Nieuwsbrief 14

                                    

 

Omvorming naar onbekend aandelenfonds Luxemburg totaal overbodig!

 

Bureau Fraude Recht & Geldzaken geeft waarschuwing af aan ATF en GoodWood beleggers voor onterechte Omvorming!

 

Beleggers worden letterlijk op het verkeerde been gezet! De inzet is hoog en betreft enkele miljarden dollars ten koste van de investeerders!

 

26 maart 2014

De hoofdprijs van enkele miljarden dollars aan kapopbrengstrechten dat aan de ATF en GoodWood investeerders toebehoort, dreigen zonder gegronde redenen in een onbekende Fonds onder Luxemburgse wetgeving te worden geplaatst. De GoodWood en ATF investeerders worden letterlijk in de hoek gedreven door ATF en voelen zich min of meer gedwongen om mee te werken aan de Omvorming naar een onbekend Fonds! Het ingelegd kapitaal van de investeerders alsmede al zijn/haar rechten van deze miljardenopbrengst aan kapopbrengstrechten wordt de investeerders indien zij meewerken aan de Omvorming naar het Fonds volledig ontnomen en vervallen dan aan het nog onbekende Fonds, terwijl volgend jaar 2015 de 20 jarige hoofdkappen al zullen aanvangen!

Indien de investeerders die de laatste tijd door ATF/omvorming stelselmatig en steeds brutaler gedwongen worden om zijn/haar persoonsgegevens – bankrekening en legitimatie prijs te geven aan ATF om straks de overstap te kunnen maken naar het onbekende Fonds in Luxemburg en verder niet in verzet gaan hiertegen, dan is de investeerder zijn ingelegd kapitaal en al zijn kapopbrengstrechten definitief kwijt!

ATF zal daarna onmiddellijk worden opgeheven en verdwijnt vervolgens van het toneel en heeft zijn spel goed uitgespeeld ten koste van de investeerders.

De enige Kassa die dan flink gaat rinkelen, is uitsluitend de Kassa van de beheerder (Baum) en een financieel debacle voor de investeerders is dan een voldongen feit.

Het moge intussen zeer duidelijk zijn, dat het nog op te zetten onbekende Fonds totaal overbodig is! De eindkapopbrengtsten kunnen gewoon aan de investeerder zelf uitbetaald worden!

Immers, Floresteca SA te Brazilië kan gewoon zijn contractuele afspraken nakomen en tot uitbetaling overgaan als de bomen gekapt – verwerkt en verkocht is aan de teakinkopers!

Er is dus geen enkele gegronde reden om tot Omvorming over te moeten gaan.

In nieuwsbrief 13 op onze website, kunt u de details hieromtrent uitgebreid lezen, ga naar www.frauderechtengeldzaken.nl en klik nieuwsbrief 13 aan en lees de informatie zeer aandachtig.

Waarschuwing voor ATF/omvorming!

De aanpak van ATF/omvorming begint dreigende en zelfs agressievere vormen aan te nemen aldus de diverse meldingen die Bureau Fraude Recht & Geldzaken binnen krijgt van haar cliënten en overige investeerders die door deze benadering van ATF/omvorming enorm zijn geschrokken. ATF/omvorming blijft investeerders constant bestoken met het afdwingen tot het afgeven van zijn/haar bankgegevens – identiteitsbewijs en adresgegevens! Thans doen zij dit nu ook al per telefoon en wel met zeer dreigende toon zoals beleggers aan ons melden! Erg bijzonder en complete waanzin dat ATF/omvorming de investeerders stelselmatig en steeds dwingender probeert te bewegen om zijn/haar gegevens aan de ATF te verstrekken! Wij attenderen u er daarom nogmaals op, dat de overstap naar een onbekend Fonds leidt tot het kwijtraken van uw investering.

Onderstaand wijzen wij u er nogmaals op, waarom u niet hoeft in te gaan op het leveren van de door ATF/omvorming gevraagde gegevens cq documenten.

ATF maar ook de Stichting Tectona hebben immers al uw gegevens al! Anders gezegd, u zou geen cliënt van ATF of GoodWood zijn, als zij uw gegevens niet zouden hebben geregistreerd bij de aankoop van uw teakpercelen! Uw naam - adres - en investeringsgegevens zijn bij het aangaan van de investering al door de verkopende partij ATF en GoodWood bij de Stichting Tectona volledig geregistreerd! Alert zijn is dus zeker gewenst!

De echte reden dat de investeerder met regelmaat en bijna dwangmatig gedwongen wordt om zijn gegevens opnieuw te verstrekken aan ATF is eenvoudig uit te leggen. Het beheer van ATF is al overgenomen door Baum Management S.á.r.l. Luxemburg! ATF doet het beheer dus niet meer! Baum doet nu het beheer en financiert de kosten hiervan. Maar! Om u in te kunnen lijven in het onbekende Fonds, heeft Baum niet alleen uw toestemming, maar ook uw gegevens nodig en dat is de enige reden waarom ATF/omvorming u zeer regelmatig probeert te dwingen om mee te werken aan het verstrekken van uw gegevens en blijkbaar hebben zij enorme haast hiermee gezien de dreigende toon die thans gezet wordt door ATF/omvorming. Het lijkt mij daarom zaak om hieraan géén medewerking te verlenen indien u niet wenst om uw eindkapopbrengstrecht te verliezen aan een onbekende Fonds te Luxemburg!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken raad u aan indien u zelf uw kapopbrengstrechten wenst te ontvangen, om direct contact op te nemen met Bureau Fraude Recht & Geldzaken voordat u straks daadwerkelijk zowel uw ingelegd kapitaal en tevens ook uw kapopbrengstrechten van de hoofdkap definitief kwijt raakt aan een onbekende Fonds.

Tip:

U als investeerder heeft het volste recht om zelf te bepalen en te beslissen wat u wel en wat u niet wilt met uw ingelegd kapitaal bij ATF en/of GoodWood. Het is van de zotte dat ATF gaat bepalen wat er met uw ingelegd kapitaal gebeurd! Het is uw geld! Het uw opbrengstrecht! U beslist dus zelf wel, wat u wel en wat u niet wilt laten gebeuren met uw geld. Daar is geen discussie over mogelijk lijkt mij.

Intussen heeft Bureau Fraude Recht & Geldzaken op 6 december 2013 voor een zeer grote groep investeerders die zijn aangemeld bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken zijn/haar toebehorende kapopbrengstrechten aangetekend veilig gesteld.

Indien ook u als investeerder van ATF en GoodWood uw kapopbrengstrechten geheel zelf wenst te ontvangen, dan is het zaak om u aan te melden bij Bureau Fraude Recht & Geldzaken, ga naar www.frauderechtengeldzaken.nl en vult u het contactformulier in.

Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een telefonische afspraak en vertellen u geheel vrijblijvend alle ins en outs die voor u van groot belang zijn.

U kunt ons natuurlijk ook direct bellen!

Dit kunt u doen tijdens kantooruren van 10.00 uur tot 17.00 uur onder nummer 036-5405648.

Onderzoek naar Baum Management S.a.r.l. en nevenbedrijven!

Uitslag onderzoek verbazingwekkend!

Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft intussen niet stilgezeten en heeft zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar Baum Management S.a.r.l. te Luxemburg! Bureau Fraude Recht & Geldzaken heeft Baum onaangenaam verrast door een onaangekondigd bezoek aan het adres van Baum Management S.á.r.l. te Luxemburg! De commotie was groot kunnen wij u alvast vertellen.

De onderzoeksresultaten worden thans systematisch in kaart gebracht! Zodra dit klaar is zullen wij direct overgaan tot publicatie van nieuwsbrief 15 op onze website! Mis deze nieuwsbrief niet!

 

SAMEN STERK!