATF / Tectona die onze uiteindelijke (kap) opbrengsten ontvangt en dit dan pas na aftrek van zogenaamde belastingheffingen (bronbelasting) en zeer vele andere opgevoerde kosten aan ons zullen uitkeren.

Wij, de participanten, betalen twee maal heffingsrecht ( bronbelasting) en de stichtingen ATF / Tectona strijkt een behoorlijke winst op!

Uiteraard zullen wij nader onderzoek gaan doen hieromtrent en op een nog nader te bepalen tijdstip zeker hierop terugkomen. Intussen zal er binnenkort een bezoek plaatsvinden bij de belastingdienst te ’s-Hertogenbosch voor inzage in de stukken van de uitspraak van het gerechtshof en zal er een gesprek gevoerd worden met de aanwezige inspecteur. Na het bezoek bij de belastingdienst, zullen wij zodra wij alles in kaart hebben gebracht u op de hoogte brengen wat voor gevolgen deze uitspraak heeft voor de investeerders en wat de volgactie zal zijn hieromtrent.

Gedupeerden!

De investeerders zijn opnieuw de dupe en worden ernstig benadeeld! Door de uitspraak van het gerechtshof mag de belastingdienst gewoon gaan heffen met terugwerkende kracht, dit ten nadelen van de investeerders. Uiteraard zullen wij gaan onderzoeken of dit onder misleiding en/of mismanagement valt en/of dit een verwijtbaar feit is. Ook zal Bureau Fraude Recht & Geldzaken onderzoeken of dit dan te verhalen valt op ATF, GoodWood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland en zijn stichtingen ATF / Tectona dan wel op de verantwoordelijke directeuren, oprichters evenals de eigenaren en/of zijn bestuurders zowel bestuursrechtelijk als privé.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de stand van zaken zodra wij alles onderzocht hebben en zullen dan direct overgaan tot publicatie.

Pas op!

De heer Eibergen Santhagens bekleedt de volgende functies en heeft dus vele petten op!

 • Interim manager: Ter versterking van de GoodWood directie!
 • Interim manager bij GoodWood Investments B.V. maar plotseling zwaait hij de scepter over onderstaande bedrijven en zet alle zittende directeuren buitenspel zonder enige tegenstand van de zittende directie. (lees vorige nieuwsbrief voor alle details
 • Directeur van:
  GoodWood Investments B.V
  GoodWood Direct Marketing B.V.
  Amazon Teak Foundation , Oude ATF
  Amazon Teak Foundation Nieuw ATF
 • Bestuurder: Stichting ATF (Oude ATF)
  Stichting ATF (Nieuwe ATF)
  Stichting Tectona

Aanmelden als gedupeerde

Bent ook u een gedupeerde van Goodwood Investments B.V. of van moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland!

Dan is het zeker verstandig om het contactformulier in te vullen een aan ons op te sturen. U vindt ons op: www.frauderechtengeldzaken.nl

Wij zullen dan met u een telefonische afspraak plannen om alle ins en outs te bespreken die voor u van groot belang zijn. Uiteraard is dit telefonisch onderhoudt geheel vrijblijvend. Het gesprek zal voor u zeer veel duidelijkheid scheppen en geeft een verhelderend beeld over de situatie waarin u zich bevindt en vooral wat er aan gedaan kan worden in verband met het veilig stellen van uw ingelegd kapitaal evenals uw eventuele rechten op tussen- en eind kap opbrengstrechten van uw investering.

Onderteken helemaal niets en betaal ook de zogenaamde vrijwillige bijdrage niet aan ATF. Deze bijdrage is zeker niet vrijwillig! U kunt straks veel informatie hierover lezen in onze volgende nieuwsbrieven en publicaties.