Bemiddeling bij schulden

 

In het dagelijkse leven kunnen er altijd problemen ontstaan op financieel gebied. En of u daar zelf wel of niet debet aan bent, er kunnen op termijn nare situaties ontstaan. Situaties die grote gevolgen hebben voor uw privé leven en uw verdere toekomst.

Problemen ontstaan vaak als u bijvoorbeeld uw financiële verplichtingen niet nakomt of tijdelijk niet kunt nakomen. Het gevolg is dat schuldeisers u het heel erg moeilijk kunnen maken.

U kunt denken aan bijvoorbeeld ontbinding van uw huurovereenkomst, openbare verkoop van uw inboedel of woning, faillissement aanvraag, enz., enz..

Indien u onverhoeds in een bepaalde situatie terecht bent gekomen en u bent niet in staat om zelf iets te regelen met schuldeisers, leveranciers, incasso bureau, deurwaarder, woningbouw vereniging enz. dan is het mogelijk om Bureau Fraude Recht & Geldzaken in te schakelen. Ons bureau zal dan door bemiddeling of zakelijke onderhandeling met de betreffende partijen tot een aanvaardbare oplossing trachten te komen.