Nieuwsbrief 1

 Het ontstaan van Bureau Fraude Recht & Geldzaken

 

Het verhaal van de heer Frans Vermeulen oprichter en directeur van Bureau Fraude Recht & Geldzaken.

Ik ben van 1999 tot 2005 in dienst geweest van Goodwood Investments B.V. en van 2005 tot september 2006 als intermediair. Ik heb altijd te goeder trouw hun producten verkocht en groeide uit tot één van hun meest succesvolle topverkopers die miljoenen per jaar omzet genereerde.

Bovendien was ik op hun verzoek als verkoopmanager wekelijks zeer actief bezig om alle verkopers in groepen te trainen waarbij ze leerden hoe het beste verkocht kon worden. Door mijn aanpak en training zijn hierdoor heel veel goede verkopers ontstaan waardoor er een mega-omzet gerealiseerd kon worden.

Bonussen en veel geld verdienen was heel gewoon!

Ik heb heel veel geld verdiend bij Goodwood Investments B.V. maar hiervoor maakte ik wel vele uren. Veel geld verdienen was geen enkel probleem! Er werden goede provisies via een omzetstaffel betaald als je een goede omzet behaalde. Bovendien waren er altijd bonussen te verdienen in de vorm van audio visuele apparatuur, reizen, computers en grote geldbedragen. Mijn collega Andy Dekker en ik wonnen bijna altijd. Andy Dekker die nu bij Floresteca B.V. Nederland werkt en probeert Goodwood-investeerders over te halen om hun rechten bij Goodwood Investments B.V. om te ruilen voor een obligatie bij moedermaatschappij Floresteca B.V. Dit tegen forse bijbetalingen door de investeerders want anders is het niet mogelijk om je oude participaties van Goodwood om te zetten.

Intermediairs verdienden ook veel geld!

De intermediairs verdienden ook veel geld en kregen tot wel 17% provisie. Dit was afhankelijk van hun maand omzet. Los daarvan werden er ook aan vele investeerders grote cadeaus vergeven waaronder reizen naar Brazilië, kostbare en duurzame tuinmeubelen, fietsen en audio visuele middelen als zij maar boven een bepaald bedrag investeerden. Personeelsfeesten met etentjes en het uitdelen van bonussen waren heel gewoon. Niets wees er toen op dat er ook maar iets fout zat bij Goodwood Investments B.V.

Belangrijke schakel!

Intussen was ik een belangrijke schakel geworden tussen de directie en de verkopers. Ik wist van alle ins en outs binnen het bedrijf. Toen ik in 2005 besloot om op te stappen bij Goodwood Investments B.V. omdat ik zelfstandig ondernemer wilde worden, werd dat niet gewaardeerd. Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland boden mij aan om intermediair te worden binnen Goodwood Investments B.V. tegen zeer hoge provisies. Het aanbod vond ik dusdanig interessant dat ik besloot dit aan te nemen. Zo bleef ik voor beiden ondernemingen werkzaamheden verrichten en mocht ik ook voor Floresteca B.V. Nederland verkopen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verbood Goodwood samenwerking!

Enige tijd later kreeg Goodwood Investments B.V. het aan de stok met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM verbood Goodwood Investments B.V. samen te werken met Floresteca B.V. Nederland vanwege belangenverstrengeling. Vreemd genoeg werden vanaf dat moment ook provisies en rekeningen niet meer aan mij betaald en bleken zij zich niet meer als goede opdrachtgevers te gedragen. Medio september 2006 besloot ik per direct op te stappen. (Lees hierover meer in de eerst volgende nieuwsbrief).

Mijn hulp aan gedupeerden begon in 2008!

Het begon allemaal in 2008 toen ik werd benaderd door oude cliënten. Zij vertelden mij dat de garantieplannen niet uitgekeerd werden in verband met problemen bij Goodwood Investments B.V.

Eén van de gedupeerde investeerders kreeg ik zelfs huilend aan de telefoon. Hij was zijn huis kwijt geraakt door toedoen van Goodwood Investments B.V. omdat deze zijn garantieplannen niet uitbetaalden. De investeerder werd alleen maar aan het lijntje gehouden. De bank waar de investeerder zijn financierring voor deze garantieplannen had afgesloten heeft lange tijd gewacht en veel geduld gehad met de gedupeerde investeerder, maar Goodwood Investments B.V. had hier gewoon lak aan en betaalde helemaal niets aan de investeerder terug om zijn probleem op te lossen. Als Goodwood Investments B.V. gewoon zijn contractuele verplichting aan de investeerder strikt was nagekomen dan had de investeerder nu nog steeds zijn huis in zijn bezit gehad. Het is een schande en zeer hartverscheurend dat Goodwood Investments B.V. dit gewoon liet gebeuren en de investeerder letterlijk in de kou liet staan met alle gevolgen van dien. Het laat zien waar deze heren toe in staat zijn! In mijn ogen en naar mijn mening zijn het de grootste ratten die er bestaan en die zullen wij met alles wat in onze macht ligt hard gaan bestrijden en aanpakken. Ten einde raad vroeg deze investeerder mij om hulp.

Morele verplichting!

Nu kon ik uit twee dingen kiezen: Ik kon mijn hart laten spreken of ik kon mij keihard opstellen en zeggen: “Zoek het maar uit”. Ik kon er niet van slapen en probeerde te bedenken wat ik moest doen. Ik besloot uit humane redenen mijn hart te laten spreken en mijn schouders eronder te zetten. Ik wilde de cliënt niet afpoeieren en liet hem zijn dossier toesturen. Ook schakelde ik na het inlezen van zijn dossier direct een advocatenpartij in. Dit werd in eerste instantie de firma Pels Rijcken advocaten en notarissen welke ook optreedt als landsadvocaat en beschikken over ongeveer 150 advocaten. Tien weken later had de cliënt alsnog een deel van zijn geld ontvangen, € 40.000, - onder druk van de firma Pels Rijcken.

Intussen al tonnen in euro’s teruggehaald!

In de tussentijd namen meerdere investeerders contact met mij op. Ook hen hielp ik. Uiteindelijk kwamen er steeds meer investeerders en ook voor deze mensen heb ik met behulp van meerdere advocaten aantoonbaar tonnen in euro’s teruggehaald. En dit terwijl Goodwood Investments B.V. directeur Eibergen Santhagens zei geen geld te hebben en het er steeds op aan liet komen en op het laatste moment toch maar steeds betaalde. De heer Eibergen Santhagens kon mijn bloed wel drinken en zegt bijna drie jaar later dat hij mij niet kent! Door het feit dat de heer Eibergen Santhagens ontkent dat hij mij niet kent en dat wij volgens hem dus ook geen gelden hebben terug gehaald, vinden wij het tijd om even de echte waarheid boven water te halen. Ik zal in de volgende nieuwsbrief hier uitgebreid op terug komen en zal de heer Eibergen Santhagens direct door de mand laten vallen en zal zijn misleidingen en leugens gaan aantonen met bewijsbare feiten.

Rechtszaken en uitspraken!

Vanaf dat moment heb ik Bureau Fraude Recht & Geldzaken opgericht om meerdere gedupeerde investeerders te kunnen bijstaan en helpen.

Goodwood Investments B.V. kwam er achter, nadat ik toentertijd voor de eerste 14 cliënten ongeveer 8 ton had teruggehaald, de cliënten had bijgestaan en de veroorzaker was dat zij moesten uitbetalen aan deze gedupeerden. De heer Eibergen Santhagens van Goodwood Investments B.V. met moederbedrijf Floresteca B.V. Nederland op de achtergrond, startte direct een rechtszaak tegen de heer Frans Vermeulen.

Informatie over deze rechtszaken vindt u in een volgende nieuwsbrief en daar komen we later nog heel uitgebreid op terug met de zaaknummers.

Ernstige betalingsproblemen Floresteca B.V. Nederland!

Ook Floresteca B.V. Nederland heeft ernstige betalingsproblemen. Het gaat intussen al om meer dan

€ 18.000.000, - aan achterstallige betalingen van direct opeisbare vorderingen aan investeerders die hebben geïnvesteerd in de volgende producten:

  • de High Yielt Notes I + II,
  • de Rente Certificaten.
  • de Jaarrente Certificaten.
  • de Spaarrente Certificaten.
  • en allerlei zogenaamde speciale Jubileum Certificaten.

 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft intussen voor meerdere miljoenen euro’s aan vorderingen in behandeling voor gedupeerde investeerders van moedermaatschappij Floresteca B.V. en haalt tot op heden succesvol en aantoonbaar met behoorlijke dwang veel geld binnen voor deze gedupeerden. Er melden zich dagelijks nieuwe investeerders bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken die niet betaald worden door moedermaatschappij Floresteca B.V. en eveneens constant aan het lijntje gehouden worden door de heer Laurens Brouns en zijn rechterhand de heer Crispijn Matzer. U zult intussen wel begrijpen dat de heren Eibergen Santhagens van Goodwood Investments B.V. en Laurens Brouns van Floresteca B.V. Nederland mijn bloed wel kunnen drinken. Bureau Fraude Recht & Geldzaken beslist uiteindelijk over hun lot. Hier komen we later uitgebreid op terug.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken is grote eisende partij!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken is intussen uitgegroeid tot een grote partij eisende partij en heeft intussen meer dan duizend dossiers in behandeling voor gedupeerde investeerders van zowel Goodwood Investments B.V. - Goodwood Direct Marketing B.V. - ATF (Amazon Teak Foundation) en Floresteca B.V. Nederland. Onder zware dwang worden thans door Bureau Fraude Recht & Geldzaken maandelijks gelden teruggehaald bij Floresteca B.V. Nederland voor gedupeerde investeerders die nu ook bij moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland niet betaald worden.

De feiten en bewijzen hieromtrent komen aan de orde in de volgende nieuwsbrieven. Bureau Fraude Recht & Geldzaken pakt de zaken flink aan achter de schermen en heeft ook bewijzen die er niet om liegen. Voorlopig is het Bureau Fraude Recht & Geldzaken die de touwtjes in handen heeft en staat Floresteca B.V. Nederland met de rug tegen de muur. Ook de bestuurders van Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona en de nieuwe zogenaamde Amazon Teak Foundation zullen wij straks aanpakken. Bureau Fraude Recht & Geldzaken zal u de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen door middel van de nieuwsbrieven.

Aanmelden als gedupeerde

Bent ook u een gedupeerde van Goodwood Investments B.V. of van moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland!

Dan is het zeker verstandig om het contactformulier welke u vindt op www.frauderechtengeldzaken.nlin te vullen en aan ons op te sturen.

Wij zullen dan met u een telefonische afspraak plannen om alle ins en outs te bespreken die voor u van groot belang zijn. Uiteraard is dit telefonisch onderhoudt geheel vrijblijvend. Het gesprek zal voor u zeer veel duidelijkheid scheppen en geeft een verhelderend beeld over de situatie waarin u zich bevindt en vooral wat er aan gedaan kan worden in verband met het veilig stellen van uw ingelegd kapitaal evenals uw eventuele rechten op tussen- en eind kap opbrengstrechten van uw investering.

Onderteken helemaal niets en betaal ook de zogenaamde vrijwillige bijdrage niet aan ATF. Deze bijdrage is zeker niet vrijwillig! U kunt straks veel informatie hierover lezen in onze volgende nieuwsbrieven en publicaties.