Nieuwsbrief  7

 

Betrouwbaarheid!

 

Hoe betrouwbaar is de heer Eibergen Santhagens?

De feiten op een rij over GoodWood Investments B.V. directeur Eibergen Santhagens!

Alle beschreven informatie berust op aantoonbare feiten waarvan Bureau Fraude Recht & Geldzaken het onomstotelijke bewijs heeft.

Ons gezamenlijk belang!

Onderstaand leest u enkele belangrijke zaken die van groot belang zijn, wat absoluut duidelijk dient te worden en wat de doelstellingen zijn.

1. Uw geïnvesteerd vermogen veilig stellen.
2. Uw kap opbrengstrechten veilig stellen.
3. Uw economisch eigendom veilig stellen.
4. Grip en duidelijkheid krijgen op de opbrengstrechten.
5. Helderheid, openheid van zaken en transparantie.
6. Medezeggenschap en controlerende taken.
7. Kap en overige werkzaamheden onder controle stellen.
8. Het bewijsbaar maken van alle gemaakte kosten ect.
9. Strikte controle op de uitvoerende taken van de Stichtingen ATF en Tectona.
 

De feiten op een rij!

Als eerste feit, duidelijkheid betreffende de betrokken bedrijven waar de heer Eibergen Santhagens zowel de scepter zwaaide als directeur en gelijktijdig bestuursfuncties bekleedde.

Dit betreft: Goodwood Investments B.V. , Goodwood Direct Marketing B.V., ATF, de Stichting ATF en de Stichting Tectona

Op onze website www.frauderechtengeldzaken.nlheeft u kunnen lezen dat Goodwood Investments B.V. directeur Eibergen Santhagens en daarnaast moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland in 2008 (allebei apart) meerdere rechtszaken hadden aangespannen tegen de heer F. Vermeulen in verband met zijn steun aan investeerders om gelden terug te vorderen en om de latere kap opbrengstrechten en het economisch eigendom veilig te stellen. Daarnaast probeerde de heer Vermeulen ook helderheid, transparantie, strikte controle en medezeggenschap te verkrijgen in verband met de economische rechten en opbrengstrechten van de investeerders. Intussen is Bureau Fraude Recht & Geldzaken uitgegroeid tot een grote eisende partij die opkomt voor de belangen van gedupeerden, die bij Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland hebben geïnvesteerd.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken is tot op heden als enige partij hierin aantoonbaar zeer succesvol.

Tot grote ergernis van de heer Eibergen Santhagens, betaalde Goodwood Investments B.V. veel gelden terug aan de gedupeerden en kwam de heer Eibergen Santhagens er ook nog achter dat de heer Vermeulen van Bureau Fraude Recht & Geldzaken degene was die hem in de hoek had gedreven en het hem erg lastig maakte.

De heer Eibergen Santhagens besloot onmiddellijk om de heer Vermeulen tot stoppen te dwingen. In eerste instantie probeerde hij de heer Vermeulen meerdere malen telefonisch tot stoppen te manen en later dreigde hij met een rechtszaak. Ook moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland dreigde direct met een rechtszaak tegen de heer Vermeulen daar ook Floresteca B.V. Nederland fors in de buidel moest tasten in verband met de vorderingen.

De heer Vermeulen weigerde gehoor te geven aan de dreigende woorden van de heer Eibergen Santhagens en stelde op zijn beurt aan de heer Eibergen Santhagens voor om per direct alle gedupeerden die bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken waren ondergebracht per omgaand schadeloos te stellen. Indien hij hier geen gehoor aan zou geven, dan was het onnodig om verder nog contact te zoeken met de heer Vermeulen en mocht hij wat de hem betrof zijn dreiging om een rechtszaak aan te spannen doorzetten. En zo geschiedde!

De heer Eibergen Santhagens maar ook moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland gingen gelijktijdig een rechtszaak aanspannen tegen de heer Vermeulen. Het is onnodig om aan te geven dat de heer Eibergen Santhagens, de heer Vermeulen wel degelijk kende vanaf oktober 2008 terwijl hij in 2011 het tegendeel beweerde.

Op de nieuw opgestarte website van Amazon Teak Foundation ( ATF) en Tectona staat dat de heer Eibergen Santhagens zegt dat hij Bureau Fraude Recht & Geldzaken niet kent laat staan dat zij gelden hebben teruggehaald. Dit zijn de eerste twee leugens van de Goodwood Investments B.V. directeur Eibergen Santhagens (anno 2011).

Op deze website is ook een doorverwijzing naar de Vereniging van Teak Participanten ( VTP), die ook meerdere belangen heeft maar daar komen we later nog uitgebreid op terug.

Rechtszaak 1.


In 2008 begint de heer Eibergen Santhagens een rechtszaak tegen de heer Vermeulen vanwege zijn hulp aan Goodwood Investments B.V. investeerders. Inmiddels is duidelijk dat alle door de heer Eibergen Santhagens en Floresteca B.V. Nederland aangespannen rechtszaken zijn verloren, onderstaand heeft betrekking op de vonnissen van 14 januari 2010 en 15 april 2010.

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton
Locatie Zaandam
Zaaknummer: 407505
Rolnummer : 8895/08
Datum uitspraak: 14 januari 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

Op het gebied van de besloten vennootschap Goodwood Direct Marketing BV versus Frans Vermeulen

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton
Locatie Zaandam
Zaaknummer: 407510
Rolnummer: 8896/08
Datum uitspraak: 14 januari 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

Op het gebied van de besloten vennootschap Floresteca BV versus Frans Vermeulen

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton
Locatie Zaandam
Zaaknummer: 407505
Rolnummer: 8895/08

Datum uitspraak: 15 april 2010

Op het gebied van de besloten vennootschap Goodwood Direct Marketing BV versus Frans Vermeulen

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton
Locatie Zaandam
Zaaknummer: 407510
Rolnummer: 8896/08
Datum uitspraak: 15 april 2010

VONNS VAN DE KANTONRECHTER

Op het gebied van de besloten vennootschap Floresteca BV versus Frans Vermeulen

De belangenverstrengeling!


Als tweede feit, zullen wij u een aantal harde bewijzen laten zien dat Eibergen Santhagens opnieuw de waarheid niet spreekt en dat er wel degelijk veel geld is terug gehaald door de inspanning van Bureau Fraude Recht & Geldzaken. Wij zullen meerdere bewijzen plaatsen in onze nieuwsbrieven, gezien de gevoeligheid van deze bewijzen laten wij de namen van de investeerders uit private overweging weg.

De heer Eibergen Santhagens bekleedde de volgende functies sinds 2008 bij:

 • Goodwood Investments BV – als directeur
 • Goodwood Direct Marketing BV – als directeur
 • ATF – als directeur
 • De Stichting ATF – als bestuurder
 • De Stichting Tectona – als voorzitter

 

Zijn beheer taken: 

 • Een Teakfonds oprichten en beheren voor Goodwood Investments B.V.
 • Het faillissement van Goodwood Investments B.V.!
 • Een Doorstart nieuw Teakfonds ATF als directeur nadat hij
  Goodwood Investments B.V. tot zijn faillissement heeft gebracht.
 • Nieuwe beheer activiteiten voor het nieuwe ATF! Als bestuurder,
  deze taken had Eibergen Santhagens dus al vanaf 2008!
 • Inzake vrijwillige bijdrage voor beheer nieuwe ATF en wederom een
  nieuw Teakfonds oprichten als directeur en bestuurder!
 • Onderhandelen met Amazon teak Foundation ( ATF)? Met wie!
  Hij is immers zowel bestuurder en directeur van ATF!

 

Verder:

 • Onderhandelen met Floresteca BV. Nederland?
 • Onderhandelen met Quadris?
 • Onderhandelen met de curator van Goodwood Investments B.V.?
 • Onderhandelen met Floresteca SA de plantage?
 • Rechtszaken behandelen inclusief volmacht van Floresteca B.V. Nederland om ook namens hen op te treden in een rechtszaak tegen de heer Vermeulen!
  Erg vreemd is dat de heer Eibergen Santhagens dus ook de rechtszaak voor Floresteca B.V. Nederland doet tegen de heer Vermeulen dus ook weer belangenverstrengeling.
  Dit verklaart dus al een heleboel!
 • Controlerende - adviserende en beheer taken van de Stichting ATF en Tectona terwijl hij (zelf bestuurder) is van beide!

 

De heer Eibergen Santhagens is in 2008 begonnen als directeur (zie tussentijds verslag directie ATF, 22 juni 2011 op de site van het nieuwe ATF).

Eerst even de voorgeschiedenis.

In 2008 komt Goodwood Investments B.V. in de problemen met het terugbetalen van ingelegde gelden aan investeerders. De toenmalige directie bestond toen nog uit de heer Ferdinand Damiaans, mevrouw Agnes Heutz en de heer Stevan Proietty en natuurlijk de overige personeelsleden Riekele Stobbe en Andy Dekker en vele andere personeelsleden die wij later bij Floresteca B.V. opnieuw tegen komen. Wel degelijk dus samenspel en belangenverstrengeling tussen Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland onder leiding van de heer Eibergen Santhagens!

De beste verkopers van Goodwood Investments B.V. zijn intussen ook al bij Floresteca B.V. Nederland aan het werk gezet met medeneming van hun complete bestand van de Goodwood Investments B.V. investeerders, ook hier is belangen verstrengeling weer aangetoond!

Uiteraard heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken voldoende getuigen en bewijs hiervoor. Mocht Bureau Fraude Recht & Geldzaken de rechter moeten inschakelen dan zijn de getuigen bereid hun medewerking te verlenen, tegen de heer Eibergen Santhagen en Floresteca B.V. Nederland. Wij merken hierbij op, dat Floresteca B.V. zelf thans meermalen maandelijks overleg pleegt met Bureau Fraude Recht & Geldzaken en zich netjes aan de afspraken houdt die wij met Floresteca B.V. Nederland hebben gemaakt. De maandelijks over te maken bedragen die wij hebben afgedwongen voor de vele bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken ondergebrachte Floresteca B.V. Nederland investeerders die thans forse vorderingen hebben verlopen tot op heden uitstekend.

De Bevoegdheden van de heer Eibergen Santhagens!

In 2008 komt de heer Eibergen Santhagens in het spel bij Goodwood Investments B.V. en hij neemt blijkbaar alles over van de huidige directie. Hij zet de bestaande directie snel helemaal buitenspel en ontslaat hen!

De eerste vraag die bij ons opkomt is? Wie heeft de heer Eibergen Santhagens aangenomen bij Goodwood Investments B.V. met welke bevoegdheden en uit hoofde van welke functie? Wie heeft hem de andere functies en bevoegdheden gegeven in verband met de eerder genoemde bedrijven? Immers dit zijn allemaal losstaande bedrijven. En hoe kan het gebeuren dat de heer Eibergen Santhagens eigenhandig de overige directieleden heeft kunnen ontslaan? Een uiterst vreemde situatie. Hier zullen wij later dieper op ingaan!

Dan komen er plotseling meerdere en achtereenvolgende rechtszaken tegen Goodwood Investments B.V. in verband met de uit te keren Garantieplannen aan investeerders. Je zou toch zeggen, dat de huidige zittende directie dan onmiddellijk de rechtszaken zouden moeten gaan begeleiden maar van deze directieleden horen wij helemaal niets meer en zijn dus blijkbaar al weg? Hoe kan dit en vooral onder welke vertrek condities moesten zij het veld ruimen! Zij waren wel in staat om meer dan

€ 200.000.000, - binnen te halen maar mogen blijkbaar niet hun functie verder uitvoeren! De heer Eibergen Santhagens komt net binnen wandelen, hij doet dus gelijk de rechtszaken voor Goodwood Investments B.V. en schopt bovendien alle directieleden eruit en krijgt vervolgens te maken met de heer Vermeulen.

Dan volgt er een mededeling aan alle investeerders.

Vervolgens komt er plotseling een mededeling per brief van de heer Eibergen Santhagens die blijkbaar alle functies, directeursbanen en bestuursfuncties heeft overgenomen van alle drie de ontslagen directieleden (Damiaans, Proietty en Heutz) en gelijk ook maar even van alle afzonderlijke bedrijven (de stichtingen). Het is volkomen onduidelijk van wie hij al deze functies heeft verkregen en door wie hij hiertoe is benoemd? Niet door de oude directieleden die blijkbaar direct verzwolgen zijn en/of geheel monddood zijn gemaakt. Wie heeft de heer Eibergen Santhagens deze plotselinge macht gegeven en heeft hem aangenomen?

In de brief van januari 2009 werd aangegeven: “Dat alle betalingen aan investeerders die één of meerdere Garantieplannen en/of afkoopbare overeenkomsten bezaten per direct werden stopgezet door Goodwood Investments B.V. Dit omdat zij last hadden van de krediet crisis, maar ook op last van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) in verband met het meervoudig overtreden van de wet daar zij geen vergunning had van de DNB. In deze brief staat onomstotelijk vast dat er geen enkele betaling meer aan investeerders gedaan zal worden, ook als u al een afbetalingsregeling met Goodwood Investments B.V. was overeengekomen. Naast dat er geen betalingen meer zullen gedaan worden staat ook in dezelfde brief dat er tevens ook geen enkele uitzondering meer gemaakt kan worden hieromtrent aan de investeerders en iedereen onder één kam geschoren wordt. “

Het volgende feit!

Als derde feit, krijgen de investeerders in oktober 2009 opnieuw een brief! Dit is de tweede brief van de heer Eibergen Santhagens. Hierin staat dat er een Teakfonds opgericht gaat worden. Dit houden zij vervolgens 2 jaar lang vol aan de niets vermoedende en compleet overrompelde investeerders. Zoals al eerder voorspeld door de heer Vermeulen komt het fonds er uiteindelijk niet. Net zoals in 1998 (het eerste) zogenaamde fonds van ATF er ook niet kwam nadat de investeerders drie jaar lang aan het lijntje gehouden werden. Ook dit aangekondigde fonds heeft dus drie jaar lang geduurd voor dat het plots sneuvelde en dat met nog maar een paar puntjes te gaan!

Dan kondigt de heer Eibergen Santhagens van Goodwood Investments B.V. plotseling aan, de geschiedenis herhaald zich, nadat de investeerders ook net zoals toen bij ATF maar nu twee jaar lang aan het lijntje gehouden waren, dat zij surseance van betaling moesten aanvragen en een faillissement snel binnen 6 weken zou volgen.

Er werden wel degelijk uitzonderingen gemaakt en er werden wel degelijk flinke sommen geld betaald aan investeerders, zelfs gewoon vanaf januari 2009 tot 2010.

Wat opviel was dat de investeerders die wel betaald werden een zwijgplicht opgelegd kregen. Wat de heer Eibergen Santhagens niet wist was dat de heer Vermeulen hier wederom achter zat en hij de kortgedingen had geregeld voor de investeerders en daardoor de ontwikkelingen goed kon volgen.

De eerste prangende vraag was: Wie heeft de zwijgplicht opgelegd aan de investeerders!

Heeft Goodwood Investments B.V. dit gedaan, of heeft de stille curator dit opgelegd, immers mocht het niet uitlekken dat er wel gewoon gelden betaald werden en er dus uitzonderingen werden gemaakt. Er bleek dus dat er wel degelijk geld aanwezig was bij Goodwood Investments B.V. en het was dus een leugen dat zij geen geld hadden. Een tweede prangende vraag was vervolgens, waar kwamen de vele honderd duizenden euro’s dan vandaan! Goodwood Investments B.V. had blijkbaar een toverstaf!

De betrouwbaarheid van de heer Eibergen Santhagens is dus blijkbaar ver te zoeken daar hij wel degelijk gedupeerde investeerders betaalde nadat hij in zijn brief in januari 2009 stelde dat er geen betalingen meer zouden plaatsvinden en ook geen uitzonderingen hieromtrent meer gemaakt zouden worden!

De heer Eibergen Santhagens maakte dus wel degelijk uitzonderingen en deed dat ook nog eens ten koste van alle andere investeerders die ook vorderingen hadden op Goodwood Investments B.V.  De bewering dat zij op last van de AFM en DNB in verband met het meervoudig overtreden van de wet geen betalingen meer mochten verrichten daar zij geen vergunning had van de DNB is daarmee ook met voeten getreden.

De investeerders werden dus opnieuw bedonderd. Over betrouwbaarheid gesproken zou ik zeggen!

Er volgen nog meer feiten!


Op de site van Goodwood Investments B.V. staat bij de veel gestelde vragen, dat bij faillissement van Goodwood Investments B.V. aldus Eibergen Santhagens, er niets te halen valt en dat Goodwood Investments B.V. ook geen eigendommen heeft en ook geen eigen hectares in bezit heeft en slechts een verkoop partij is.

Vijfde feit! Wel, de heer Eibergen Santhagens heeft opnieuw de waarheid niet gesproken en ook de waarheid niet juist gepubliceerd! Goodwood Investments B.V. had wel degelijk eigen hectares in bezit. Een gedeelte van deze hectares verkochten zij in etappes aan niemand minder dan aan moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland! De rest probeert hij dus via de particuliere weg zonder vergunning door te verkopen!

Zesde feit: de heer Eibergen Santhagens heeft wel degelijk hectares geprobeerd te verkopen aan de investeerders, vooral in het vierde kwartaal van 2010 en dan ook nog eens enkele dagen voordat hij surseance van betaling aanvroeg voor Goodwood Investments B.V.! Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft namelijk een pseudokoop opgezet en Goodwood Investments B.V. trapte daar heel gemakkelijk in. De heer Vermeulen merkt hierbij direct op dat Goodwood Investments B.V., een verbod op verkoop van teakpercelen had, daar zij hiervoor geen vergunning heeft gekregen van de AFM om zelf hectares te mogen aanbieden dan wel te verkopen aan investeerders. Goodwood Investments B.V. gaat dus zonder vergunning van de AFM gewoon toch verkopen (anno 2010) en de heer Eibergen Santhagens heeft dus gewoon maling aan de AFM en overtreed gewoon opnieuw de wet! Wij zullen de AFM hierop wijzen en het bewijsstuk toesturen en hen om opheldering vragen en uiteraard vragen wat zij hiermee gaan doen!

Het antwoord van de AFM zullen wij later publiceren als wij deze hebben ontvangen.

Er zijn nu intussen dus al zes feiten aangetoond en er volgen er nog meer!

De investeerders die op het zogenaamde speciale aanbod van Goodwood Investments B.V. zouden zijn ingegaan, zouden dus gewoon in de val zijn getrapt. Immers de heer Eibergen Santhagens wist donders goed dat hij binnen een korte termijn het faillissement van Goodwood Investments B.V. zou aanvragen en dus maakte de goed gelovige investeerder gewoon geen enkele kans meer en raakte daardoor zijn geld kwijt en zou ook nog worden meegezogen in het faillissement!

Een werkelijk walgelijke actie van de heer Eibergen Santhagens die de scepter zwaait bij Goodwood Investments B.V.! Dit geeft dan ook direct aan hoe het gesteld is met de mentaliteit van de heer Eibergen Santhagens! Ik noem dit een buitengewoon schofterige actie van Goodwood Investments B.V., om over de rug van een argeloze investeerder die zijn vertrouwen geeft aan dit bedrijf gewoon willens en wetens toch hectares aan te bieden zonder vergunning van de AFM en dan ook nog met de voorkennis dat je surseance van betaling gaat aanvragen waarop een faillissement zal volgen.

Wij hebben het onomstotelijke bewijs hiervan dat Goodwood Investments B.V. wel degelijk eigen hectares in bezit had en zullen dit aantonen op onze site! Dit zijn dus al meer feiten die niet op waarheid berust zijn. Zelfs op de site van het nieuwe ATF staat dat hij nimmer is betrokken bij verkoop van teakpercelen aan particulieren.

Aangenomen als interim-manager of als directeur van Goodwood Investments B.V.!

De heer Eibergen Santhagens komt in 2008 binnenwandelen bij Goodwood Investments B.V. als vierde man en volgens alle briefwisselingen van de heer Eibergen Santhagens is hij blijkbaar per direct als directeur aangenomen. Hij werd dus aangetrokken naast alle andere directeuren! Blijkbaar ter versterking of juist als puinruimer!

Een opmerkelijk feit wat wij constateren is dat er dus vier directeuren op één paard zitten die allemaal Goodwood Investments B.V. en Goodwood Direct Marketing B.V. leiden maar ook de twee Stichtingen ATF en Tectona terwijl Goodwood Investments B.V. in zware financiële problemen zit en zijn verplichtingen aan de investeerders niet kan nakomen. Vier directeuren die allemaal een fors salaris zullen ontvangen!

Erg vreemd als je bij Goodwood Investments B.V. als directeur aangenomen wordt dat je dan ook werkzaamheden gaat verrichten in de twee stichtingen die toch echt onafhankelijk dienen te zijn en tevens ook gelijk directeur bent voor Goodwood Direct Marketing B.V.

Opmerkelijk is ook, dat de overige directeuren die feitelijk dus de scepter zwaaiden bij Goodwood Investments B.V. plotsklaps nergens meer vermeld worden. Blijkbaar geen enkele zeggenschap meer hadden over Goodwood Investments B.V. en blijkbaar ook geen beslissingen meer mochten nemen over Goodwood Investments B.V. en de twee stichtingen met waarschijnlijk ook nog eens een forse afkoop bonus!

Plotseling heeft de heer Eibergen Santhagens dus het roer bij Goodwood Investments B.V. volledig overgenomen en heeft alle directeuren eruit gewerkt en vanaf dat moment leid de heer Eibergen Santhagens deze en alle andere Toko’s!

De heer Eibergen Santhagens neemt ook de taak over als directeur van ATF, als directeur van Goodwood Direct Marketing, als bestuurder van de Stichting Amazon teak Foundation (ATF) en als voorzitter van de Stichting Tectona?.

Wie heeft hem hiervoor benoemd? Wie heeft hem hiervoor aangenomen!?Wie heeft hem deze bevoegdheden naast de bevoegdheden van Goodwood Investments B.V. gegeven en tegen welke salaris betalingen per bedrijfsonderdeel? Het is dus een feit dat sinds 2008 het de heer Eibergen Santhagens is die alle taken uitvoert met de hoogst beklede functies voor zowel Goodwood Investments B.V., Goodwood Direct Marketing B.V., de Stichting ATF en de Stichting Tectona!

Dan komt er wederom een prangende vraag! De stichtingen dienen toch onafhankelijk te werken?

Los van deze feiten is het dus zo, dat de heer Eibergen Santhagens vanaf 2008 al verantwoordelijk was voor alle taken die uitgevoerd dienden te worden ten gunste van de investeerders.

Opmerkelijk is dat ATF de oprichter en 100% eigenaar van Goodwood Investments B.V. is en intussen is geïntrigeerd in Goodwood Investments B.V. Je zou dan toch veronderstellen dat niet Goodwood Investments B.V. de taken van ATF zou moeten doen maar juist andersom. De moedermaatschappij ATF zou dus de taken van Goodwood Investments B.V. moeten doen. Het wordt namelijk duidelijk waarom zij op voorhand hiervoor gekozen hebben. Met het oog op de toekomst wanneer Goodwood Investments B.V. bijvoorbeeld plotseling failliet zou gaan. In dat geval hebben zij altijd nog de moedermaatschappij ATF achter de hand die zij dan weer uit de kast kunnen trekken! ATF is door deze constructie dus niet failliet gegaan en uit het door Eibergen Santhagen zelf veroorzaakte faillissement van Goodwood Investments B.V. gehaald. Een behoorlijke slimme truc! Voor de duidelijkheid merken wij nog even op dat de oprichters van de ATF en de Stichting ATF de heren Henk van Druten en Laurens Brouns zijn.

Een resume betreffende de heer Eibergen Santhagens:

 • Hij ontslaat in 2008 per direct en zonder tegenstand alle directeuren van Goodwood Investments B.V.
 • Hij stopt met uitbetalingen aan alle investeerders per januari 2009!
 • Hij gaat een Teakfonds oprichten en spiegelt dit 2 jaar lang voor aan de investeerders!
 • Vervolgens komt er nadat de investeerders twee jaar aan het lijntje gehouden zijn plots een faillissement van Goodwood Investment B.V. en tevens Goodwood Direct Marketing B.V. onder zijn bewind voering en leiding en dat terwijl het aangekondigde fonds eigenlijk al klaar stond en spoedig zou worden aangeboden aan de investeerders!
 • Terwijl hij wist dat hij surseance van betaling zou aanvragen probeerde hij toch enkele dagen voor deze aanvraag van surseance, hectares te verkopen aan goed gelovige investeerders! Dat de investeerder dan in een faillissement terecht zou komen, lapte hij volledig aan zijn laars.
 • Eibergen Santhagens is tevens ook bestuurder van de Stichtingen ATF en Tectona! De verplichte taken van de twee Stichtingen zijn onder andere, het beheren van gelden, het doen van onderzoek in verband met kaprechten, het inzichtelijk maken van de kosten en baten, het beheren van de opbrengsten van de tussenkap en eind kap, het verzorgen van de uitbetalingen van de kapopbrengst en overige beheer taken. Deze beheerstaken van de Stichtingen zijn allemaal uitbesteed aan Goodwood Investments B.V.!

De beheerde gelden van Goodwood Investments B.V. zijn er niet meer. Waar zijn deze dan gebleven?
 

De bestuurders van de Stichtingen worden betaald door niemand minder dan Goodwood Investments B.V. Het uitbesteden van administratieve taken, beheer taken en alle andere taken van de twee stichtingen kosten normaliter veel geld en moeten ergens van betaald worden. Waar komt het geld dan vandaan als de Stichtingen zelf geen geld hebben! Goodwood Investments B.V. doet het zeker helemaal gratis!

Uitermate vreemd!


Alles onder één dak in één kantoor!

Goodwood Investments B.V. , Goodwood Direct Marketing B.V. Stichting Amazon Teak Foundation  en Stichting Trust en Administratie kantoor Tectona zijn allemaal gevestigd op het volgende adres: Strawinskylaan 1529, toren B, 15e etage te Amsterdam!

Voorts is op dit adres gevestigd Floresteca B.V. Nederland. Hier vindt dus de verwerking en registratie plaats van de certificaten en onderpanden van zowel van Goodwood Investments B.V. Goodwood Direct Marketing B.V. ATF en van Floresteca B.V. Nederland. Opmerkelijk is dat Tectona, ATF, Goodwood Investments B.V. en Goodwood Direct Marketing B.V. op dit adres nimmer bereikbaar waren per telefoon. Bureau Fraude Recht & Geldzaken merkt gelijk op dat de heer Brouns een deel van zijn kantoor in onderhuur heeft afgestaan aan de heer Eibergen Santhagens.

Opmerkelijk!

In de huur overeenkomst van het WTC staat dat er geen onderhuur mag plaatsvinden en dat je hier ook niet mag wonen. Wel, in de papieren van Floresteca B.V. Nederland blijkt dat de heer Laurens Brouns op dit adres woont! De heer Vermeulen is veelvuldig op het kantoor geweest om te onderhandelen over de betalingsregelingen voor de vele gedupeerde beleggers maar merkte direct op dat er geen aanpassingen in het kantoor gemaakt waren voor bewoning! De vraag is en blijft dan, waarom staat de heer Brouns hier ingeschreven al zijnde zijn woonverblijf.

Bijzonder is dat de heer Eibergen Santhagens naast het bureau van Floresteca B.V. zit in het zelfde kantoor! Er is immers maar één kantoor! De heer Laurens Brouns van Floresteca B.V. Nederland verklaard dat zij hun kantoor voor een deel verhuren aan de heer Eibergen Santhagens omdat zij een goede klant waren van Floresteca B.V. Nederland. Ook weer opmerkelijk en merkwaardig gezien het feit dat de heer Eibergen Santhagens in 2008 ook al een volmacht had gekregen om namens Floresteca B.V. Nederland op te treden in de rechtszaken tegen de heer F. Vermeulen. Blijkbaar was het toen ook al het geval omdat Goodwood Investments B.V. dus een goede klant is! Los van het volgende feit dat ook ATF - en de Stichtingen ATF en Tectona daar ondergebracht zijn!

Floresteca B.V. Nederland en Goodwood Investments B.V. en Goodwood Direct Marketing B.V. en de Stichting ATF en de Stichting Tectona allemaal in één kantoor!

“Maar ze zijn wel allemaal onafhankelijk hoor”!

Alleen Floresteca B.V. Nederland heeft blijkbaar een telefoon want de verkooptak ATF, de verkooptak Goodwood Investments B.V., de verkooptak Goodwood Direct marketing B.V., de Stichting Tectona en de Stichting ATF zijn telefonisch niet bereikbaar voor de investeerders! En nu ook niet nu het nieuwe ATF verhuisd is naar Wassenaar en wat opvalt, is dat zij in hetzelfde gebouw zitten waar de heren zitten die opnieuw de doorstart gaan maken voor een nieuw op te zetten (hoe raad u het) Teakfonds! De derde poging maar met dezelfde heren opnieuw in het zelfde gebouw.

Floresteca B.V. Nederland, Goodwood Investments B.V, Goodwood Direct Marketing B.V.,ATF, de Stichting ATF en de Stichting Tectona kunnen dus gewoon in elkaars computer kijken en drinken vast heel gezellig (alleen) maar koffie met elkaar!

Nog een paar zeer vreemde en zeker opmerkelijke feiten!


De heer Eibergen Santhagens kwam helemaal niet als directeur binnen bij Goodwood Investments B.V.!

In oktober 2011 heeft er op verzoek van de heer Vermeulen van Bureau Fraude Recht & Geldzaken correspondentie plaatsgevonden tussen hun cliënten en de heer Eibergen Santhagens.

Bij cliënt (1) zegt Santhagens dat hij eerst de bijdrage dient te betalen en dan antwoord zal geven op de vraag van de cliënt. Indien de cliënt dus niet de bijdrage betaald, dan kan hij dus gewoon de pot op! Buitengewoon schandalig als je zo wordt behandeld als investeerder.
 

Vervolgens hebben wij stap twee gezet en de medewerking van één van onze cliënten gevraagd, die wel zijn bijdrage had betaald, of de heer Eibergen Santhagens, de heer Vermeulen kent daar hij zegt dat hij ons niet kent laat staan dat wij geld terug hebben gehaald. Uiteraard weet u intussen beter dat hij wederom de waarheid hieromtrent niet heeft gesproken.

Opmerking: Als het oude ATF niet failliet is, dan heeft dit ATF nog steeds de verplichting om het beheer te doen en al zijn andere verplichte taken, zij hadden dit slechts uitbesteed aan Goodwood Investments B.V..
Nu Goodwood Investments B.V. dit niet meer doet voor ATF, moet het ATF het dus gewoon weer zelf doen lijkt ons, zonder bijbetaling of zijn wij nou gek! Het is maar dat u dit even weet!

Dan komt de heer Eibergen Santhagens met een wel heel eigenaardig antwoord naar onze cliënt toe!

Mail één 2011,

Geachte heer…, (de naam van onze cliënt hebben wij om privacy redenen weggelaten),

“Als u onze website goed heeft bestudeerd, heeft u kunnen lezen dat ik sinds 2008 betrokken ben geweest bij ATF / Goodwood Investments B.V. als interim manager”!

Opmerkelijk, hoezo interim manager, dus niet als directeur! En ook niet als bestuurder van de twee Stichtingen!

De heer Eibergen Santhagens citeert het volgende

“Mijn benoeming was noodzakelijk omdat de AFM de benodigde vergunning niet wilde verstrekken, tenzij de toenmalige directie werd versterkt door iemand die voldeed aan de criteria van de AFM betreffende deskundigheid en betrouwbaarheid. Ook kunt u op onze website een waarschuwing zien voor de heer Vermeulen: De Vereniging Teak Participanten (VTP) heeft ook een waarschuwing op haar site gezet want volgens de VTP kan Bureau Fraude Recht & Geldzaken niets meer doen voor de participanten.

Ten tijde van uw betaling hebben wij u juist en correct geïnformeerd en inmiddels zijn er kosten gemaakt. U zult begrijpen dat wij de vrijwillige bijdrage niet aan u gaan terug storten” aldus de heer Eibergen Santhagens.

Wat direct opvalt, is dat de vraag of hij de heer Vermeulen kent in zijn geheel niet beantwoord is. Hij verwijst slechts naar de onterechte tekst op de site van ATF die geheel niet onderbouwd is en verwijst tevens ook naar de site van zijn maatje de VTP die samen met de heer Eibergen Santhagens in het bestuur van de stichting Tectona zit! De VTP vermeldt geheel onterecht dat Bureau Fraude Recht & Geldzaken volgens hen niets meer kunnen doen en doet dit ook zonder enig bewijs en onderbouwing.

Wel, de praktijk laat nu iets geheel anders zien want zowel de heer Eibergen Santhagens van de ATF als de bestuurders van de VTP vallen dus door de mand daar aantoonbaar bewezen is dat beide partijen allebei de echte waarheid verzwegen hebben. De reden is dus heel voorspelbaar en die kunnen wij nu gemakkelijk invullen.!

Als je bovendien aan de heer Eibergen Santhagens en de VTP vraagt of zij kunnen staven met wat zij beweren op hun site en dit met enig bewijs willen aantonen dan wel schriftelijk willen verklaren, dan geven zij beiden niet thuis!

Een erg zwakke vertoning van Eibergen Santhagens en de VTP! In de praktijk blijkt dan ook onomstotelijk vast te staan dat het uitsluitend Bureau Fraude Recht & Geldzaken is die hier daadwerkelijke actie onderneemt om € 335.000.000, - te beschermen. Zij hebben dit tot op heden aantoonbaar zeer succesvol uitgevoerd en zijn dus een enorme sta in de weg voor zowel de heer Eibergen Santhagens als de VTP.

Bovendien is het wel heel erg frappant, dat Eibergen Santhagens en de VTP niets kunnen en willen aantonen hieromtrent – geen telefonisch gesprek met gedupeerden wensen aan te gaan – geen vrijblijvende gerichte informatie verstrekken als een gedupeerde hierom verzoekt – maar ook niets concreet kunnen aantonen wat zij dan zelf al bereikt hebben. Bureau Fraude Recht & Geldzaken daarin tegen, doet precies het tegenovergestelde en kan wel zonder problemen aantonen wat zij al onderzocht hebben en vooral al bereikt hebben. Bureau Fraude Recht & Geldzaken geeft de klant wél gedegen informatie en steekt er veel tijd in ten gunste van de gedupeerden. Het is intussen overduidelijk dat het uitsluitend Bureau Fraude Recht & Geldzaken is die de touwtjes in handen heeft  en tot op de dag van vandaag veel gelden heeft terug gehaald voor gedupeerden investeerders en betalingsregelingen heeft getroffen en regelmatig overleg voert met Floresteca B.V. Nederland.

De VTP zit naast de heer Eibergen Santhagens in de Stichting Tectona echter pas na het faillissement van Goodwood Investments B.V. maar zij hebben geen enkele zeggenschap? Hoe kan dit?

Met welk belang zit de VTP in deze stichting? In het belang van de leden of in het belang van de heer Eibergen Santhagens! Vooralsnog danst de VTP naar de pijpen van de heer Eibergen Santhagens en achter de schermen ook nog steeds naar de pijpen van de heer Laurens Brouns!

Schoenmaker blijf bij je leest zou ik zeggen en doe wat echt noodzakelijk is voor uw leden.

U verliest niet voor niets met regelmaat leden aan Bureau Fraude Recht & Geldzaken! Bestuurders van de VTP besef goed dat het hier gaat om € 335.000.000, - wat verdedigt dient te worden en stop met uw spelletjes om de zogenaamde concurrent uit te schakelen door uw loze tekst op uw website.

Het geeft uitsluitend aan dat u en de heer Eibergen Santhagens zich niet erg professioneel opstellen en het geeft tevens aan hoe zwak de ATF en de VTP daadwerkelijk staan tegenover Bureau Fraude Recht & Geldzaken.

U bent beiden intussen al door de mand gevallen daar uw teksten niet op waarheid zijn berust! Het zou de heer Ries van Rossem sieren om onmiddellijk af te treden als bestuurder bij de VTP of bij Tectona, u kunt eenvoudig niet met meerdere belangen werken.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken zal uitgebreid beschrijven waarin zij verschillen van de VTP. Want met uitsluitend vergaderingen plannen, prachtige rapporten maken en daar dan vervolgens weer over praten om dan vervolgens weer een vervolg vergadering te plannen gemiddeld 7 keer per jaar daar kom je nergens mee en dan veranderd er ook helemaal niets!

Afdwingen en stevige actie is absoluut noodzakelijk als je ruim

€ 335.000.000 moet gaan verdedigen voor gedupeerde investeerders. Zonder deze stevige dwang en actie red je het niet heren bestuurders van de VTP waarvoor wij u al meermalen gewaarschuwd hebben.

Wij hanteren een harde aanpak en onderhandelen uitsluitend op een harde zakelijke en doeltreffende manier en hebben daardoor aantoonbaar resultaat, terwijl de VTP nog steeds zit te vergaderen is gebleken. U bent echter vreemd genoeg wel in staat leugens over uw concurrent te vermelden op uw website met dat zij niet in staat zouden zijn om de gedupeerden bij te staan, zoals u heeft kunnen nagaan heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken onomstotelijk het tegendeel bewezen.

Wij vragen ons werkelijk af wat voor verrassingen u beiden van ATF en VTP nog meer heeft.

Het is niet de VTP maar Bureau Fraude Recht & Geldzaken die alles kan aantonen en wel succesvol is tot op de dag van vandaag..

Wat ons nog het meeste stoort is dat u zegt dat u dezelfde doelstelling heeft als Bureau Fraude Recht & Geldzaken maar intussen probeerde u ons wel in diskrediet te brengen, onterecht is gebleken. Ik begrijp dat uw aanpak niet de onze is, maar in de praktijk blijkt onze harde aanpak wel te werken.

Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft meermalen voorgesteld om gezamenlijk iets te ondernemen, maar de VTP wilde daar helemaal niets van weten en bleef zijn eigen koers varen, na vijf jaar bent u nog geen stap verder gekomen en is er nog steeds niets veranderd in het voordeel van uw leden.

U doet niet aan dossiervorming zoals u schrijft want daar heeft u de mankracht niet voor en u vindt het te kostbaar. U doet niet aan claimvoorbereiding en claim indeling. U kent de vele overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden met zijn vele varianten niet van Goodwood Investments B.V. en Floresteca B.V. Nederland. U dwingt niets af en u haalt ook geen gelden terug voor gedupeerden. U hebt ook nimmer advocaten ingezet voor gedupeerden toen er nog wel geld was bij Goodwood Investments B.V. om hun vordering alsnog onder dwang te incasseren en u doet dit thans ook niet voor eventuele Floresteca B.V. Nederland leden die zich wellicht misschien onder uw leden bevinden en vorderingen hebben. Zij moeten zelf maar contact opnemen met een peperdure advocaat want u gaat dit niet doen. U hebt tot op heden nog helemaal niets veranderd in het belang voor uw leden met al uw vergaderingen.

Wellicht is het u ontgaan maar zonder bovenstaande kun je geen enkele rechtszaak aanspannen en dan hebben we het nog niet eens over het veiligstellen van het economisch eigendom, de opbrengstrechten en alle overige belangrijke zaken. Wat doet u dan wel! De contributie plots verhogen met 100% en nog steeds vergaderen! U weet niet eens hoe de dossiers van uw leden in elkaar steken en wat dit juridisch voor hen betekend, laat staan dat u weet in welke claim hun dossiers dienen ondergebracht te worden! Dit is toch echt één van de belangrijke zaken die je absoluut moet weten en voorbereid dient te hebben, of gaat u naar de rechter zonder dossier? Wist u dat er overigens vele varianten van de Algemene Voorwaarden door Goodwood Investments B.V. op de markt zijn gebracht?.

Waar is uw aanpak met betrekking tot de heer Eibergen Santhagens van ATF! Of bent u monddood gemaakt en heeft u beperkingen omdat ook u in de Stichting Tectona zit als bestuurder naast de heer Eibergen Santhagens!

Het is niet onze manier van zaken doen! Maar we worden gedwongen door onterechte publicatie op de website ATF en VTP.

Het ligt niet in onze aart en behoord zeker ook niet tot onze manier van zaken doen, om ook maar iets te schrijven of te publiceren, waardoor wij een andere partij afschilderen als een partij die niets kan. Het ligt ook niet in onze aart om hen bijvoorbeeld bewust in diskrediet te brengen zonder dat wij dat zouden kunnen onderbouwen met bewijs.

Maar! Doordat en omdat de heer Eibergen Santhagens van het nieuwe ATF in samenwerking met de VTP nu al een zeer lange tijd beide een onterechte niet onderbouwde tekst hebben geplaatst op hun website en ook constant naar elkaar doorverwijzen hieromtrent vinden wij het nu wel een keer genoeg geweest en wordt het tijd om de echte waarheid boven water te halen. Wij vinden het nu tijd om de bezem er door te halen en de heren een koekje van eigen deeg te geven met één groot verschil! Wij kunnen alles onderbouwen en vertellen geen onzin. Bureau Fraude Recht & Geldzaken kan alles staven met aantoonbaar bewijs. Spijtig en erg jammer dat het zover moet komen om op deze manier iets te moeten duidelijk maken over de ATF en de VTP dat zij onwaarheden hebben gepubliceerd en hun teksten uitsluitend bedoeld zijn om te misleiden en om mensen op het verkeerde been te zetten.

Heren ATF en VTP bestuur, al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel zou ik zeggen.

En er zijn nog meer feiten!

De vrijwillige bijdrage is dus niet vrijwillig!

Als de investeerder wel de bijdrage heeft betaald aan de ATF dan wordt zijn vraag ook niet beantwoord! De investeerder krijgt dan gewoon een doorverwijzing naar de website van de ATF waarin de heer Eibergen Santhagens stelt dat daar alle antwoorden terug te vinden zijn.

De echte vraag blijft dus onbeantwoord daar het niet om een standaard vraag gaat die op de website staat.

De heer Eibergen Santhagens kreeg de volgende vragen voorgelegd toen duidelijk werd dat hij niet als directeur maar als Interim manager bij Goodwood Investments B.V. binnen kwam en dit dus in eerste instantie had verzwegen: 

 • Wat was de reden dat de AFM geen vergunning wilde verstrekken?
 • Aan wie wilde de AFM geen vergunning verstrekken?
 • Wie waren dan de toenmalige directieleden?
 • Waar zijn dan deze directieleden gebleven terwijl deze versterkt dienden te worden?
 • Waren deze directieleden dan niet capabel bevonden door de AFM en zo ja wat is de reden hiervan?
 • Aan welke criteria moesten de directieleden dan voldoen?
 • Welke deskundigheid moesten deze directieleden dan hebben, die zij blijkbaar niet hadden en u wel?
 • Waren deze directieleden dan niet betrouwbaar?
 • Wie heeft dit geregeld bij de AFM?
 • Waarom en hoe kan het, dat u als Interim manager alle taken en rollen van de huidige directeuren plots heeft overgenomen en tevens tegelijker tijd ook alle andere bestuursfuncties van de Stichting Tectona en ATF heeft overgenomen en dus meerdere belangen heeft?
 • Waarom heeft u Goodwood Investments B.V. naar een faillissement toe gebracht?
 • Welke bevoegdheden had u ten tijde van uw rol als Interim manager?
 • Hoe zit het dan met de bevoegdheden van de toenmalige directieleden?
 • Hoe kon u de toenmalige directieleden geheel buitenspel zetten en uiteindelijk ontslaan terwijl u als interim manager fungeerde en hen juist moest ondersteunen?
 • Hoe kon u dan beslissingen nemen zonder dat deze gefiatteerd werden door de huidige zittende directie?
 • Wie is uw opdrachtgever die u aanstelde als interim manager?
 • Welke taken en bevoegdheden heeft u verkregen van diegene die u heeft aangesteld?
 • Stonden alle toenmalige directieleden onder curatele van u terwijl u als Interim manager bent aangesteld?
 • U bent als Interim manager aangesteld! Wie heeft u dan benoemd als directeur van Goodwood Investments B.V. en tevens blijkbaar gelijktijdig van Goodwood Direct Marketing B.V. en dan ook gelijk maar als bestuurder van ATF en van Tectona?
 • Door wie werd u dan betaald?
 • Wie was en is de eigenaar van Goodwood Investments B.V. voor het faillissement van Goodwood Investments B.V. en wie is nu de eigenaar?
 • Indien er een nieuwe eigenaar is van Goodwood Investments B.V., wie is dit dan, en hoe is Goodwood Investments B.V. dan financieel overgenomen?
 • Waarom heeft u verzwegen dat Goodwood Investments B.V. nog een vordering van € 156.000 had op moedermaatschappij ATF die tevens ook nog eens 100% eigenaar is van Goodwood
  Investments B.V.?
 • Waarom heeft u dat toen niet opgeëist van ATF om een faillissement te voorkomen van Goodwood Investments B.V.?
 • Welke kosten heeft u dan gemaakt en waarvoor in verband met de
  zogenaamde vrijwillige bijdrage?

 

Uiteraard zijn deze vragen slechts een fractie van alle vragen, de echt zwaarwegende vragen zullen straks veel steviger van aard zijn maar die houden we nog even vast.

De heer Eibergen Santhagens antwoord op bovenstaande vragen:

Geachte heer …….

Dank voor uw reactie. Wij verwijzen u naar onze website en de website van de curator. Hier vindt u de antwoorden op uw vragen.

In slecht twee zinnen gaf de heer Eibergen Santhagens antwoord op alle vragen!

De antwoorden zijn uiteraard niet te vinden op beide sites en de heer Eibergen Santhagens geeft wederom geen thuis om deze naar wij menen serieuze vragen te beantwoorden. Als investeerder heb je recht op meer duidelijkheid, lijkt ons.

Eibergen Santhagens en zijn Teakfonds Goodwood Investments B.V.:

In oktober 2009 hebben alle ATF en Goodwood Investments B.V. investeerders een brief gekregen dat er een oplossing was bedacht voor deze investeerders.

De heer Eibergen Santhagens had bedacht dat er een Teakfonds opgericht moest worden om een einde te maken aan het overtreden van de wet in verband met de Garantieplannen die uitbetaald dienden te worden.

In de brief stond letterlijk dat zij dit in nauwe samenwerking deden met De Nederlandse Bank.

Er was echter helemaal geen sprake van een nauwe samenwerking met De Nederlandse Bank! De DNB had namelijk Goodwood Investments B.V. de opdracht gegeven om een einde te maken aan het overtreden van de wet. Zodoende had de heer Eibergen Santhagens bedacht dat er via een Teakfonds, de tweede, een einde aan het overtreden van de wet gemaakt zou kunnen worden. Dan was hij ook meteen af van de uitbetalingen in verband met de garantie plannen, waardoor er al direct

€ 65.000.000, - verdiend zou worden voor Goodwood Investments B.V. daar deze dan vanaf dat moment en in de komende jaren niet meer uitbetaald hoefden te worden (tel uit je winst!).

Vandaar dat er ook een stille curator was aangesteld die over de schouders van Goodwood Investments B.V. mee keek of zij zich strikt aan de regels van de wet hielden.

Er was ook geen nauwe samenwerking met De Autoriteit Financiële Markten.

Wel stond Goodwood Investments B.V. onder controle van de DNB en de AFM om de volgende redenen. De curator was aangesteld door de DNB om controle uit te oefenen op Goodwood Investments B.V. voor:

 • het naleven van de wet;
 • het over de schouders meekijken of Goodwood Investments B.V. geen nieuwe schulden maakte;
 • het nagaan of Goodwood Investments B.V. zijn betalingen correct uitvoerde aan haar investeerders;
 • het Goodwood Investments B.V. te doen behoeden voor een faillissement;
 • het nagaan of Goodwood Investments B.V. zijn boekhouding correct voerde;
 • een strenge controle uitvoeren met het nog op te richten Teakfonds in verband met de vergunningen die zij dus van de DNB nodig hadden.

 

Zonder vergunning van de DNB kwam er géén Teakfonds, met andere woorden Goodwood Investments B.V. had de DNB nodig voor de vergunningen en niet anders. Van nauwe samenwerking was geen sprake, wel was er sprake van dat Goodwood Investments B.V onder stevige controle viel van de DNB. De AFM verleende Goodwood Investments B.V. geen vergunning en zij moesten dus alles constant overleggen met zowel de DNB als de AFM.

Goodwood Investments B.V. stond dus eigenlijk gewoon onder curatele van de AFM en de DNB.

De stille curator was in 2007 al aangesteld door de voorzieningsrechter daar Goodwood Investments B.V. zijn zaken niet in orde had en daarom gesommeerd werd door de voorzieningsrechter om zijn zaken voor zowel de Stichting Tectona als voor Goodwood Investments B.V. in orde te hebben.

Goodwood Investments B.V. kreeg hiervoor twee jaar de tijd om zijn zaken in orde te maken. Na de twee jaar zou onherroepelijk de stille curator ingezet worden en ging Goodwood Investments B.V. onder curatele als bleek dat de zaken niet in orde waren.

In 2009 blijkt de stille curator precies twee jaar later ingezet te moeten worden conform de uitspraak!

Het Teakfonds van Goodwood Investments B.V: ·

Hoe zat dit in elkaar en wat voor risico kleefden hieraan!

Wij gaan eerst even terug naar de brief van oktober 2009 die alle investeerders hebben ontvangen van de heer Eibergen Santhagens!

In de betreffende brief waarin de heer Eibergen Santhagens stelt dat hij een oplossing heeft gevonden in de vorm van het oprichten van een Teakfonds schrijft hij het volgende.

“Om een einde te maken aan het overtreden van de wet in verband met de Garantieplannen en afkoopbare contracten hebben wij een oplossing gevonden om een Teakfonds op te richten.
In eerste instantie is dit bedoeld voor alle investeerders die een Garantieplan bezitten maar mogelijk natuurlijk ook voor de andere investeerders die geen afkoopbare overeenkomst bezitten”.

Tevens staat in de brief vermeld dat:

 • Het Goodwood Investments B.V. is die een Teakfonds opricht.
 • Dat Floresteca over 100.000 hectare areaal beschikt.
 • Dat de toekomstige waarde 4 miljard zal zijn.
 • Dat u afgerekend wordt op basis van de fiscale waarde bepaling die u jaarlijks heeft ontvangen van Goodwood Investments B.V. De fiscale waarde is de waarde die u krijgt in de vorm van het toekomstige aandeel. U levert dus uw geïnvesteerd vermogen met de daarbij behorende opbrengstrechten in aan Goodwood Investments B.V.
 • Dat het aandeel in de toekomst verzilverd zou kunnen worden.
 • Dat de beheerkosten, de fondskosten en alle andere zeer hoge kosten die een fonds met zich meebrengen vanuit de tussentijdse kap opbrengstrechten betaald zullen worden.

 

Wat er niet in deze brief van oktober 2009 vermeld stond was: 

 • Dat Floresteca B.V. Nederland beschikt over 100.000 hectare areaal!
 • Uit hoeveel hectares bestaat het teakaandeel van deze 100.000 hectares.
 • Wie is voor welk aandeel eigenaar van deze teakpercelen. Immers, Floresteca Agroflorestal Ltda in Brazilië – Floresteca B.V. Nederland - Goodwood Investments B.V. – Goodwood Direct Marketing B.V. – ATF en de Stichting ATF zijn verkoop maatschappijen en zijn dus geen eigenaar. Het is maar even dat u dit alvast weet. De investeerders de kopers zijn namelijk de eigenaren van de percelen behoudens het beetje areaal dat de verkoopmaatschappijen eventueel nog zelf in eigen beheer zouden hebben. Het leeuwendeel is dus al van de investeerders!

 

Er staat in de brief dat het Goodwood Investments B.V. is die het Teakfonds gaat oprichten. Goodwood Investments B.V. heeft dus de percelen van de investeerders nodig om überhaupt een Teakfonds op te kunnen richten!

Let op! Nu bent u eigenaar van de kap opbrengstrechten ook bij een faillissement. Als u voor een fondsaandeel kiest van Goodwood Investments B.V. dan bent u geen eigenaar meer van deze rechten en aangewezen op opnieuw Goodwood Investments B.V.

Wat er niet staat is, of ook alle andere verkoopmaatschappijen met al hun investeerders en Floresteca zelf in dit Teakfonds stappen.

Buiten gewoon vreemd is dat alléén de investeerders van Goodwood Investments B.V. en Goodwood Direct Marketing B.V. in het fonds dienen te stappen. Je zou toch veronderstellen dat het heel logisch zou zijn dat het hele imperium van Floresteca met heel zijn eigen areaal en dat van alle andere investeerders in één fonds gaan!

Helaas is dit niet het geval! Extra oppassen dus!

Laat u eerst goed voorlichten door ons, alvorens u zomaar op hun verzoek in dit fonds zou stappen, zonder dat u ook maar iets van dit fonds weet en de gevaren en risico’s kent.

Er zijn voorbeelden te over: Wat u bijvoorbeeld niet zou kunnen weten is:

 • Wat voor een fonds dit is of gaat worden en onder welke condities dit fonds gaat draaien.
 • Wat de kosten van dit fonds zijn. (en die zijn behoorlijk hoog kan ik u vertellen)
 • Wie de bestuurders zullen zijn van dit fonds.
 • Wie het beheer gaat doen van dit fonds en tegen welke beheerkosten.
 • Of er überhaupt wel een vergunning gaat komen voor dit fonds.
 • Hoe zij uw fiscale waarde hebben bepaald.
 • In welke constructie het fonds wordt gegoten en wat daar dan de gevolgen van zijn.
 • Of u uw aandeel kunt verzilveren wanneer u dit wilt.
 • Of u überhaupt uw aandeel kunt verzilveren zonder toestemming van Goodwood Investments B.V.
 • Wat de waarde van het door hen aangeboden aandeel zal zijn en wie dit heeft bepaald of gaat bepalen en hoe dit berekend gaat worden.
 • Of het een beurs genoteerd fonds wordt of dat het geen beursgenoteerd fonds wordt. Bij een beursgenoteerd fonds kunt u uw aandelen per dag verzilveren. (Helaas is het geen beursgenoteerd fonds)

 

U bent dus aangewezen op niemand minder dan de heer Eibergen Santhagens van Goodwood Investments B.V. hij bepaald de waarde, of het aandeel stijgt of daalt en wanneer u überhaupt uw eventuele aandelen mag verzilveren. Heel veel reden dus om u spoedig aan te melden bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken, wij zullen er alles aan doen om uw rechten te laten veilig stellen en niet in het fonds te stappen zonder dat hier eerst zeer specifieke uitleg over is gegeven met een goed onderbouwde rapportage van kosten en baten en vooral dat het gecontroleerd kan worden.

U heeft zelfs niet eens een prospectus ontvangen. Een schandelijke vertoning van de heer Eibergen Santhagens. Nergens maar dan ook nergens geeft hij antwoord op. Hij stelt constant alles uit, geeft geen namen en adressen en telefoonnummers door, zijn kantoor is niet bereikbaar, hij verwijst u uitsluitend maar door naar hun website maar wil u wel op voorhand € 89.00 laten betalen zonder ook maar iets op papier te hebben gezet. Hij beantwoordt geen specifieke vragen als daar om verzocht wordt en de vrijwillige bijdrage is helemaal niet vrijwillig zoals hij zegt.

Intussen net zoals het fonds van Goodwood Investments B.V., wat ook onder leiding van de heer Eibergen Santhagens stond, is er wederom al 9 maanden uitstel in verband met zijn nieuwe zogenaamde doorstartfonds, komt er überhaupt nu wel een vergunning! Ook dit fonds (welk fonds!) is voorlopig alleen nog maar bezig met geld ophalen bij de investeerders zonder ook maar iets te laten zien aan de investeerders. Geen prospectus – wel opnieuw veel uitstel – niets zeggende brieven - lucht – lucht en nog eens lucht.

Hier gaan wij een einde aan maken en eisen volledig openheid van zaken, een heldere uitleg, transparantie, namen, adressen en telefoonnummers, kosten en baten, wat voor fonds het is of wordt, wat de risico’s voor de investeerders zijn en nog veel meer vragen! Wij komen op voor de investeerders en gaan absoluut niet over één nacht ijs met Eibergen Santhagens! Eerst gedegen openheid van zaken! Dan pas gaan wij beslissingen nemen en niet eerder!! Wij stappen niet zomaar opnieuw in een onvoorspelbaar en oncontroleerbaar avontuur met dezelfde directie die ook nog eens meerdere malen niet de waarheid heeft gesproken en ook geen antwoorden geeft op serieuze vragen. Het vertrouwen in de heer Eibergen Santhagens is door al deze feiten volledig weggevaagd en dat is terecht.

Wij raden u daarom aan, u aan te melden bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken om uw rechten te laten veilig stellen. U kunt ons vinden op www.frauderechtengeldzaken.nl

Meer feiten die zeer opmerkelijk en eigenaardig zijn:


Hoe worden de kosten van het fonds betaald?

Wat buitengewoon vreemd is, is dat de investeerders als zij in het nog steeds voorgespiegelde en geheel onbekende fonds zouden willen stappen, dan hun opbrengstrechten en daarmee hun inleggeld moeten inleveren aan Goodwood Investments B.V. (nu het ATF) en dat deze de hectares in het nog steeds onbekende fonds stoppen. U bent dan aan de goden overgeleverd want u kiest voor een aandeel dat niet direct te verzilveren is. U wordt dus afhankelijk van opnieuw Goodwood Investments B.V. ( nu het ATF). Het fonds heeft uw rechten en u hebt een aandeel. Wat opvalt, is dat de meeste investeerders per direct al te maken krijgen met een enorm kapitaal verlies, immers Goodwood Investments B.V. heeft in samenwerking met Floresteca B.V. Nederland de fiscale waarde zelf bepaalt! De waarde van het fonds is dus tot onze verbazing voor veel investeerders veel minder dan dat de investeerders betaald hebben voor hun participaties en wat ook direct opvalt, is dat de tijdswaarde van de percelen geen enkele rol en betekenis meer hebben in het bepalen van de echte waarde!

Je zou toch zeggen dat als Floresteca de hoogst gekwalificeerde bosbouwer van de wereld is en zij ook nog eens als enige in de wereld beschikken over alle denkbare keurmerken, dat de tijdswaarde en de groei van de bomen wel degelijk een rol zouden moeten spelen hierin. De fiscale waarde van de percelen zou dus aanmerkelijk moeten toenemen. Ik merk tevens direct even op, dat hierover niets vermeld staat in de overeenkomsten die met Goodwood Investments B.V. zijn afgesloten.

De heer Eibergen Santhagens verklaart tevens dat alle fondskosten, beheerkosten, managementkosten en de overige zeer hoge kosten om het nog steeds onbekende fonds te kunnen managen, betaald zal worden uit de tussentijdse kap opbrengstrechten van de 10 en 15 jarige kap en uiteindelijk ook uit de 20 jarige hoofdkap.

Dan komt er bij ons direct een zeer prangende vraag op, te weten: Hoe kan de heer Eibergen Santhagens er nu van uitgaan en bovendien waarmaken, dat er voldoende opbrengsten zullen komen uit de tussentijdse kap opbrengsten van de investeerders om de torenhoge kosten van een dergelijk fonds te kunnen bekostigen? Immers in de praktijk blijkt dat er geen opbrengsten zijn uit de tussentijdse kap van de investeerders want dat is meervoudig met alle plantjaren gebleken!

Daar de kosten van de kap hoger zijn dan de baten, is het risico dus zeer zeker aanwezig dat het fonds de kosten niet kan betalen en dat daardoor uw aandeel wel eens sterk in waarde zou kunnen dalen of zelfs straks geheel niets meer waard is.

Het fonds is straks eigenaar van uw opbrengstrechten en u heeft gekozen voor een aandeel dat u zonder toestemming van Goodwood Investments BV., nu het ATF, niet kunt verzilveren. In de praktijk zou het volgende dus kunnen gebeuren! Het fonds zou dus kunnen sneuvelen en daardoor ook uw aandeel. Worden we eindelijk wakker!

Daarom benadrukken wij het nog maar eens dat het zeker niet onverstandig is om u aan te melden bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken om uw rechten door ons te laten veilig stellen!

Wij merken ook nog even op dat als de fondskosten niet betaald kunnen worden uit de tussentijdse kap opbrengsten de bomen wel overeind blijven, maar dat die dan niet meer van u zijn!

Wat ook in de brief vermeldt staat is dat de toekomstige waarde van Floresteca B.V. Nederland 4 miljard zou bedragen tussen nu en 10 jaar.

In de brief staat niet vermeld wat de huidige waarde van Floresteca B.V. Nederland is!

Je zou toch zeggen dat het heel normaal zou zijn dat de huidige waarde en de toekomstige waarde van de plantage vermeld worden. Of kunnen zij dit niet! Los van alle vermelde feiten zijn alle briefwisselingen en mededelingen per brief aan de investeerders van de heer Eibergen Santhagens geheel niets zeggend.

Niets, maar dan ook helemaal niets, is te controleren, geen namen, geen adressen en telefoonnummers maar wel vele termen als ‘een man ingehuurd’, ‘een bedrijf ingehuurd’, ‘een beheerder’, ‘een bestuurder’ maar geen namen en adressen van personen waar een gesprek mee kan gevoerd worden of waarvan één en ander nagetrokken kan worden.

De heer Eibergen Santhagens valt opnieuw door de mand!

Hij is wel degelijk betrokken bij het aanbieden van hectares anno 2010!


Wij laten de naam van onze cliënt weg in verband met privacy redenen en danken hem wederom voor zijn medewerking.

Op 27 augustus 2010 (6 weken voor de aanvraag van surseance) wordt onze cliënt plotseling benaderd door een medewerker van Goodwood Investments B.V. ( deze medewerker is bij ons bekend en heeft ook meerdere belangen daar hij ook voor Floresteca B.V Nederland. werkzaamheden heeft verricht.)

Bericht 1

Ik citeer:

Geachte heer Vermeulen,

Gisteravond ben ik benaderd door de heer Riekele Stobbe van Goodwood Investments B.V. met de mededeling dat het aangekondigde voorstel , het Teakfonds, bijna gereed is en dit in september 2010 of uiterlijk oktober 2010 naar de participanten komt. (Opvallend is dat het fonds dus al klaar stond)

Daarnaast vroeg de beller, Riekele Stobbe, of ik eventueel belangstelling had in een participatie van een deel van de Santa Fé plantage (Goodwood Investments B.V. zou nog economisch eigenaar zijn van 73 hectare en willen die op zeer korte termijn verkopen voor een leuk prijsje): Aangezien ik geen financiële middelen meer heb om nog meer in Goodwood Investments B.V. te investeren, ben ik sowieso al geen potentieel koper van wat dan ook. Daarna vertelde Stobbe dat het dan geen zin had om dit verder uit te diepen tijdens een gesprek maar dat het wel heel winstgevend was voor diegene die één of meerdere pakketten zouden kopen! Ik merk nog even op: dat de heer Eibergen Santhagens de directeur is van de heer Riekele Stobbe!

De cliënt schrijft verder, dus over een aantal weken zullen wij allen een voorstel ontvangen van Goodwood Investments B.V. waar we al dan niet op in kunnen gaan.

Einde bericht (1)

Bericht 2
27 augustus 2010

Wij vragen de investeerder om mee te werken met ons om Goodwood Investments B.V. in de val te lokken! Wij gaan een pseudokoop uitvoeren!

Hiermee zouden wij dan kunnen aantonen dat de Goodwood Investments B.V. directeur Eibergen Santhagens de boel dus bedot en onwaarheden verteld. In onze ogen is hij dan niet betrouwbaar om nog verder zaken mee te gaan doen.

Wij hebben onze cliënt benaderd met de volgende woorden,

Ik citeer:

Geachte heer ………,

Door wie bent u benaderd van Goodwood Investments B.V. ? Wilt u Goodwood Investments B.V. alsnog bellen en doen alsof u wel geïnteresseerd bent en hen vragen u de aanbieding per email of per brief toe te laten sturen!

Goodwood Investments B.V. mag namelijk helemaal niet verkopen! Zij hebben geen vergunning van de AFM!

Laat u het mij nog even weten als dit gelukt is!

Einde bericht (2)

Bericht 3
7 september 2010

Geachte heer Vermeulen,

Ik heb vorige week maandag contact gezocht met Goodwood Investments B.V. en werd dinsdag teruggebeld door de heer Riekele Stobbe. Ik heb hem uitgelegd dat er misschien toch wat te regelen is financieel, maar dat ik dan wel wat informatie nodig heb om één en ander te kunnen staven aan mijn familie. Stobbe heeft daarop het hele concept wederom uitgelegd en deelde het volgende mede:

De laatste 73,1 hectare gaan er zelfs met 15% korting uit en gaf tevens aan dat hij al een speciale brief had opgesteld waar alle informatie in stond, zodat de investeerders die deze aanbieding wensen te kopen een gedegen keuze konden maken, aldus Stobbe.

Stobbe wilde per direct een afspraak maken om naar de investeerder toe te komen om aan hem en zijn familie uit te leggen wat er allemaal mogelijk was. Wat de investeerder direct heeft afgeblazen in verband met zijn gebrek aan tijd en op verzoek van de heer Vermeulen.

Dan kondigt Stobbe vervolgens aan, nadat hij niet langs kan komen bij de investeerder en dat hij toestemming heeft van het bestuur van Goodwood Investments B.V. (Eibergen Santhagens) om de brief naar de investeerder te verzenden. De brief is nimmer verstuurd aan de investeerder en de investeerder hoort een tijdje niets meer van Stobbe.

Einde bericht (3)

Het heeft even geduurd maar er komt toch nog een vervolg van Riekele Stobbe van Goodwood Investments B.V. aan investeerder!

Geachte heer Vermeulen,

Ik kreeg onderstaande mail gisteren een week na toezegging, ik zou naast de gegevens nog antwoord krijgen op de eerder toegezegde studiereis (deze is beloofd na een forse investering boven een bepaald bedrag) maar daarna heb ik niets meer vernomen over deze in het verleden toegezegde studiereis. Nu lijkt het erop dat de studiereis gaat afhangen of ik een nieuwe investering ga doen. Goodwood Investments B.V. belooft dus ook nog eens anno september 2010 dat de investeerder een studiereis kan krijgen naar de plantage!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken vindt het erg vreemd dat wanneer men niet eens in staat is om de investeerders terug te betalen in verband met hun aflopende Garantie plannen er dus wel gelden vrijgemaakt kunnen worden voor een dure reis naar de plantage!

Bericht (4)

Het bericht van Goodwood Investments B.V.:

Subject: Aanbieding restant hectares
Date: Wed, 8sep 2010 15:40:21 +0200
From: Riekele.stobbe@gwonline.nl
To
: Onze investeerder.

Geachte heer ………,

Afgelopen weekeind spraken wij over de speciale aanbieding van restant hectares van Goodwood Investments B.V.

Bijgevoegd vindt u een korte beschrijving van het aanbod dat u met uw zuster zou kunnen bespreken.

Mochten er vragen zijn dan willen wij die graag beantwoorden. Er is enige haast geboden omdat het slechts om een beperkt aantal deelnames gaat.

Indien uw familie besluit tot een investering, dan kan uiteraard worden gesproken over deelname aan een 9-daagse studiereis in het eerste kwartaal van 2011. (Na het faillissement!).

Tijdens deze studiereis kunt u kennis nemen van alle belangrijke aspecten van het Floresteca project.

Wij horen graag van u.

De bijlage spreekt boekdelen:


Het betreft propositie FC Duurzaam Groen CV.

Goodwood Investments B.V. is economisch eigenaar van 73 hectare plantage Santa Fé van het plantjaar 2003/’04.

Goodwood Investments B.V. biedt deze laatste in haar bezit zijnde percelen nu aan, vlak voor de aankondiging van het Goodwood Duurzaam Groenfonds, met een korting van 15% aan bestaande beleggers van die mogelijk hun belegging willen uitbreiden.

De waarde van de diverse percelen, met spreiding over de gehele plantage, bedraagt per 15 augustus 2010 € 1.300.000,- De waarde vertegenwoordigt de contante waarde van de toekomstige opbrengsten en deze wordt per de ultimo van elk jaar gebruikt als de fiscale waarde. Bij het berekenen van de huidige contante waarde is een disconto-percentage van 11% gehanteerd en is uitgegaan van een US$ / € koersverhouding van 1 / 0,78. Aan de prognoses van de toekomstige opbrengsten ligt het Basis Model van het onafhankelijke gerenommeerde taxatiebureau Jaaco Pöyry ten grondslag.

Het totale areaal is ondergebracht in een Commanditaire Vennootschap met FC Duurzaam Groen B.V. te Wassenaar als Beherend Vennoot. De mogelijkheid wordt nu geboden deelnames te kopen van € 50.000,- Het totaal aantal deelnames bedraagt 26.

Beleggers bij Goodwood Investments B.V. wordt een 15% korting geboden. De inleg per deelname wordt daardoor gereduceerd tot € 42.500,-

De opbrengsten uit kappen zijn voorzien in 2014, 2018, 2019, 2025 met geprognosticeerde uitbetalingen per deelname van respectievelijk € 6.000,- € 12.690,- € 4.730,- en € 227.885,-.

Dit geheel vertaalt zich in een verwacht rendement op jaarbasis van bijna 14%. Bij het vaststellen van de geprognosticeerde uitbetalingen is rekening gehouden met kapinhoudingen, een 15% bronheffing en de huidige US$ versus € koersverhouding.

Ik merk direct even op: Dat wanneer hier alle kosten al in verrekend zijn, de opbrengst dus US$ 341.000,- moet zijn per hectare!
Buitengewoon vreemd dus dat er geen opbrengsten zijn uit de tussenkappen en dat er nu geen geld is maar dat zij wel een fonds op willen richten vooral omdat op dit moment de vijftienjarige kap al plaatsvind en we dus ook vlak voor de grote kap van 20 jaar zitten.

Aldus de heer Stobbe:

“In onze brief van 9 oktober 2009 hebben wij u aangekondigd met een voorstel te zullen komen dat gericht is op het omzetten van de lopende participaties naar latere verhandelbare aandelen in een gezamenlijk fonds: het Goodwood Duurzaam Groenfonds, dat beheerd zal worden door First Capitel Fundmanagement B.V. te Wassenaar. De plantjaren 1994 tot en met 2004 verspreid over 24 boerderijen zullen in dit Fonds vertegenwoordigd zijn”

Ik merk even op: dat er 27 boerderijen zijn, waar zijn de andere drie!

“De aandelen geven recht op uitkeringen voortkomend uit de tussen houtkappen van diverse plantages. Voordat het voorstel gepresenteerd kan worden moet een daarvoor benodigd prospectus worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Op korte termijn zal de goedkeuring worden verleend en naar verwachting zal eind deze zomer het conversievoorstel worden verzonden. De fiscale waarde van lopende participaties zal bepalend zijn bij de toekenning van aandelen. De thans aangeboden deelnames kunnen, indien gewenst, straks worden omgezet naar aandelen in het aangekondigde Goodwood Duurzaam Groenfonds. De deelname waarvoor € 42.500,- is betaald kan voor de oorspronkelijke waarde van € 50.000,- worden omgezet naar aandelen in het Goodwood Duurzaam Groenfonds”.

Met vriendelijke groet,

Goodwood Investments B.V.

R.S.Stobbe

Strawinskylaan 1529
1077 XX Amsterdam
Tel: 0900 466 39 663
Fax: 020 522 44 51

Bericht (5)
29 september 2010

In dit bericht vraagt Riekele Stobbe van Goodwood Investments B.V. indien de investeerder besluit om tot koop over te gaan welke naam dan op de overeenkomst moet komen.

De investeerder gaf aan dat de overeenkomst gewoon op zijn naam mocht omdat deze gegevens al bij hen bekend waren en Goodwood Investments B.V. ook haast had met deze ongewone aanbieding.

Ik merk ook nog even op dat de aangeboden percelen door Goodwood Investments B.V. notabene uit het groenfonds zijn gehaald die zij ons willen aanbieden!

Tevens merk ik even op dat op 14 oktober 2010 twee weken later door de heer Eibergen Santhagens de surseance voor uitstel van betaling was aangevraagd!

Dan komt er na twee weken op 29e september 2010 toch een telefoontje van de heer Stobbe. De directeur Eibergen Santhagens en de heer Stobbe willen een gesprek met de investeerder en zijn zus (die het familie kapitaal beheert) om e.e.a. uit te leggen op het kantoor van Goodwood Investments B.V. waar natuurlijk ook de heer Brouns zit van Floresteca B.V. Nederland!

De investeerder vraagt waarom er een persoonlijk gesprek dient te komen op kantoor van Goodwood Investments B.V.? De heer Stobbe antwoordde dat zij dit als een verplichting zien om de investeerder goed voor te lichten en alles goed uit te leggen. De investeerder vraagt om de overeenkomst op te sturen daar hij de eerste drie weken geen mogelijkheid heeft om langs te komen en heeft een principeafspraak gemaakt met Goodwood Investments B.V. voor de koop maar krijgt de overeenkomst uiteindelijk niet op voorhand toegestuurd, uiteraard snappen wij allemaal waarom niet!

Daarna blaast zoals met ons besproken de investeerder de deal af. Goodwood Investments B.V. had immers geen tijd meer en vroeg intussen surseance aan en vervolgens zijn faillissement.

Einde citaat - einde bericht 5

Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft veel werk verricht om bovenstaande feiten voor u te verzamelen en te publiceren. Wij raden u allen aan om u aan te melden bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken zodat wij uw opbrengstrechten en uw gezamenlijk financieel belang kunnen verdedigen en behartigen.

Aanmelden als gedupeerde

Bent ook u een gedupeerde van Goodwood Investments B.V. of van moedermaatschappij Floresteca B.V. Nederland!

Dan is het zeker verstandig om het contactformulier in te vullen een aan ons op te sturen. U vindt ons op: www.frauderechtengeldzaken.nl

Wij zullen dan met u een telefonische afspraak plannen om alle ins en outs te bespreken die voor u van groot belang zijn. Uiteraard is dit telefonisch onderhoudt geheel vrijblijvend. Het gesprek zal voor u zeer veel duidelijkheid scheppen en geeft een verhelderend beeld over de situatie waarin u zich bevindt en vooral wat er aan gedaan kan worden in verband met het veilig stellen van uw ingelegd kapitaal evenals uw eventuele rechten op tussen- en eind kap opbrengstrechten van uw investering.

Onderteken helemaal niets en betaal ook de zogenaamde vrijwillige bijdrage niet aan ATF. Deze bijdrage is zeker niet vrijwillig! U kunt straks veel informatie hierover lezen in onze volgende nieuwsbrieven en publicaties.