Nieuwsbrief 4

Floresteca B.V. Nederland in wurggreep van Bureau Fraude Recht & Geldzaken.

 

Eerst even een belangrijk stukje voorgeschiedenis!

Het begon allemaal in 1994 met de heren H.C. Van Druten, S. de Andrada Couthino Neto en Laurens Brouns. Zij onderzochten of teak rendabel gemaakt kon worden en wilden dit dan ook grootschalig gaan doen. Nadat dit mogelijk was werd in het zelfde jaar de verkooptak Amazon Teak Foundation (ATF) opgericht en gingen ze commercieel. Gelijktijdig werden ook de Stichting Administratie- en Trustkantoor ATF en Foresteka Agroflorestal Ltda in het leven geroepen. Foresteka Agroflorestal Ltda komen we meerdere keren tegen in contracten van investeerders, geschreven zonder L en met een K in plaats van een C.

Toen het minder ging met de verkoop van teakpercelen via de verkooptak ATF besloot ATF om de cliënten een aanbod te doen om hun teakopstanden om te zetten in een teakaandeel. Dit hebben ze van 1998 tot 2001 volgehouden. “Nog slechts een paar punten en dan is het zover, dan staat het Teakfonds klaar, schreeuwden ze”. Hierop werden er vele teakpercelen met hoge kortingen aangeboden en in het bijzonder was dit het plantjaar 1996 in verband met het komende Teakfonds.

Vele cliënten investeerden nog meer in de met hoge korting aangeboden percelen. Maar die blijken nu achteraf min of meer waardeloos te zijn omdat ze nog helemaal niets opgebracht hebben.. Al met al kwamen er gewoon geen aandelen en de cliënten van ATF werden plotseling als joint venture ondergebracht bij Goodwood Investments B.V.

LET OP! Stichting ATF blijkt 100% eigenaar te zijn van Goodwood Investments B.V. ( Zie later meer hierover).

Opvallend veel directieleden!

De opzet was om in een nieuw jasje maar nu als Goodwood Investments B.V. opnieuw verkoop van teakpercelen te genereren en het bleek dat de nieuwe verkooporganisatie Goodwood Investments B.V. aanzienlijk meer succes had. Er werd voor meer dan € 200.000.000, -( zegge tweehonderd miljoen euro ) aan teakopstanden verkocht aan investeerders en er kwamen tevens meerdere vestigingen. Ook intermediairs werden benaderd om tegen hoge provisies te verkopen. Met aan het roer wederom de heren Henk van Druten en Laurens Brouns. Maar ook speelden de volgende directeuren een grote rol in het geheel; de heren Norbert van Druten, Ferdinand Damiaans, Stefan Proietti, Jan Mol, Nick Groos, Donald Boers, Rens Feitsma en Mevrouw Agnes Heutz, tot slot ook nog de heer Eibergen Santhagens de nieuwe en laatste directeur die blijkbaar de puntjes op de i moest gaan zetten en (alles?) goed moest gaan afronden!

Ik heb totaal nu al 11 directeuren geteld en wat opvalt, is dat sommige directeuren meerdere rollen en soms wel twee of driedubbele rollen spelen in genoemde bedrijven. Het spreekwoordelijke, “meerdere petten ophebben “, is ook in de Stichtingen heel gewoon bij deze heren!

De garantieplannen werden intussen als warme broodjes verkocht!

Bijna tegelijkertijd was ook Floresteca B.V. Nederland en Floresteca Holding N.V. al geruime tijd opgericht met als directeur de heer Rens Feitsma die net als de heer Laurens Brouns advocaat is.

Floresteca B.V. Nederland heeft geen vergunning nodig van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) omdat zij obligaties vanaf € 50.000, - verkopen aan investeerders. Zij verkopen obligaties van Floresteca B.V. Nederland. Dit is in werkelijkheid een onderhandse lening aan Floresteca B.V. Nederland en zij doen eigenlijk hetzelfde als wat er bij Goodwood Investments B.V. en de rest van de organisatie gedaan wordt. Namelijk teakopstanden verkopen maar nu in de vorm van obligaties, Rente Certificaten, Spaarrente Certificaten, Jaarrente Certificaten, High Yielt Notes I + II en andere nieuwe producten met als onderpand opnieuw bomen, maar niet het juridisch eigendom van de bomen maar alleen en uitsluitend het economische eigendom van deze bomen.

Het begin van de organisatie Goodwood Investments B.V.

Goodwood Investments B.V. ontwerpt en verkoopt garantieplannen op basis van een garantie-uitkering op een bepaalde datum alsmede Teakpercelen zonder garantie. Intussen werd nevenbedrijf Floresteca B.V. Nederland actief. Zij zijn de leverancier van de teakopstanden en kopen deze in bij hun andere nevenbedrijf (de plantage) Floresteca Agroflorestal Ltda.

Over de verkoop van de producten van Floresteca B.V. Nederland leest u in een volgende nieuwsbrief.

Goodwood botst met Autoriteit Financiële Markten!

Goodwood Investments B.V. krijgt het aan de stok met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zoals een ieder bekend is. Goodwood Investments B.V. krijgt na vele processen geen vergunning van de AFM en heeft ook de wet meervoudig overtreden omdat ze geen vergunning had van de DNB. Hierdoor moest men uiteindelijk in 2006 verplicht stoppen met de verkoop van de garantieproducten.

Goodwood lapte alle regels aan zijn laars!

Goodwood Investments B.V. werd dus gedwongen te stoppen met de verkoop van garantieproducten omdat ze alle regels aan hun laars hadden gelapt. Zo wisten zij dat zij met investeerders garantieplannen waren aangegaan en ook dus de verplichting hadden om voor de uitbetaling hiervan gelden te reserveren (dit in verband met de garantie) zodat tegen de tijd dat de investeerders gebruik gingen maken van de terugkoopmogelijkheid van de garantieplannen aan deze contractuele verplichtingen voldaan kon worden door Goodwood Investments B.V.

Meer dan 8.000 investeerders kochten Garantie Plannen!

Ruim 8.000 van de 15.000 investeerders hebben één of meerdere garantieplannen met Goodwood Investments B.V. afgesloten en hebben hier hun hele toekomstige financiële planning volledig op afgestemd. Achteraf kon Goodwood Investments B.V. zijn verplichting niet nakomen. Terwijl er in de tussentijd voldoende omzet was gemaakt om wel aan deze verplichting te kunnen voldoen.

Gelden werden op een andere manier besteed!

Maar het reserveren van gelden waarvoor Goodwood Investments B.V. de verplichting had,  in verband met de garantie voor de garantieplan uitkeringen, werd gewoon niet gedaan en op een geheel andere manier besteed. Zoals eerder vermeld werden er exclusieve reizen naar Brazilië, fietsen, laptop ’s, grootbeeld tv’s, videocamera’s en teakhouten tuinmeubelen cadeau gedaan aan investeerders.

Het personeel, directieleden en tussenpersonen ontvingen hoge provisies en bonussen waaronder exclusieve reizen en ook grote delen van het geïnvesteerde geld ging direct naar de nevenbedrijven toe. De oprichters verdienden intussen dus bakken met geld!

Hierop komen we nog uitgebreid terug in een volgende nieuwsbrief.

Er waren dus wel degelijk mogelijkheden om gelden te reserveren voor de uitbetaling van de garantieplannen, wat ook een verplichting was van Goodwood Investments B.V., maar dit lapten ze gewoon aan hun laars zoals nu is gebleken. In 2005 wilde ik dus opstappen om als zelfstandige verder te gaan. Dit werd niet gewaardeerd door Goodwood Investments B.V. omdat ze een topverkoper die ook nog eens wekelijks al zijn verkopers en managers trainde dreigden te verliezen en daarmee dus ook een grote omzet!

Zij boden mij aan om als intermediair verder te gaan. En omdat hun aanbod heel genereus was, besloot ik dit te doen. Maar Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland hielden zich niet aan hun afspraken tegen mij en uiteindelijk gooide ik medio september 2006 zelf de handdoek in de ring en stopte met het zaken doen met Goodwood en Floresteca.

Goodwood tot stoppen gemaand met verkoop Garantie Plannen door de AFM en DNB!

Nadat Goodwood Investments B.V. door de AFM en de DNB tot stoppen gemaand werden met de verkoop van garantieplannen kwam Floresteca B.V. Nederland in het spel van Goodwood Investments B.V. Na het noodgedwongen stopzetten van de activiteiten en het stoppen van de verkoop van teakpercelen, gebeurde er iets zeer opmerkelijks.

De slechte verkopers werden één voor één ontslagen bij Goodwood Investments B.V. De beste verkopers van Goodwood Investments B.V., enkele tientallen, werden verplicht gesteld om voor Floresteca B.V. Nederland te gaan werken. Dit gebeurde ondanks dat ze geen belangenverstrengeling mochten hebben van de AFM. Momenteel is er nog maar één verkoper, de heer Andy Dekker actief bij Floresteca B.V. Nederland, de anderen zijn intussen al lang ontslagen nadat hun cliëntenbestand ten gunste van Floresteca B.V. was uitgemolken.

Belangenverstrengeling tussen Goodwood en Floresteca B.V!

Opmerkelijk was dat deze allerbeste verkopers van Goodwood Investments B.V. hun klantenbestand mee moesten nemen naar Floresteca B.V. Nederland. Dit moest van Goodwood Investments B.V. , ook hier hebben wij bewijs van en meerdere personeelsleden kunnen en willen hiervoor getuigen. Los hiervan gingen de toenmalige directeuren van Goodwood Investments B.V. de heer Damiaans en Mevrouw Agnes Heutz, die van verkoopster tot directeur gebombardeerd werd, voor Floresteca B.V. Nederland werken en wel op de bovenste etage boven Goodwood Investments B.V. in Zaandam. Hoezo geen belangenverstrengeling?

Fors in de buidel tasten.

De ex-verkopers van Goodwood moesten nu hun bestaande Goodwood investeerders gaan bellen om ze proberen over te halen om te gaan investeren bij Floresteca B.V. Nederland. Hun participaties bij Goodwood Investments B.V. zouden dan worden omgeruild voor producten van Floresteca B.V. Nederland. De Goodwood investeerder diende dan wel eerst opnieuw fors in de buidel te tasten om zijn participaties van Goodwood te mogen omzetten in een product van moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland. De investeerder zou bij het inruilen van zijn oude Goodwood Participaties en een forse bijbetaling dan kunnen kiezen uit obligaties, Garantie Certificaten, Rente Certificaten, Spaarrente Certificaten, Jaarrente Certificaten of High Yield Notes I of II met als doel om eerder uit kunnen stappen met een fors rendement zoals de oud-Goodwood verkopers voorspiegelden. De mooie beloftes die door Floresteca B.V. Nederland voorgespiegeld zijn, kunnen ook zij niet waarmaken. De geschiedenis herhaalt zich, want ook moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland kan zijn betalingsverplichtingen aan de investeerders niet waarmaken en deze investeerders zijn dus nu dubbel gepakt.

Informatie hieromtrent leest u in een volgend te publiceren nieuwsbrief.

Wat zeer opmerkelijk is bij deze actie van de oud-Goodwood medewerkers die voor Floresteca B.V. gingen werken is dat in eerste instantie juist alleen die cliënten van Goodwood Investments B.V. benaderd werden die een garantieplan hadden en/of een overeenkomst bezaten die na 60 maanden afgekocht kon worden tegen de hoofdsom. Uitsluitend deze cliënten werden obligaties aangeboden met zeer hoge rentes en die na 3 of 5 jaar dan verzilverd konden worden. De oud-Goodwood verkopers adviseerden de benaderde Goodwood-investeerders dit te doen gezien de situatie bij Goodwood Investments B.V. Voorgesteld werd door de oud-Goodwood verkopers dat men van Floresteca B.V. Nederland een behoorlijke rentevergoeding kreeg als men de oude contracten overdroeg aan Floresteca B.V. Nederland. Indien men dat deed, kreeg men een obligatie die over 3 of 5 jaar uitgekeerd zou worden zodat er eerder gestopt kon worden met de investering. Maar wel met de uitdrukkelijke voorwaarden dat indien Floresteca B.V. Nederland het uit te keren bedrag op de expiratiedatum, om wat voor reden dan ook, niet kon uitbetalen men nog meer bomen als onderpand zou krijgen.

PAS OP! Alleen het economisch eigendom van de bomen heeft u als onderpand. Informatie hierover vindt u in de volgende nieuwsbrief. Feitelijk gezien komt het er op neer dat Floresteca B.V. Nederland eigenaar wordt van uw eigen opstanden met een kortere levensduur en u als nieuw onderpand jongere bomen terug krijgt die een langere tijdsduur hebben en dat terwijl u nog meer geld heeft geïnvesteerd in de bomen. Het nieuwe onderpand (het economisch eigendom van de bomen) staat aanmerkelijk verder van de eind kap af. De oude bomen van Goodwood Investments B.V. die u hebt ingeleverd waren al vele jaren dichter bij de eind kap.

Erg slim bedacht van Floresteca B.V. Nederland!

Floresteca B.V. Nederland vergaarde dus uitsluitend de teakpercelen van Goodwood-investeerders die binnenkort tot uitkering moesten komen. Een ander nevenbedrijf dat ook al 10 jaar actief is, is Quadris gevestigd op Isle of Man in Engeland. Deze koopt zogenaamd percelen in van Floresteca B.V. Nederland, die op zijn beurt weer percelen van Goodwood investeerders overneemt. (Op Quadris komen we later terug).

Als Goodwood Investments B.V. voorspiegelt dat men alleen de investeerders van de garantieplannen kan uitbetalen als zij de overeenkomst van de investeerders hebben doorverkocht; hoe is het dan geregeld als de cliënt een omzetting heeft gedaan van zijn participaties, met forse bijbetaling, met Floresteca B.V. Nederland. Krijgt Goodwood Investments B.V. dan betaalt van Floresteca B.V. Nederland of wordt deze schadeloos gesteld met behulp van de latere rechten van een deel van de kapopbrengsten?

Afbetalingsregelingen Garantieplannen.

Goodwood Investments B.V. heeft in het verleden vele betalingsafspraken gemaakt met investeerders in verband met hun garantieovereenkomst. In totaal waren er meer dan 8.000 Garantieplan-investeerders die op een later moment uitbetaald dienden te worden. Met toen al ruim 1.500 eisers werd afgesproken dat Goodwood Investments B.V. in, 24, 36 of 48 maandtermijnen deelbetalingen zou doen aan de gedupeerde investeerders. Goodwood Investments B.V. stelde dat zij dit aan de institutionele beleggers ging doorverkopen. Wie zijn dit dan? Is het überhaupt wel doorverkocht of heeft Goodwood Investments B.V. deze doorverkochte hectares zelf in zijn bezit? Of heeft moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland de hectares zelf teruggekocht terwijl dit geen institutionele belegger is? In een officiële verklaring, welke in ons bezit is, zegt Floresteca B.V. Nederland voor € 35.000.000, - (zegge vijfendertig miljoen euro) aan garantieplannen te hebben teruggekocht van Goodwood Investments B.V.

Forse vorderingen op moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland.

Als dit zo is, hoe is het dan gesteld met de opbrengstrechten van de tussentijdse kap van deze teruggekochte hectares? Indien het zo is dat Floresteca B.V. Nederland de opbrengstrechten heeft, hoe kan het dan zo zijn dat men niet in staat is om de expirerende obligaties, High Yielt Notes I + II en zelfs de simpele jaarrentes van de Jaarrente Certificaten uit te betalen en dat daarbij de schuld aan de investeerders intussen al is opgelopen tot ver boven de € 18.000.000, - aan direct opeisbare vorderingen aan het adres van Floresteca B.V. Nederland waarvan Bureau Fraude Recht & Geldzaken intussen vele miljoenen voor gedupeerde investeerders behartigt en in behandeling heeft bij Floresteca B.V. Nederland. Onder dwang van Bureau Fraude Recht & Geldzaken worden er opnieuw succesvol forse betalingsregelingen getroffen maar nu met Floresteca B.V. Nederland. Ook hierover zullen wij u nog uitgebreid gaan informeren inclusief onomstotelijke bewijzen. Als mocht blijken dat Goodwood Investments B.V. geen betalingen meer kan verrichten met betrekking tot de afgesproken betalingsregelingen van ‘gedupeerde investeerders’, dan staat er in de overeenkomst dat de investeerders voor het restant bedrag van hun vordering opnieuw bomen als onderpand terug zullen krijgen. Opmerkelijk is dat bij sommige cliënten is geconstateerd dat zij niet hun oude participatie, die al dichter tegen de eind kap aan zit, maar juist jongere aanplant terug kregen, die juist verder van de eind kap afzit. De cliënten worden dus blijkbaar besodemietert?

De vraag blijft?

Hoe zijn zij dan aan deze jongere aanplant gekomen? Goodwood heeft immers geen geld om deze bomen in te kopen! Vele investeerders hebben nog steeds geen tussenkap uitkeringen ontvangen. Namens Goodwood Investments zijn vele varianten van uitleg hierover;

  • De bomen moeten nog een paar jaar langer groeien.
  • De bomen zijn gekapt maar er zijn nog geen kopers.
  • De bomen zijn gekapt maar er moet nog berekend worden wat de opbrengst is. Dit moet soms na drie jaar nog steeds gebeuren.
  • De bomen zijn gekapt maar moeten langer drogen.
  • De kosten waren hoger dan de baten.

De bomen zijn dus wel gekapt! Floresteca heeft de kosten hiervoor berekend en de bomen zijn doorverkocht aan een kopende partij. Welke partij?.

Met als resultaat dat de investeerder een deel van zijn bomen kwijt is en geen opbrengst heeft!

Floresteca heeft wel opbrengsten uit de ‘ongecontroleerde’ kosten van het kappen en de verkoop van het hout. Ook de koper van het hout heeft goed verdiend, maar de vraag blijft wie is deze koper, is dit een werkelijk onafhankelijke koper of hebben zij alles zelf opgekocht!

Hierop gaan wij nog uitvoerig op door in een volgende nieuwsbrief op onze site.

Misleid en besodemieterd door Goodwood Investments B.V.!

In januari 2009 hebben bijna alle investeerders die een garantieplan bezitten of een afkoopovereenkomst hebben en/of al een afbetalingsregeling hadden getroffen met Goodwood Investments B.V. een brief gekregen van directeur Eibergen Santhagens. Hierin stond geschreven dat alle uitbetalingen en/of afbetalingsregelingen aan investeerders per direct zijn stopgezet met de nadrukkelijke mededeling dat hier geen uitzonderingen op mogelijk zijn.

Het gaat hier om investeerders die een garantieplan hadden afgesloten en om investeerders met een contract dat afkoopbaar is! Het betreft hier de stopzetting van alle betalingen aan alle investeerders die een afbetalingsregeling hadden met Goodwood Investments B.V. of betalingen aan investeerders die hun contract al hadden opgezegd maar nog geen geld hadden ontvangen van Goodwood Investments B.V., dit geldt ook voor contracten die op een latere termijn verzilverd zouden kunnen worden.

Opnieuw worden investeerders die ook een afbetalingsregeling hadden met Goodwood Investments B.V. besodemieterd. Bureau Fraude Recht & Geldzaken veegt ook in dit geval opnieuw de vloer aan met directeur Eibergen Santhagens en vernietigt hierbij de geloofwaardigheid van Goodwood Investments B.V. met keihard bewijs.

Wij hebben namelijk onomstotelijk bewijs dat er wel degelijk forse bedragen zijn uitgekeerd in de periode van januari 2009 tot januari 2010 aan Goodwood-investeerders. Dit is namelijk betaald aan investeerders dankzij Bureau Fraude Recht & Geldzaken. Echter de investeerders hebben zwijgplicht opgelegd gekregen. Wij zullen de bewijzen gaan publiceren maar laten de cliëntnamen weg in verband met hun privacy.

Als voorbeeld: In de eerste week van oktober 2009 heeft er een kort geding plaatsgevonden in verband met de garantieplannen. Dit kort geding was aangespannen door Bureau Fraude Recht & Geldzaken in de persoon van de heer Vermeulen, mocht Goodwood Investments B.V. dit nog niet weten, zoals zij stelselmatig alles altijd ontkennen. Net zoals de heer Eibergen Santhagens nog steeds schrijft dat hij de heer Vermeulen niet kent. Ook dit zullen wij ontkrachten in een van onze volgende nieuwsbrieven.

Daar de heer Eibergen Santhagens uiteraard ook aanwezig moest zijn bij dit kortgeding, besloot directeur Eibergen Santhagens, op verzoek van zijn advocaat, om zich op de dag van het kort geding, slechts enkele minuten voor aanvang ziek te melden en zich terug te trekken. De advocaat van Spigthoff Advocaten die Goodwood Investments B.V. verdedigde, had duidelijk zeer veel moeite om rechtop te blijven staan. Hij was zeer gemakkelijk omver te blazen zoals ik al wist. “Er bleef niet veel van hem over, hij werd ongenadig in het stof gedrukt”.

Op 16 oktober 2009 zou de definitieve uitspraak van dit kortgeding volgen maar Goodwood Investments B.V. kreeg vooralsnog de gelegenheid van de rechtbank om in overleg met 2 door ons ingebrachte advocaten van Pels Rijcken te schikken voor of uiterlijk op 15 oktober 2009. Eén dag voor de definitieve uitspraak!

Opmerkelijk

Dan gebeurt er iets opmerkelijks. De definitieve uitspraak van het kortgeding op 16 oktober 2009 is plotseling verplaatst naar 29 oktober 2009! Dit kan alleen als er een onderlinge deal heeft plaatsgevonden met toestemming van de rechter en met akkoord van de advocaten, de investeerder en Goodwood Investments B.V. Hiermee kan Goodwood Investments B.V. de definitieve uitspraak voorkomen door nu voor 29 oktober 2009 de schade en kosten van investeerder vooralsnog te schikken met hem. En zo geschiedde! Met dank aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken. €125.000, -.

En er werden geen uitzonderingen gemaakt!

En ze hadden geen geld!

De definitieve uitspraak is hiermee voorkomen en afgedaan. Goodwood Investments B.V. redt opnieuw het vege lijf want de gevolgen waren enorm groot geweest als er wel een uitspraak was gekomen, een definitieve uitspraak die voor alle investeerders zou gelden, en wij weten wel hoe die zou luiden...(bakzeil) voor Goodwood Investments B.V. Uiteindelijk heeft de investeerder zijn geld €125.000 teruggekregen. En dat terwijl Goodwood Investments B.V. geen geld had. Blijkbaar hebben ze toch een toverstaf. Als je maar moeilijk doet.

Opvallend is dat onze cliënt direct na de schikking een zwijgplicht door Goodwood Investments B.V. of door de stille curator!, heeft opgelegd gekregen over de betaling. We hebben de naam van de investeerder, die ook lid is van de Vereniging Teak Participanten (VTP), ter bescherming weggelaten.

Goodwood Investments B.V. heeft meerdere cliënten betaald in 2009. Dit gebeurde van januari tot zelfs november 2009. Terwijl andere investeerders letterlijk de pest konden krijgen. Bureau Fraude Recht & Geldzaken stelde zich heel hard op tegenover Goodwood Investments B.V. en  tegen Floresteca B.V. Nederland en zal hen dwingen openheid van zaken te geven. Indien zij daar niet aan meewerken wacht hen de rechtbank. Wij zullen niet schromen de Belastingdienst en Justitie in te schakelen. Bureau Fraude Recht & Geldzaken eist volledige openheid van zaken in binnenkort te stellen vragen aan Floresteca B.V. Nederland en hun stichtingen en bestuursleden.

Helderheid en transparantie, medezeggenschap, beslissingsbevoegdheid en volledige controle zijn enkele eisen van ons die aan de orde gaan komen.

Teakfonds van Goodwood Investments B.V.

Goodwood Investments B.V. zou een zogenaamd Teakfonds oprichten en vraagt aan alle investeerders om hun rechten hiervoor in te leveren. Zij hebben intussen de investeerders al 2 jaar aan het lijntje gehouden en daarbij is ook nog eens, geheel, plotseling het Teakfonds verloren gegaan. Nadat Goodwood Investments B.V. het zo genaamde Teakfonds niet heeft door laten gaan, komen zij daarna met een nieuwe oplossing; het derde Teakfonds. Immers hadden zij met de firma ATF in het verleden een Teakfonds proberen op te richten en daarna met Goodwood Investments B.V. En dan nu weer met dezelfde firma ATF welke nota bene 100% eigenaar is van Goodwood Investments B.V.

Wij raden u aan om de bijdrage, die ze zogenaamd vrijwillig vragen, niet te betalen. Leest u eerst de uitgebreide informatie over hoe het Teakfonds daadwerkelijk in elkaar steekt in onze volgende nieuwsbrief op onze site.

Hebt u inmiddels wel deze zogenaamde vrijwillige bijdrage betaald aan de ATF, ofwel aan de ex-directeur van Goodwood Investments B.V. en voormalig bestuurslid van de ATF de heer Eibergen Santhagens, iets wat hij ook verzwegen heeft, dan kunt u de bijdrage terugvorderen. En mocht de heer Eibergen Santhagens aan u vragen waarom u het gestorte bedrag terug wilt, dan kunt u de heer Eibergen Santhagens doorverwijzen naar Bureau Fraude Recht & Geldzaken. Wij zullen hem dan tekst en uitleg geven over wat wij van hem eisen en verwachten betreffende de zogenaamde doorstart van het Teakfonds! Aan de hand van dat gesprek zullen wij bepalen of dat Teakfonds er wel of niet gaat komen.

Zoals eerder vermeld gaan wij hier bij de volgende nieuwsbrief zeer uitgebreid verder op in. Daarin vindt u ook informatie die u beslist moet weten.

Niets ondertekenen.

Wij raden alle investeerders met klam aan om in geen geval ook maar iets te ondertekenen of participaties in te leveren en eerst af te wachten, tot Goodwood Investments B.V., Floresteca B.V. Nederland, de ATF en Stichting Administratie en Trustkantoor Tectona al onze vragen hebben beantwoord. Deze vragen zullen wij binnenkort aan hen gaan voorleggen.

De bij dezen vragen behorende bewijsstukken zullen zij dan moeten aanleveren aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken.

Alle vragen die wij willen stellen, zullen wij eerst aan al onze cliënten voorleggen. Wij zullen u eerst de gelegenheid geven om zelf ook belangrijke vragen te stellen en verzoeken de cliënten dan ook mee te denken met ons. Hiervoor sturen wij u binnenkort een vragenlijst toe, deze dient u in te vullen en terug te sturen naar Bureau Fraude Recht & Geldzaken.

Aanmelden bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken.

Degenen die zich nog niet gemeld hebben bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken, adviseren wij nadrukkelijk om dit vooralsnog te doen omdat uw financiële belangen daadwerkelijk op het spel staan.

Over het officiële gespreksverslag op het hoofdkantoor van Floresteca B.V. Nederland tussen de heer Laurens Brouns en Bureau Fraude Recht & Geldzaken met zijn advocaten kunt u meer lezen in de volgende nieuwsbrief.

Het is niet zo simpel zoals u voorgespiegeld wordt door de VTP evenals ook door ATF, Goodwood Investments B.V., Floresteca B.V. Nederland ofwel de heren Laurens Brouns, Crispijn Matzer, en Eibergen Santhagens, zijn Stichtingen en beslissende oud-bestuurders en nu ook nieuwe bestuurders. Uiteraard proberen wij een faillissement van het moederbedrijf Floresteca B.V. Nederland te voorkomen en bieden hen in eerste instantie de mogelijkheid om met ons te praten en mee te werken aan onze eisen. Het is dan aan hen om te bepalen tot hoever zij hun spel willen spelen.

Faillissement Floresteca B.V. Nederland voorkomen.

In april 2011 hebben we al een faillissement weten te voorkomen omdat de heer Laurens Brouns toen per direct met Bureau Fraude Recht & Geldzaken in overeenstemming is gekomen over een terugbetalingsregeling ten gunste van de vele investeerders die hun vorderingen bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken hebben ondergebracht. Het was een stevige en redelijk grimmige onderhandeling die vijf en een half uur duurde en naast de heer Laurens Brouns was ook de heer Crispijn Matzer aanwezig. De bewijzen vindt u in een binnenkort te publiceren nieuwsbrief terug. Houdt u de website goed in de gaten! Leest u onze vervolgdelen die wij zullen gaan publiceren op onze site en houdt u onze website goed in de gaten daar er de komende tijd zeer veel belangrijke informatie wordt prijsgegeven.

Aanmelden als gedupeerde

Bent ook u een gedupeerde van Goodwood Investments B.V. of van moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland!

Dan is het zeker verstandig om het contactformulier welke u vindt op www.frauderechtengeldzaken.nlin te vullen en aan ons op te sturen.

Wij zullen dan met u een telefonische afspraak plannen om alle ins en outs te bespreken die voor u van groot belang zijn. Uiteraard is dit telefonisch onderhoudt geheel vrijblijvend. Het gesprek zal voor u zeer veel duidelijkheid scheppen en geeft een verhelderend beeld over de situatie waarin u zich bevindt en vooral wat er aan gedaan kan worden in verband met het veilig stellen van uw ingelegd kapitaal evenals uw eventuele rechten op tussen- en eind kap opbrengstrechten van uw investering.

Onderteken helemaal niets en betaal ook de zogenaamde vrijwillige bijdrage niet aan ATF. Deze bijdrage is zeker niet vrijwillig! U kunt straks veel informatie hierover lezen in onze volgende nieuwsbrieven en publicaties.