28-07-2018

Speciaal t.b.v. het terugvorderen van inleggelden voor investeerders van Goodwood - ATF en Floresteca BV.

BFRG pakt de zaak voor ATF - Goodwood en Floresteca beleggers stevig aan!

Bent u een investeerder van :

  • Goodwood Investments B.V. (gefailleerd)
  • Amazon Teak foundation (ATF) (in liquidatie)
  • Floresteca BV Nederland

Wilt u ook uw geïnvesteerde gelden terug? Meld u zich dan zeer spoedig aan bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken BV. Vul het contactformulier volledig in en druk vervolgens op Versturen.
Ook obligatiehouders van Floresteca BV die nog niet zijn aangesloten bij BFRG kunnen zich gewoon aanmelden.

Na het ontvangen van het door u ingevulde contactformulier wordt u spoedig telefonisch benaderd door BFRG voor nader uitleg en de stand van zaken.

Let op : BFRG wijst u er met klem op dat het verstandig is om u zo spoedig mogelijk aan te sluiten. Diegenen die niet zijn aangesloten als de claim wordt uitgevoerd zullen helaas de boot missen. Snel actie is dus hier van toepassing als u mee wilt doen met de claim voor terugvordering van uw ingelegd vermogen.

Toelichting

Veel mensen hebben geïnvesteerd in teakhout door een overeenkomst aan te gaan met GoodWood, de Amazon Teak Foundation (ATF) of Floresteca BV. Helaas is gebleken dat deze organisaties niet hun beloften kunnen waarmaken.

Daarom hebben vele investeerders zich aangesloten bij het Bureau Fraude Recht & Geldzaken BV (BFRG). BFRG spant zich er voor in dat de investeerders hun investering en het overige bedrag waar ze recht op hebben, terug zullen ontvangen.

BFRG heeft intensief onderzoek gedaan naar de vraag waar het geld van de investeerders is gebleven en hoe de verantwoordelijke partijen voor de besteding van de gelden hebben gezorgd, het verzorgen van de plantages, de infrastructuur en de verkoop van het hout.

Op basis van de onderzoeksresultaten en andere bewijsstukken die in uw belang zijn verzameld, stelt de advocaat van BFRG dat de kans op schadevergoeding groot is en dat u allen mogelijk schadeloos gesteld kan worden voor uw totaal geïnvesteerd vermogen en opgebouwde gelden/rente! Met andere woorden, de kaarten zijn zeer goed geschud ten voordele van u.

BFRG is intussen zo ver gevorderd in haar uitgebreide onderzoek en het verzamelen van bewijzen dat een nieuwe fase is aangebroken: een gezamenlijke schadeclaim indienen via een rechtszaak.

De wet schrijft voor dat er een Stichting moet zijn als het gaat om het verdedigen c.q. opeisen en indienen van een gezamenlijke schadeclaim.

Hiervoor heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken B.V. op 24 juli 2018 de Stichting Schadeclaimafwikkeling Bureau Fraude Recht & Geldzaken opgericht t.b.v. het claimen en afwikkelen van schadeclaims voor investeerders die gelden hebben geïnvesteerd in Amazon Teak Foundation (ATF) het gefailleerde Goodwood Investments B.V. en in obligaties van Floresteca B.V. Nederland. Een uitgebreide Stichting met veel mogelijkheden voor het voeren van rechtszaken. Een exemplaar van deze acte zal u worden toegestuurd per mail of per post (bij het ontbreken van een emailadres) als u cliënt bent geworden.

BFRG raad u aan om direct actie te ondernemen om u aan te melden middels het contactformulier op onze website www.frauderechtengeldzaken.nl wij zullen dan spoedig telefonisch contact met u op voor nadere informatie.

Met vriendelijke groet,

Frans Vermeulen, projectleider Bureau Fraude & Geldzaken